Advanced

Störande av allmän ordning - helt klart oklart

Malmquist, Victoria LU (2014) LAGF03 20142
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att analysera paragraf 13 i den svenska polislagen, som reglerar hur polisen får ingripa mot störningar av den allmän ordning. Den metod som använts fokuserar på att analysera de enligt svensk rättsordning accepterade rättskällorna; lagtext, rättsfall, förarbeten och doktrin.
En deskriptiv studie av regleringens innehåll och relaterade artiklar i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har gjorts. Regleringens rättsutveckling beskrivs med fokus på perioden från 1984 - när polislagen antogs - och diskussioner som skett inom ramen för de lagstiftande organen. Med detta material som bas, har en analys med fokus på principen om rättssäkerhet gjorts av såväl regleringens innehåll som rättsutveckling.
... (More)
Syftet med denna uppsats är att analysera paragraf 13 i den svenska polislagen, som reglerar hur polisen får ingripa mot störningar av den allmän ordning. Den metod som använts fokuserar på att analysera de enligt svensk rättsordning accepterade rättskällorna; lagtext, rättsfall, förarbeten och doktrin.
En deskriptiv studie av regleringens innehåll och relaterade artiklar i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har gjorts. Regleringens rättsutveckling beskrivs med fokus på perioden från 1984 - när polislagen antogs - och diskussioner som skett inom ramen för de lagstiftande organen. Med detta material som bas, har en analys med fokus på principen om rättssäkerhet gjorts av såväl regleringens innehåll som rättsutveckling.
Uppsatsen konkluderar att rättsområdet utvidgats, samt att såväl regleringens innehåll som rättsutveckling starkt har kritiserats. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this academic paper is to analyze paragraph 13 in the Swedish police law, which regulates how the police may intervene against disturbances of the public peace, störande av allmän ordning. The method used focuses on analyzing the sources of law that within the Swedish legal system is considered to be the main sources of law; the written law, precedents, legislative history and doctrine. 
A descriptive study of the content of the paragraph and related articles in the European Convention of Human Rights has been made. While presenting the legal developments of the regulation, the focus is on the period from 1984 - when the police law was passed - and discussions that occurred within the framework of the legislative powers.... (More)
The purpose of this academic paper is to analyze paragraph 13 in the Swedish police law, which regulates how the police may intervene against disturbances of the public peace, störande av allmän ordning. The method used focuses on analyzing the sources of law that within the Swedish legal system is considered to be the main sources of law; the written law, precedents, legislative history and doctrine. 
A descriptive study of the content of the paragraph and related articles in the European Convention of Human Rights has been made. While presenting the legal developments of the regulation, the focus is on the period from 1984 - when the police law was passed - and discussions that occurred within the framework of the legislative powers. With this material as a base, an analysis of both the content and development of the regulation, with a focus on the principle of legal certainty has been made.
The thesis concludes that the methods of intervening stated by the regulation has expanded, and that, to both content and legal development, the regulation has been strongly criticised. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmquist, Victoria LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Polisrätt, Europakonventionen, Allmän ordning, Ordningsstörningar, Rättsvetenskap, Rättshistoria
language
Swedish
id
4925123
date added to LUP
2015-01-27 17:46:06
date last changed
2015-01-27 17:46:06
@misc{4925123,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att analysera paragraf 13 i den svenska polislagen, som reglerar hur polisen får ingripa mot störningar av den allmän ordning. Den metod som använts fokuserar på att analysera de enligt svensk rättsordning accepterade rättskällorna; lagtext, rättsfall, förarbeten och doktrin.
En deskriptiv studie av regleringens innehåll och relaterade artiklar i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har gjorts. Regleringens rättsutveckling beskrivs med fokus på perioden från 1984 - när polislagen antogs - och diskussioner som skett inom ramen för de lagstiftande organen. Med detta material som bas, har en analys med fokus på principen om rättssäkerhet gjorts av såväl regleringens innehåll som rättsutveckling.
Uppsatsen konkluderar att rättsområdet utvidgats, samt att såväl regleringens innehåll som rättsutveckling starkt har kritiserats.},
 author    = {Malmquist, Victoria},
 keyword   = {Polisrätt,Europakonventionen,Allmän ordning,Ordningsstörningar,Rättsvetenskap,Rättshistoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Störande av allmän ordning - helt klart oklart},
 year     = {2014},
}