Advanced

Föräldraskap - på samma villkor?

Edstrand, Jenny LU (2014) LAGF03 20142
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Svenska familjerätten strävar efter barnets bästa och att barnet ska ha två rättsliga föräldrar. När ett kvinnligt gift par vill få barn, kan de vända sig till svensk sjukvård för att genomgå assisterad befrukt-ning. Samtyckesblankett måste skrivas under för att behandlingen ska få genomföras och båda personerna kommer anses som föräld-rar. Om paret väljer att genomföra behandlingen utomlands, anses inte den kvinna som inte genomgått graviditeten fysiskt och adopt-ion måste genomgås för att hon ska bli rättslig förälder till barnet.

Syftet med detta arbete är att se om det finns någon alternativ lag-reglering, så att den andra kvinnan i förhållandet anses som rättslig förälder från början. Även om behandlingen utförs utomland.... (More)
Svenska familjerätten strävar efter barnets bästa och att barnet ska ha två rättsliga föräldrar. När ett kvinnligt gift par vill få barn, kan de vända sig till svensk sjukvård för att genomgå assisterad befrukt-ning. Samtyckesblankett måste skrivas under för att behandlingen ska få genomföras och båda personerna kommer anses som föräld-rar. Om paret väljer att genomföra behandlingen utomlands, anses inte den kvinna som inte genomgått graviditeten fysiskt och adopt-ion måste genomgås för att hon ska bli rättslig förälder till barnet.

Syftet med detta arbete är att se om det finns någon alternativ lag-reglering, så att den andra kvinnan i förhållandet anses som rättslig förälder från början. Även om behandlingen utförs utomland. An-vänder en komparativ metod för att studera de andra nordiska län-dernas lagar som reglerar föräldraskap och assisterad befruktning, i förhållande till svensk rätt och se om svaret finns hos grannländerna.

Faderskapspresumtionen presumerar gifta pars föräldraskap till barn som föds inom äktenskapet. Undantag till presumtionen finns i FB. En eventuell föräldraskapspresumtion, skulle ha samma funktion och innebörd, men även gälla assisterad befruktning av samkönade par.

Sett till de olika nordiska ländernas lagar, finns det lagregleringar som kan anses ligga i rätt riktning för jämlikhet. Norge och Danmark har valt att lagstifta om s.k. medmoderskap i respektive land. Med-moderskapet innebär att den kvinna som inte genomgår gravidite-ten, men är gift eller sambo med denna kvinna kan anses som med-moder och därmed rättslig förälder. Norge tillåter även att behand-lingen genomförs utomland, men har rekvisitet att donatorn måste vara känd. Tillåta behandlingen utomland, men att likvärdiga rekvi-sit som i hemlandet anses i analysen vara den bästa lösningen för hur föräldraskap i svensk lagstiftning ska bli mer jämlik. (Less)
Popular Abstract
Swedish family law strive for the best interest of the child and that children should have two legal parents. When a married female cou-ple wants kids, they can turn to Swedish medical care to go trough the treatment of fertilisation. Consent form must be signed by both parties for the procedure to begin and both partners will be regis-tered as legal parents. If the procedure is preformed abroad – the woman who did not carry the child through pregnancy, will not be registered as legal parent. Adoption must be carried through, so that the other mother can become a legal parent.

The purpose of this thesis, is to review if there are any alternative legislations, so that the other woman in the relationships will be re-garded as a legal... (More)
Swedish family law strive for the best interest of the child and that children should have two legal parents. When a married female cou-ple wants kids, they can turn to Swedish medical care to go trough the treatment of fertilisation. Consent form must be signed by both parties for the procedure to begin and both partners will be regis-tered as legal parents. If the procedure is preformed abroad – the woman who did not carry the child through pregnancy, will not be registered as legal parent. Adoption must be carried through, so that the other mother can become a legal parent.

The purpose of this thesis, is to review if there are any alternative legislations, so that the other woman in the relationships will be re-garded as a legal parent from the beginning. Even if the procedure is done abroad. Using a comparative method to study the other Nordic countries legislation regarding fertilisation and parenthood, com-pared to Swedish legislation.

The Father Presumption, presumes that if a child is born by a mar-ried couple, both of them are the child legal parents. Exceptions to the presumption can be found in 1 chapter of Children and Parents Code. A Parenthood Presumption, would have the same legal func-tion and purpose, but would even apply fertilisation of same-sex couples.

Regarding to the different Nordic countries legislation, there are some laws that are in the right direction of equality. Norway and Denmark have chosen to legislate about the, so called, second moth-er. Second motherhood have the purpose to legislate the woman in a same-sex marriage, who did not physically go through the pregnan-cy, will be registered as legal parent from the beginning. Norway even allows the procedure to be done abroad, with the restriction that the donor must be known. To allow the procedure abroad, but the necessary prerequisite must be equivalent as the home country, is regarded as the best legislative solution in the analysis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edstrand, Jenny LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, Civilrätt, Faderskapspresumtion, Föräldraskapspresumtion, Närståendeadoption, Medmoderskap
language
Swedish
id
4925129
date added to LUP
2015-01-27 17:54:25
date last changed
2015-01-27 17:54:25
@misc{4925129,
 abstract   = {Svenska familjerätten strävar efter barnets bästa och att barnet ska ha två rättsliga föräldrar. När ett kvinnligt gift par vill få barn, kan de vända sig till svensk sjukvård för att genomgå assisterad befrukt-ning. Samtyckesblankett måste skrivas under för att behandlingen ska få genomföras och båda personerna kommer anses som föräld-rar. Om paret väljer att genomföra behandlingen utomlands, anses inte den kvinna som inte genomgått graviditeten fysiskt och adopt-ion måste genomgås för att hon ska bli rättslig förälder till barnet. 

Syftet med detta arbete är att se om det finns någon alternativ lag-reglering, så att den andra kvinnan i förhållandet anses som rättslig förälder från början. Även om behandlingen utförs utomland. An-vänder en komparativ metod för att studera de andra nordiska län-dernas lagar som reglerar föräldraskap och assisterad befruktning, i förhållande till svensk rätt och se om svaret finns hos grannländerna.

Faderskapspresumtionen presumerar gifta pars föräldraskap till barn som föds inom äktenskapet. Undantag till presumtionen finns i FB. En eventuell föräldraskapspresumtion, skulle ha samma funktion och innebörd, men även gälla assisterad befruktning av samkönade par.

Sett till de olika nordiska ländernas lagar, finns det lagregleringar som kan anses ligga i rätt riktning för jämlikhet. Norge och Danmark har valt att lagstifta om s.k. medmoderskap i respektive land. Med-moderskapet innebär att den kvinna som inte genomgår gravidite-ten, men är gift eller sambo med denna kvinna kan anses som med-moder och därmed rättslig förälder. Norge tillåter även att behand-lingen genomförs utomland, men har rekvisitet att donatorn måste vara känd. Tillåta behandlingen utomland, men att likvärdiga rekvi-sit som i hemlandet anses i analysen vara den bästa lösningen för hur föräldraskap i svensk lagstiftning ska bli mer jämlik.},
 author    = {Edstrand, Jenny},
 keyword   = {Familjerätt,Civilrätt,Faderskapspresumtion,Föräldraskapspresumtion,Närståendeadoption,Medmoderskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldraskap - på samma villkor?},
 year     = {2014},
}