Advanced

Målbolagsstyrelsens skadeståndsansvar vid offentliga uppköpserbjudanden

Miller, Gabriel LU (2014) JURM02 20142
Department of Law
Abstract (Swedish)
Målbolagsstyrelsen har en viktig ställning vid offentliga uppköpserbjudanden, och åläggs enligt den aktiemarknadsrättsliga regleringen vissa förpliktelser som syftar till att skydda målbolagets aktieägares intressen. Till dessa förpliktelser hör att ta ställning till budgivarens förfrågan om att genomföra en due diligence-undersökning av målbolaget samt att besluta om omfattningen av en sådan undersökning. Till målbolagsstyrelsens förpliktelser hör vidare att uttala sig om det offentliga uppköpserbjudandet och att utvärdera för- och nackdelarna med budet. Syftet är att möjliggöra för aktieägarna att fatta ett välgrundat beslut om att antingen anta eller förkasta budet. Målbolagsstyrelsens aktiemarknadsrättsliga uppdrag förknippas även med... (More)
Målbolagsstyrelsen har en viktig ställning vid offentliga uppköpserbjudanden, och åläggs enligt den aktiemarknadsrättsliga regleringen vissa förpliktelser som syftar till att skydda målbolagets aktieägares intressen. Till dessa förpliktelser hör att ta ställning till budgivarens förfrågan om att genomföra en due diligence-undersökning av målbolaget samt att besluta om omfattningen av en sådan undersökning. Till målbolagsstyrelsens förpliktelser hör vidare att uttala sig om det offentliga uppköpserbjudandet och att utvärdera för- och nackdelarna med budet. Syftet är att möjliggöra för aktieägarna att fatta ett välgrundat beslut om att antingen anta eller förkasta budet. Målbolagsstyrelsens aktiemarknadsrättsliga uppdrag förknippas även med ett förbud mot att vidta försvarsåtgärder utan aktieägarnas tillåtelse.

Då målbolagsstyrelsens aktiemarknadsrättsliga uppdrag innebär förpliktelser gentemot aktieägarna är det viktigt att styrelsens agerande kan sanktioneras genom skadestånd. Det saknas dock särskilda regler inom såväl aktiemarknadsrätten som aktiebolagsrätten som tar sikte på målbolagsstyrelsens skadeståndsansvar vid offentliga uppköpserbjudanden. Uppsatsen syftar till att utreda vilka principiella möjligheter det finns enligt gällande rätt att ålägga målbolagsstyrelsen ett skadeståndsansvar beträffande dess aktiemarknadsrättsliga agerande vid offentliga uppköpserbjudanden.

På grund av de begränsningar som finns i tillämpningsområdet för ABL:s skadeståndsregler är det svårt att se att dessa kan ligga till grund för ett skadeståndsansvar gentemot målbolagets aktieägare. Begränsningarna i skadeståndsansvaret enligt ABL utestänger dock inte möjligheterna att åberopa allmänna skadeståndsrättsliga regler. I uppsatsen utreds möjligheterna att, förutom enligt 29 kap. 1 § ABL, grunda en skadeståndstalan för aktieägarnas räkning på sysslomannareglerna i 18 kap. HB, alternativt på de allmänna skadeståndsrättsliga principer som gäller i kontraktsliknande förhållanden. Slutsatsen är att det inte finns någon sammanhållen skadeståndsreglering som täcker alla ansvarssituationer vid offentliga uppköpserbjudanden, men att ett skadeståndsansvar gentemot aktieägarna principiellt bör existera enligt gällande rätt för det fall målbolagsstyrelsen kränker en förpliktelse som är specifikt uppställd för att skydda aktieägarnas intressen. (Less)
Abstract
The board of a target company has an important role in a takeover situation. Due to the takeover regulations, when a takeover bid is made on the company, the target board undertakes certain obligations aimed at protecting the target company’s shareholders. These obligations include taking a position on the offeror’s request to do their due diligence regarding the target company, and to decide on the scope of such an investigation. The target board has also an obligation to evaluate, and to make public their opinion on the bid. The aim is to enable the shareholders of the target company to make an informed decision on whether to accept or reject the takeover bid. The target board is also prohibited from taking defensive measures with... (More)
The board of a target company has an important role in a takeover situation. Due to the takeover regulations, when a takeover bid is made on the company, the target board undertakes certain obligations aimed at protecting the target company’s shareholders. These obligations include taking a position on the offeror’s request to do their due diligence regarding the target company, and to decide on the scope of such an investigation. The target board has also an obligation to evaluate, and to make public their opinion on the bid. The aim is to enable the shareholders of the target company to make an informed decision on whether to accept or reject the takeover bid. The target board is also prohibited from taking defensive measures with regards to the takeover bid without the shareholders consent.

Because the target board has certain clearly expressed obligations towards the shareholders, it is important that the board’s conduct is subject to liability. However, there are no rules under Swedish tort law that are specifically applicable in a takeover context, and which state that the target board may be held liable for its conduct in case of a breach of the associated obligations. This thesis aims to investigate what legal basis there is under Swedish law to impose on the target board a liability regarding its behavior in a takeover context.

Because of the limitations in the scope of the rules concerning board liability in the Swedish companies act, it is unclear if these can form the basis for target board liability towards the shareholders. There is, however, still the possibility of invoking other rules under Swedish tort law. In this thesis target board liability towards shareholders is argued based not only on the Swedish companies act (chapter 29 section 1), but also in accordance with the Swedish commercial code and its rules regarding trusteeship (chaper 18), or on general tort law principles. The conclusion is that there is no coherent legislation covering all takeover situations under which target board liability towards the shareholders might arise, but that a liability in principle should exist under Swedish law in case the target board violates an obligation that is specifically aimed at protecting the shareholders. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Miller, Gabriel LU
supervisor
organization
alternative title
Target board liability in public takeover bids
course
JURM02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, skadeståndsrätt, aktiemarknadsrätt, börsrätt, målbolagsstyrelse, takeover
language
Swedish
id
4927105
date added to LUP
2015-04-21 14:40:05
date last changed
2015-04-21 14:40:05
@misc{4927105,
 abstract   = {The board of a target company has an important role in a takeover situation. Due to the takeover regulations, when a takeover bid is made on the company, the target board undertakes certain obligations aimed at protecting the target company’s shareholders. These obligations include taking a position on the offeror’s request to do their due diligence regarding the target company, and to decide on the scope of such an investigation. The target board has also an obligation to evaluate, and to make public their opinion on the bid. The aim is to enable the shareholders of the target company to make an informed decision on whether to accept or reject the takeover bid. The target board is also prohibited from taking defensive measures with regards to the takeover bid without the shareholders consent.

Because the target board has certain clearly expressed obligations towards the shareholders, it is important that the board’s conduct is subject to liability. However, there are no rules under Swedish tort law that are specifically applicable in a takeover context, and which state that the target board may be held liable for its conduct in case of a breach of the associated obligations. This thesis aims to investigate what legal basis there is under Swedish law to impose on the target board a liability regarding its behavior in a takeover context.

Because of the limitations in the scope of the rules concerning board liability in the Swedish companies act, it is unclear if these can form the basis for target board liability towards the shareholders. There is, however, still the possibility of invoking other rules under Swedish tort law. In this thesis target board liability towards shareholders is argued based not only on the Swedish companies act (chapter 29 section 1), but also in accordance with the Swedish commercial code and its rules regarding trusteeship (chaper 18), or on general tort law principles. The conclusion is that there is no coherent legislation covering all takeover situations under which target board liability towards the shareholders might arise, but that a liability in principle should exist under Swedish law in case the target board violates an obligation that is specifically aimed at protecting the shareholders.},
 author    = {Miller, Gabriel},
 keyword   = {Associationsrätt,skadeståndsrätt,aktiemarknadsrätt,börsrätt,målbolagsstyrelse,takeover},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Målbolagsstyrelsens skadeståndsansvar vid offentliga uppköpserbjudanden},
 year     = {2014},
}