Advanced

Ägarlägenheter - Sveriges nya upplåtelseform

Hillmann, Oscar LU (2014) LAGF03 20142
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
I maj år 2009 blev ägarlägenheten Sveriges nya upplåtelseform för flerfamiljshus. Ägarlägenheten ger ägaren rätt äga en bostadslägenhet i flerfamiljshus med direkt ägande vilket tidigare inte var möjligt. Tanken att ha direkt äganderätt i ett flerfamiljshus är inte ny i Sverige. Tanken har i perioder av lyfts fram som en alternativ boendeform i Sverige sedan slutet av 1800-talet.

Vid införandet av bildningsmöjlighet av ägarlägenheter valde lagstiftaren att inte tillåta omvandling från befintliga bostäder. Anledningarna till detta var bland annat att den nya lagen om tredimensionell fastighetsindelning var oprövad och att man ville värna om hyresrätten

För att kunna bilda ägarlägenheter uppställs kravet att det ska ske genom... (More)
I maj år 2009 blev ägarlägenheten Sveriges nya upplåtelseform för flerfamiljshus. Ägarlägenheten ger ägaren rätt äga en bostadslägenhet i flerfamiljshus med direkt ägande vilket tidigare inte var möjligt. Tanken att ha direkt äganderätt i ett flerfamiljshus är inte ny i Sverige. Tanken har i perioder av lyfts fram som en alternativ boendeform i Sverige sedan slutet av 1800-talet.

Vid införandet av bildningsmöjlighet av ägarlägenheter valde lagstiftaren att inte tillåta omvandling från befintliga bostäder. Anledningarna till detta var bland annat att den nya lagen om tredimensionell fastighetsindelning var oprövad och att man ville värna om hyresrätten

För att kunna bilda ägarlägenheter uppställs kravet att det ska ske genom nyproduktion om minst tre sammanhållna ägarlägenheter. Till skillnad från bostadsrätter kan alltså inte ägarlägenheter omvandlas från hyresrätter.

Det betänkande från justitiedepartementet som lade fram förslagen på hur ägarlägenheter skulle skapas uppskattade att det skulle bildas runt 3 000-5000 lägenheter per, beroende på omständigheterna. Intresset för att bilda ägarlägenheter har dock varit svalt och under början av 2014 hade cirka 850 lägenheter bildats.

I denna framställning undersöks huruvida ägarlägenheten är en bostadsform som behövs i Sverige och om det är önskvärt att skapa fler sätt att bilda ägarlägenheter för att på så sätt öka tillväxttakten. (Less)
Popular Abstract
In May 2009 the condominium became the new housing tenure for apartment buildings in Sweden. The condominium gives the owner the rights to own an apartment in apartment buildings with direct ownership, which has not been possible before. The idea of direct ownership in apartment buildings is not new in Sweden. The idea has been up for discussion on multiple occasions since late 19th century.

When the possibility to form condominiums was introduced, it would no be possible to transform old houses into condominiums. This was because of the fact that the law of three-dimensional property division were new and not tested and the co-operative flat was the preferred appartment form at the time.

In order to be able to form condominiums the... (More)
In May 2009 the condominium became the new housing tenure for apartment buildings in Sweden. The condominium gives the owner the rights to own an apartment in apartment buildings with direct ownership, which has not been possible before. The idea of direct ownership in apartment buildings is not new in Sweden. The idea has been up for discussion on multiple occasions since late 19th century.

When the possibility to form condominiums was introduced, it would no be possible to transform old houses into condominiums. This was because of the fact that the law of three-dimensional property division were new and not tested and the co-operative flat was the preferred appartment form at the time.

In order to be able to form condominiums the requirement is that it has to be at least three condominiums interconnected with each other. Unlike co-operative flats the condominium cannot be transformed from a tenancy right.

In the report issued by the justice department concerning the creation of condominiums estimated that around 3000-5000 condominiums would be formed each year, depending of the circumstances. However, the interest of forming condominiums has not been meeting the expectations and in the beginning of 2014 approximately 850 apartments had been formed.

This report examines whether the condominium is a house form needed in Sweden and if it is desirable to create new ways to form condominiums in order to increase the growth. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hillmann, Oscar LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fastighetsrätt
language
Swedish
id
4925391
date added to LUP
2015-01-30 10:49:02
date last changed
2015-01-30 10:49:02
@misc{4925391,
 abstract   = {I maj år 2009 blev ägarlägenheten Sveriges nya upplåtelseform för flerfamiljshus. Ägarlägenheten ger ägaren rätt äga en bostadslägenhet i flerfamiljshus med direkt ägande vilket tidigare inte var möjligt. Tanken att ha direkt äganderätt i ett flerfamiljshus är inte ny i Sverige. Tanken har i perioder av lyfts fram som en alternativ boendeform i Sverige sedan slutet av 1800-talet.
	
Vid införandet av bildningsmöjlighet av ägarlägenheter valde lagstiftaren att inte tillåta omvandling från befintliga bostäder. Anledningarna till detta var bland annat att den nya lagen om tredimensionell fastighetsindelning var oprövad och att man ville värna om hyresrätten

För att kunna bilda ägarlägenheter uppställs kravet att det ska ske genom nyproduktion om minst tre sammanhållna ägarlägenheter. Till skillnad från bostadsrätter kan alltså inte ägarlägenheter omvandlas från hyresrätter. 

Det betänkande från justitiedepartementet som lade fram förslagen på hur ägarlägenheter skulle skapas uppskattade att det skulle bildas runt 3 000-5000 lägenheter per, beroende på omständigheterna. Intresset för att bilda ägarlägenheter har dock varit svalt och under början av 2014 hade cirka 850 lägenheter bildats. 

I denna framställning undersöks huruvida ägarlägenheten är en bostadsform som behövs i Sverige och om det är önskvärt att skapa fler sätt att bilda ägarlägenheter för att på så sätt öka tillväxttakten.},
 author    = {Hillmann, Oscar},
 keyword   = {Fastighetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ägarlägenheter - Sveriges nya upplåtelseform},
 year     = {2014},
}