Advanced

En rättshistorisk utredning om regleringen av barnaga - från Guds ord till Barnet i fokus

Lidholm, Elin LU (2014) LAGF03 20142
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Detta arbete redovisar hur den svenska regleringen av barnaga varit utformad historiskt samt hur diskussionerna kring ämnet har gått. Målet med uppsatsen är att utreda varför inställningen till barnaga ändrades under 1900-talet, från att barn tidigare århundrade främst sågs som en egendom till föräldrarna till att bli klassade som individer med egna rättigheter. Från att föräldrar såg det som en självklarhet att aga sina barn till att Sverige skulle bli det första landet i världen att införa ett förbud mot det. För att besvara frågeställningen redovisas diverse förarbeten samt diskussioner som föranlett några av de regleringar som existerat inom området.

Historiskt sett har barn agats i hemmen genom alla tider. Under 1600-talet sågs... (More)
Detta arbete redovisar hur den svenska regleringen av barnaga varit utformad historiskt samt hur diskussionerna kring ämnet har gått. Målet med uppsatsen är att utreda varför inställningen till barnaga ändrades under 1900-talet, från att barn tidigare århundrade främst sågs som en egendom till föräldrarna till att bli klassade som individer med egna rättigheter. Från att föräldrar såg det som en självklarhet att aga sina barn till att Sverige skulle bli det första landet i världen att införa ett förbud mot det. För att besvara frågeställningen redovisas diverse förarbeten samt diskussioner som föranlett några av de regleringar som existerat inom området.

Historiskt sett har barn agats i hemmen genom alla tider. Under 1600-talet sågs agan som något som bringade förstånd och vishet till barnen. In på 1700- och 1800-talet sågs agan som ett bevis på föräldrarnas kärlek och omtanke och var något som skulle utövas i Guds namn. Fullgjordes inte uppfostringsplikten väntade Guds straff. Att följa Guds ord levde kvar in till mitten av 1800-talet. I början på 1900-talet var agan någonting som var självklart, det fanns till och med lagar som reglerade en skyldighet för föräldrar att aga sina barn. Drygt 20 år efter att Ellen Keys banbrytande bok Barnets århundrade utgavs fick barn i Sverige sin egen lagstiftning år 1920. Efter det följde flera lagar som lade huvudfokus på barnets bästa. I den nya föräldrabalken 1949 ersattes möjligheten att tukta sina barn till en möjlighet att tillrättavisa dem, vilket gav uttryck för lagstiftarens vilja att agan helst skulle undvikas. År 1966 togs agan bort ur föräldrabalken och tretton år senare blev Sverige först i världen med att införa ett uttryckligt förbud mot kroppslig bestraffning av barn.

De slutsatser som dras är att lagstiftaren har följt allmänhetens uppfattning gällande agans förkastlighet. Diskussionerna som skapades i samhället och den ökande kunskapen om skadligheten av fysiskt våld mot barn gjorde att allmänheten började få en ny syn på den tidigare så självklara agan. (Less)
Popular Abstract
This essay will present how the Swedish control of corporal punishment has been formed historically and how the discussions regarding the subject has evolved. The purpose of the essay is to investigate why the attitude against corporal punishment changed during the 19th century, from centuries where children where mainly considered as property of their parents to be seen as individuals with their own rights. There was a radical shift from when parents saw corporal punishment as something obvious to Sweden becoming the first country in the world to instate a prohibition against it. To answer these questions, legislative history and discussion about the legislation will be shown.

Children have always been physically punished throughout... (More)
This essay will present how the Swedish control of corporal punishment has been formed historically and how the discussions regarding the subject has evolved. The purpose of the essay is to investigate why the attitude against corporal punishment changed during the 19th century, from centuries where children where mainly considered as property of their parents to be seen as individuals with their own rights. There was a radical shift from when parents saw corporal punishment as something obvious to Sweden becoming the first country in the world to instate a prohibition against it. To answer these questions, legislative history and discussion about the legislation will be shown.

Children have always been physically punished throughout history. During the 16th century the corporal punishment was considered to give understanding and wisdom to the children. In the 17th och 18th century it was considered as a sign of parents love and consideration, and it was supposed to be exercised in the name of God. God’s punishment awaited for the parents who didn’t succeed with their tasks. Up until the middle of the 18th century the words of God where considered as the law. In the beginning of the 19th century the corporal punishment was self-evident, there where even laws who demanded parents to use violence against their children. Around 20 years after Ellen Key’s book The Child’s century was published the children in Sweden got their own legislation in 1920. After this point new legislations started to consider what was best for the child. The new Children and Parents Code took away the possibility to chasten a child and changed it reprove, to emphasize that violence should be avoided. In1966 the corporal punishment was removed from the Children and Parents Code and thirteen years later Sweden became the first country in the world to instate a prohibition.

In conclusion we see that the legislation has followed the public opinion about the corporal punishment. Discussions that started in the society and the increased knowledge about the danger in using psychical violence against children made the public gain a new perspective about the corporal punishment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lidholm, Elin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistorisk, barnaga
language
Swedish
id
4925295
date added to LUP
2015-01-30 10:48:00
date last changed
2015-01-30 10:48:00
@misc{4925295,
 abstract   = {Detta arbete redovisar hur den svenska regleringen av barnaga varit utformad historiskt samt hur diskussionerna kring ämnet har gått. Målet med uppsatsen är att utreda varför inställningen till barnaga ändrades under 1900-talet, från att barn tidigare århundrade främst sågs som en egendom till föräldrarna till att bli klassade som individer med egna rättigheter. Från att föräldrar såg det som en självklarhet att aga sina barn till att Sverige skulle bli det första landet i världen att införa ett förbud mot det. För att besvara frågeställningen redovisas diverse förarbeten samt diskussioner som föranlett några av de regleringar som existerat inom området.

Historiskt sett har barn agats i hemmen genom alla tider. Under 1600-talet sågs agan som något som bringade förstånd och vishet till barnen. In på 1700- och 1800-talet sågs agan som ett bevis på föräldrarnas kärlek och omtanke och var något som skulle utövas i Guds namn. Fullgjordes inte uppfostringsplikten väntade Guds straff. Att följa Guds ord levde kvar in till mitten av 1800-talet. I början på 1900-talet var agan någonting som var självklart, det fanns till och med lagar som reglerade en skyldighet för föräldrar att aga sina barn. Drygt 20 år efter att Ellen Keys banbrytande bok Barnets århundrade utgavs fick barn i Sverige sin egen lagstiftning år 1920. Efter det följde flera lagar som lade huvudfokus på barnets bästa. I den nya föräldrabalken 1949 ersattes möjligheten att tukta sina barn till en möjlighet att tillrättavisa dem, vilket gav uttryck för lagstiftarens vilja att agan helst skulle undvikas. År 1966 togs agan bort ur föräldrabalken och tretton år senare blev Sverige först i världen med att införa ett uttryckligt förbud mot kroppslig bestraffning av barn.

De slutsatser som dras är att lagstiftaren har följt allmänhetens uppfattning gällande agans förkastlighet. Diskussionerna som skapades i samhället och den ökande kunskapen om skadligheten av fysiskt våld mot barn gjorde att allmänheten började få en ny syn på den tidigare så självklara agan.},
 author    = {Lidholm, Elin},
 keyword   = {Rättshistorisk,barnaga},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En rättshistorisk utredning om regleringen av barnaga - från Guds ord till Barnet i fokus},
 year     = {2014},
}