Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fem ensamkommande unga vuxnas narrativ : en studie om de mänskliga rättigheternas förverkligande

López, Gloria-Karin LU (2015) MRSK61 20141
Human Rights Studies
Abstract
Millions of people worldwide – of whom many are unaccompanied minors – are refugees due to states’ inability or lack of will to protect them. This contrasts sharply to Hannah Arendt’s emphasis on the importance of being a citizen for having the human rights realised. This thesis thus aims at obtaining more knowledge about the realisation of the human rights. This will be done by examining Hannah Arendt’s text “The perplexities of the rights of man” from the famous book The Origins of Totalitarianism with a phenomenological understanding. The examination will thereafter serve as a theory in the narrative analysis of five unaccompanied young adults’ narratives that were obtained through qualitative interviews. The thesis finds that the... (More)
Millions of people worldwide – of whom many are unaccompanied minors – are refugees due to states’ inability or lack of will to protect them. This contrasts sharply to Hannah Arendt’s emphasis on the importance of being a citizen for having the human rights realised. This thesis thus aims at obtaining more knowledge about the realisation of the human rights. This will be done by examining Hannah Arendt’s text “The perplexities of the rights of man” from the famous book The Origins of Totalitarianism with a phenomenological understanding. The examination will thereafter serve as a theory in the narrative analysis of five unaccompanied young adults’ narratives that were obtained through qualitative interviews. The thesis finds that the realisation of the human rights indeed depend upon humans’ citizenship but with an emphasis on humans’ actions and therefore the importance of connection between humans due to the fact that it enables responsible actions and that the actions have effect. (Less)
Abstract (Swedish)
Miljontals människor världen över – varav många är ensamkommande barn – är på flykt på grund av staters oförmåga eller brist på vilja till att skydda dem. Detta står i stark kontrast till Hannah Arendts emfas på betydelsen av ett medborgarskap för att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Syftet med den här uppsatsen är således att få mer kunskap om de mänskliga rättigheternas förverkligande. Detta kommer att uppnås genom att granska Hannah Arendts text ”The perplexities of the rights of man” från den berömda boken The Origins of Totalitarianism utifrån en fenomenologisk förståelse. Granskningen kommer därefter att tjäna som teorin i den narrativa analysen av fem ensamkommande unga vuxnas narrativ vilka har erhållits genom... (More)
Miljontals människor världen över – varav många är ensamkommande barn – är på flykt på grund av staters oförmåga eller brist på vilja till att skydda dem. Detta står i stark kontrast till Hannah Arendts emfas på betydelsen av ett medborgarskap för att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Syftet med den här uppsatsen är således att få mer kunskap om de mänskliga rättigheternas förverkligande. Detta kommer att uppnås genom att granska Hannah Arendts text ”The perplexities of the rights of man” från den berömda boken The Origins of Totalitarianism utifrån en fenomenologisk förståelse. Granskningen kommer därefter att tjäna som teorin i den narrativa analysen av fem ensamkommande unga vuxnas narrativ vilka har erhållits genom kvalitativa intervjuer. Uppsatsen finner att de mänskliga rättigheternas förverkligande i sanning beror på människors medborgarskap men med en emfas på människors handlingar och därmed på kontakt mellan människor då detta möjliggör ansvarsfullt agerande samt att handlingarna får effekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
López, Gloria-Karin LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
human rights, unaccompanied young refugees, narrative analysis, phenomenology, qualitative interviews, Hannah Arendt, mänskliga rättigheter, ensamkommande unga flyktingar, narrativ analys, fenomenologi, kvalitativa intervjuer.
language
Swedish
id
4933179
date added to LUP
2015-02-12 17:33:11
date last changed
2015-02-12 17:33:11
@misc{4933179,
 abstract   = {Millions of people worldwide – of whom many are unaccompanied minors – are refugees due to states’ inability or lack of will to protect them. This contrasts sharply to Hannah Arendt’s emphasis on the importance of being a citizen for having the human rights realised. This thesis thus aims at obtaining more knowledge about the realisation of the human rights. This will be done by examining Hannah Arendt’s text “The perplexities of the rights of man” from the famous book The Origins of Totalitarianism with a phenomenological understanding. The examination will thereafter serve as a theory in the narrative analysis of five unaccompanied young adults’ narratives that were obtained through qualitative interviews. The thesis finds that the realisation of the human rights indeed depend upon humans’ citizenship but with an emphasis on humans’ actions and therefore the importance of connection between humans due to the fact that it enables responsible actions and that the actions have effect.},
 author    = {López, Gloria-Karin},
 keyword   = {human rights,unaccompanied young refugees,narrative analysis,phenomenology,qualitative interviews,Hannah Arendt,mänskliga rättigheter,ensamkommande unga flyktingar,narrativ analys,fenomenologi,kvalitativa intervjuer.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fem ensamkommande unga vuxnas narrativ : en studie om de mänskliga rättigheternas förverkligande},
 year     = {2015},
}