Advanced

Religionsfrihet - ej en rättighet för barn?

Westöö, Helena LU (2014) LAGF03 20142
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Detta arbete tar sikte på barnet och dess rätt till religionsfrihet. Svensk och internationell lagstiftning stadgar en allmän rätt till religionsfrihet och frågan hanteras här huruvida denna frihet även tillfaller barn. Inledningsvis presenteras religionsfriheten i framför allt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, för att sedan redogöra för FN:s konvention om barnets rättigheter som stadgar barnets rätt till religionsfrihet. Denna konvention konstaterar att de mänskliga rättigheterna även ska tillfalla barn och innehåller dessutom en specifik anpassning av dessa rättigheter för barn.

Även konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter stadgar rätten till religionsfrihet. Dock anger denna konvention även en... (More)
Detta arbete tar sikte på barnet och dess rätt till religionsfrihet. Svensk och internationell lagstiftning stadgar en allmän rätt till religionsfrihet och frågan hanteras här huruvida denna frihet även tillfaller barn. Inledningsvis presenteras religionsfriheten i framför allt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, för att sedan redogöra för FN:s konvention om barnets rättigheter som stadgar barnets rätt till religionsfrihet. Denna konvention konstaterar att de mänskliga rättigheterna även ska tillfalla barn och innehåller dessutom en specifik anpassning av dessa rättigheter för barn.

Även konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter stadgar rätten till religionsfrihet. Dock anger denna konvention även en rättighet för föräldrar att säkerställa att deras barn får en utbildning som står i överensstämmelse med deras egen övertygelse. Utifrån ett barnrättsperspektiv framstår denna artikel som motsägande och som en kränkning av barnets egen religionsfrihet. Det diskuteras här hur denna konvention förhåller sig till barnkonventionen och om barnet kan antas vara exkluderat från artikeln i fråga.

Barnets unika ställning som rättighetsbärare är ett centralt ämne för diskussion och de frågetecken detta kan ge upphov till. Bristfälligheter vid tillämpningen av barnkonventionen lägger grund för en slutsats att barnets rätt till religionsfrihet inte i sin helhet respekteras. Det diskuteras därmed huruvida det finns behov av ett specifikt skydd för barnets rättigheter och på vilket sätt dessa rättigheter kan komma att kränkas. (Less)
Popular Abstract
This essay deals with the issue of the child´s right to freedom of religion. Swedish and international law states a general right to freedom of religion and the issue will be discussed whether this also includes the child. The European convention on human rights entails the freedom of religions, which also the UN convention on the rights of the child does. The UN convention on the rights of the child states that the human rights also comprise the child as well as it is adjusted specifically for the specific needs of children.

Furthermore, the international convention on civil and political rights also states the right to freedom of religion. This convention, however, additionally state the parents’ right to ensure that their children... (More)
This essay deals with the issue of the child´s right to freedom of religion. Swedish and international law states a general right to freedom of religion and the issue will be discussed whether this also includes the child. The European convention on human rights entails the freedom of religions, which also the UN convention on the rights of the child does. The UN convention on the rights of the child states that the human rights also comprise the child as well as it is adjusted specifically for the specific needs of children.

Furthermore, the international convention on civil and political rights also states the right to freedom of religion. This convention, however, additionally state the parents’ right to ensure that their children get an education that is in conformity with their own convictions. This appears to be both very contradictive and a violation of the child’s right to freedom of religion. How this convention relates to the convention on the rights of the child is discussed at length and the question whether the child can be considered excluded from the right in this article is discussed.

The unique position of the child is an essential topic of discussion. The failure to fully apply the convention on the rights of the child in national law lays the basis for a claim that the child’s right to freedom of religion is not fully respected. The question of whether the child’s right to freedom of religion is in need of specific protection and adjustments will therefore be asked, as well as how these rights can be violated. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westöö, Helena LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
public international law, barnrätt, religionsfrihet, folkrätt, EKMR, FN:s Barnkonvention
language
Swedish
id
4925079
date added to LUP
2015-01-30 10:46:41
date last changed
2015-01-30 10:46:41
@misc{4925079,
 abstract   = {Detta arbete tar sikte på barnet och dess rätt till religionsfrihet. Svensk och internationell lagstiftning stadgar en allmän rätt till religionsfrihet och frågan hanteras här huruvida denna frihet även tillfaller barn. Inledningsvis presenteras religionsfriheten i framför allt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, för att sedan redogöra för FN:s konvention om barnets rättigheter som stadgar barnets rätt till religionsfrihet. Denna konvention konstaterar att de mänskliga rättigheterna även ska tillfalla barn och innehåller dessutom en specifik anpassning av dessa rättigheter för barn. 

Även konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter stadgar rätten till religionsfrihet. Dock anger denna konvention även en rättighet för föräldrar att säkerställa att deras barn får en utbildning som står i överensstämmelse med deras egen övertygelse. Utifrån ett barnrättsperspektiv framstår denna artikel som motsägande och som en kränkning av barnets egen religionsfrihet. Det diskuteras här hur denna konvention förhåller sig till barnkonventionen och om barnet kan antas vara exkluderat från artikeln i fråga.

Barnets unika ställning som rättighetsbärare är ett centralt ämne för diskussion och de frågetecken detta kan ge upphov till. Bristfälligheter vid tillämpningen av barnkonventionen lägger grund för en slutsats att barnets rätt till religionsfrihet inte i sin helhet respekteras. Det diskuteras därmed huruvida det finns behov av ett specifikt skydd för barnets rättigheter och på vilket sätt dessa rättigheter kan komma att kränkas.},
 author    = {Westöö, Helena},
 keyword   = {public international law,barnrätt,religionsfrihet,folkrätt,EKMR,FN:s Barnkonvention},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Religionsfrihet - ej en rättighet för barn?},
 year     = {2014},
}