Advanced

Humanitära interventioners legalitet - Argument knutna till rättspositivism, naturrätt samt Radbruchs formel

Eronn, Sara LU (2014) LAGF03 20142
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar frågan huruvida en fristående rätt till humanitära interventioner anses finnas, och om sådana interventioner kan anses vara legitima eller inte ur ett rättssociologiskt perspektiv.

Humanitära interventioner är ingen nyhet och har använts vid ett flertal tillfällen för att upprätthålla skyddet för mänskliga rättigheter. Det pågår en diskussion gällande om sådana interventioner kan anses legitima eller inte, speciellt rörande de interventioner som företagits utanför FN-stadgans ramar.

Argumenten utgör en avvägning mellan rättspositivistiska och naturrättsliga tankar där olika intressen ges olika högt skyddsvärde. Även argument där möjligheten att fristående humanitära interventioner är en form av nykolonialism är... (More)
Uppsatsen behandlar frågan huruvida en fristående rätt till humanitära interventioner anses finnas, och om sådana interventioner kan anses vara legitima eller inte ur ett rättssociologiskt perspektiv.

Humanitära interventioner är ingen nyhet och har använts vid ett flertal tillfällen för att upprätthålla skyddet för mänskliga rättigheter. Det pågår en diskussion gällande om sådana interventioner kan anses legitima eller inte, speciellt rörande de interventioner som företagits utanför FN-stadgans ramar.

Argumenten utgör en avvägning mellan rättspositivistiska och naturrättsliga tankar där olika intressen ges olika högt skyddsvärde. Även argument där möjligheten att fristående humanitära interventioner är en form av nykolonialism är vanligt förekommande.

Fallet Kosovo är ett exempel där dessa frågor och argument ställdes på sin spets då NATO, utan säkerhetsrådets godkännande, inledde omfattande flyganfall över Jugoslavien för att stoppa de systematiska kränkningarna av Kosovoalbaner som pågick. Interventionen är mycket omdiskuterad men få väljer att fördöma den i sin helhet.

En av rättspositivismens aktörer, Gustav Radbruch, har under sin verk-samma tid skrivit en del om just avvägningen mellan upprätthållandet av den positiva rätten och ”rättvisa”. Utvecklingen av hans tankar över tiden visar att även om rättssystemet består av samma faktorer så kommer olika delar av rättssystemet att värderas olika, i olika tider.

Folkrätten är ett mycket dynamiskt rättsområde och måste anpassas efter den värld som rätten ska tillämpas på. Folkrätten kommer med stor sannolikhet att utvecklas i takt med att samhällsutvecklingen går framåt, och humanitära interventioner är inget undantag. (Less)
Popular Abstract
This essay will address the issue concerning the question if there is a right for humanitarian interventions outside the UN Charter, from an legal sociological perspective, and if there is, are these interventions considered legitimate or not?

Humanitarian interventions are not a new legal character and has been used at several times for the purpose of maintain the protection of human rights. There is an ongoing discussion about the legitimism of these interventions, especially those interventions which was taken into action without an authorization from the Security Council.

The submitted arguments represents a balance between legal positivism and natural law, in which different interests are given dissimilar values. Argument... (More)
This essay will address the issue concerning the question if there is a right for humanitarian interventions outside the UN Charter, from an legal sociological perspective, and if there is, are these interventions considered legitimate or not?

Humanitarian interventions are not a new legal character and has been used at several times for the purpose of maintain the protection of human rights. There is an ongoing discussion about the legitimism of these interventions, especially those interventions which was taken into action without an authorization from the Security Council.

The submitted arguments represents a balance between legal positivism and natural law, in which different interests are given dissimilar values. Argument concerning the possibility that the humanitarian interventions detached from the UN Charter represents a form of neo-colonialism are also common.

The case concerning Kosovo is an example of a situation where these ques-tions and argument was put to the test when NATO, without an authoriza-tion from the Security Council, initiated an air raid against Yugoslavia to put the systematic violations of human rights that was ongoing to an end. This became a much debated intervention but very few choose to condemn the intervention as a whole.

One of the legal positivism exponents, Gustav Radbruch, wrote about the balance between the reliability of the positive law and “justice”. The development of his thoughts during different times shows that even though the legal system consists of the same factors, different parts of the legal system will be valued differently from time to time.

International law is a very dynamic field of law and must be adapted to the world to which it will be applied. The international law will most likely evolve as the society develops, and the field of humanitarian interventions is not an exception. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eronn, Sara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, public international law, humanitarian intervention, humanitär intervention, Radbruchs formula, Radbruchs formel, natural law, naturrätt, legal positivism, rättspositivism
language
Swedish
id
4925314
date added to LUP
2015-01-30 22:40:55
date last changed
2015-01-30 22:40:55
@misc{4925314,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar frågan huruvida en fristående rätt till humanitära interventioner anses finnas, och om sådana interventioner kan anses vara legitima eller inte ur ett rättssociologiskt perspektiv.

Humanitära interventioner är ingen nyhet och har använts vid ett flertal tillfällen för att upprätthålla skyddet för mänskliga rättigheter. Det pågår en diskussion gällande om sådana interventioner kan anses legitima eller inte, speciellt rörande de interventioner som företagits utanför FN-stadgans ramar. 

Argumenten utgör en avvägning mellan rättspositivistiska och naturrättsliga tankar där olika intressen ges olika högt skyddsvärde. Även argument där möjligheten att fristående humanitära interventioner är en form av nykolonialism är vanligt förekommande. 

Fallet Kosovo är ett exempel där dessa frågor och argument ställdes på sin spets då NATO, utan säkerhetsrådets godkännande, inledde omfattande flyganfall över Jugoslavien för att stoppa de systematiska kränkningarna av Kosovoalbaner som pågick. Interventionen är mycket omdiskuterad men få väljer att fördöma den i sin helhet.

En av rättspositivismens aktörer, Gustav Radbruch, har under sin verk-samma tid skrivit en del om just avvägningen mellan upprätthållandet av den positiva rätten och ”rättvisa”. Utvecklingen av hans tankar över tiden visar att även om rättssystemet består av samma faktorer så kommer olika delar av rättssystemet att värderas olika, i olika tider. 

Folkrätten är ett mycket dynamiskt rättsområde och måste anpassas efter den värld som rätten ska tillämpas på. Folkrätten kommer med stor sannolikhet att utvecklas i takt med att samhällsutvecklingen går framåt, och humanitära interventioner är inget undantag.},
 author    = {Eronn, Sara},
 keyword   = {folkrätt,public international law,humanitarian intervention,humanitär intervention,Radbruchs formula,Radbruchs formel,natural law,naturrätt,legal positivism,rättspositivism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Humanitära interventioners legalitet - Argument knutna till rättspositivism, naturrätt samt Radbruchs formel},
 year     = {2014},
}