Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Män om Män – Om unga mäns syn på maskulinitet, sexuellt våld och våldtäkt

Lagergren, Aniara LU and Engström, Tove LU (2015) SOCK01 20141
Sociology
Abstract (Swedish)
2013 polisanmäldes 17 700 fall av sexualbrott i Sverige. Nationella Trygghetsundersökningen (NTU 2014:1) uppskattar att endast 10 % av alla sexualbrott polisanmäls. 98 % av de som misstänks för sexualbrott är män, där unga män är överrepresenterade (Brottsförebyggande rådet (Brå) 2014). De senaste åren har debatten om sexuellt våld och våldtäkt intensifierats, inte minst till följd av en rad uppmärksammande våldtäktsdomar. Sexuellt våld och våldtäkt är ett stort samhällsproblem i Sverige och kampen för att förebygga och förhindra detta drivs på flera arenor, såväl politiska som ideella. Mot bakgrund av detta ville vi undersöka unga mäns syn på och resonemang kring sexuellt våld och våldtäkt, samt vilka normer och föreställningar kring... (More)
2013 polisanmäldes 17 700 fall av sexualbrott i Sverige. Nationella Trygghetsundersökningen (NTU 2014:1) uppskattar att endast 10 % av alla sexualbrott polisanmäls. 98 % av de som misstänks för sexualbrott är män, där unga män är överrepresenterade (Brottsförebyggande rådet (Brå) 2014). De senaste åren har debatten om sexuellt våld och våldtäkt intensifierats, inte minst till följd av en rad uppmärksammande våldtäktsdomar. Sexuellt våld och våldtäkt är ett stort samhällsproblem i Sverige och kampen för att förebygga och förhindra detta drivs på flera arenor, såväl politiska som ideella. Mot bakgrund av detta ville vi undersöka unga mäns syn på och resonemang kring sexuellt våld och våldtäkt, samt vilka normer och föreställningar kring maskulinitet som unga män präglas av och om dessa i sin tur påverkar hur de resonerar kring sexuellt våld och våldtäkt. Syftet är således att lyfta unga mäns perspektiv på frågorna och att på så vis kunna fylla en kunskapslucka, som kan gynna förebyggande arbete mot sexuellt våld och våldtäkt i framtiden.

Studien har en kvalitativ metodologisk ansats; den bygger på en fokusgruppsdiskussion och fyra djupintervjuer, och har sin utgångspunkt i teoretiska begrepp som genusordning, våldtäktskultur, hegemonisk maskulinitet och det idealiska offret. Bland studiens centrala slutsatser framgår att deltagarna upplever svårigheter att relatera till frågor om sexuellt våld och våldtäkt. Detta kan delvis anknytas till den kunskapsbrist de själva identifierar, men också till föreställningar om sexuellt våld och våldtäkt som en ”kvinnofråga”, något som i sin tur kan relatera till de traditionella maskulinitetsnormer som deltagarna förhåller sig till så som exempelvis att vara stark, aktiv och obekymrad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lagergren, Aniara LU and Engström, Tove LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
normer, unga män, sexuellt våld och våldtäkt, våldtäktskultur, maskulinitet
language
Swedish
id
4927187
date added to LUP
2015-01-26 08:24:27
date last changed
2015-01-26 08:24:27
@misc{4927187,
 abstract   = {2013 polisanmäldes 17 700 fall av sexualbrott i Sverige. Nationella Trygghetsundersökningen (NTU 2014:1) uppskattar att endast 10 % av alla sexualbrott polisanmäls. 98 % av de som misstänks för sexualbrott är män, där unga män är överrepresenterade (Brottsförebyggande rådet (Brå) 2014). De senaste åren har debatten om sexuellt våld och våldtäkt intensifierats, inte minst till följd av en rad uppmärksammande våldtäktsdomar. Sexuellt våld och våldtäkt är ett stort samhällsproblem i Sverige och kampen för att förebygga och förhindra detta drivs på flera arenor, såväl politiska som ideella. Mot bakgrund av detta ville vi undersöka unga mäns syn på och resonemang kring sexuellt våld och våldtäkt, samt vilka normer och föreställningar kring maskulinitet som unga män präglas av och om dessa i sin tur påverkar hur de resonerar kring sexuellt våld och våldtäkt. Syftet är således att lyfta unga mäns perspektiv på frågorna och att på så vis kunna fylla en kunskapslucka, som kan gynna förebyggande arbete mot sexuellt våld och våldtäkt i framtiden.
 
Studien har en kvalitativ metodologisk ansats; den bygger på en fokusgruppsdiskussion och fyra djupintervjuer, och har sin utgångspunkt i teoretiska begrepp som genusordning, våldtäktskultur, hegemonisk maskulinitet och det idealiska offret. Bland studiens centrala slutsatser framgår att deltagarna upplever svårigheter att relatera till frågor om sexuellt våld och våldtäkt. Detta kan delvis anknytas till den kunskapsbrist de själva identifierar, men också till föreställningar om sexuellt våld och våldtäkt som en ”kvinnofråga”, något som i sin tur kan relatera till de traditionella maskulinitetsnormer som deltagarna förhåller sig till så som exempelvis att vara stark, aktiv och obekymrad.},
 author    = {Lagergren, Aniara and Engström, Tove},
 keyword   = {normer,unga män,sexuellt våld och våldtäkt,våldtäktskultur,maskulinitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Män om Män – Om unga mäns syn på maskulinitet, sexuellt våld och våldtäkt},
 year     = {2015},
}