Advanced

Har vi tänkt rätt? En studie om specialistsjuksköterskans upplevelser av patientuppföljning i den prehospitala vården

Stenberg, Kristoffer LU and Andersson, Sofia LU (2015) AMSM50 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ambulanspersonalens behov av uppföljning av tidigare vårdade patienter är av stor vikt för personalens utveckling och kvalitetsäkring av arbetet.
Metod: Datainsamlingen med semistrukturerade intervjuer. Analysen av data genomfördes med hjälp av innehållsanalys enligt Burnard.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva specialistsjuksköterskans upplevelser av uppföljning i den prehospitala vården.
Resultat: Efter analysen av arbetet växte tre kategorier fram ”Kunskapsbehov”, ”Emotionella upplevelser” samt ”Svårigheter att följa upp patienten”.
Slutsats: Prehospitalsjukvård är komplex och utmanande och kräver hög kompetens. Att utvärdera arbetet och få uppföljning på genomförda bedömningar är ett uttalat behov för... (More)
Bakgrund: Ambulanspersonalens behov av uppföljning av tidigare vårdade patienter är av stor vikt för personalens utveckling och kvalitetsäkring av arbetet.
Metod: Datainsamlingen med semistrukturerade intervjuer. Analysen av data genomfördes med hjälp av innehållsanalys enligt Burnard.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva specialistsjuksköterskans upplevelser av uppföljning i den prehospitala vården.
Resultat: Efter analysen av arbetet växte tre kategorier fram ”Kunskapsbehov”, ”Emotionella upplevelser” samt ”Svårigheter att följa upp patienten”.
Slutsats: Prehospitalsjukvård är komplex och utmanande och kräver hög kompetens. Att utvärdera arbetet och få uppföljning på genomförda bedömningar är ett uttalat behov för specialistsjuksköterskor prehospitalt. Detta för att kunna utvecklas och kvalitetssäkra sitt arbete samt att kunna bearbeta svåra fall. Informanterna utrycker en frustration i uppföljningsarbetet då det är omständigt och tidskrävande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenberg, Kristoffer LU and Andersson, Sofia LU
supervisor
organization
course
AMSM50 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kunskap, erfarenhet, specialistsjuksköterska, uppföljning, feedback, utveckling, prehospitalsjukvård
language
Swedish
id
4934114
date added to LUP
2015-01-23 14:23:52
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4934114,
 abstract   = {Bakgrund: Ambulanspersonalens behov av uppföljning av tidigare vårdade patienter är av stor vikt för personalens utveckling och kvalitetsäkring av arbetet. 
Metod: Datainsamlingen med semistrukturerade intervjuer. Analysen av data genomfördes med hjälp av innehållsanalys enligt Burnard. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva specialistsjuksköterskans upplevelser av uppföljning i den prehospitala vården.
Resultat: Efter analysen av arbetet växte tre kategorier fram ”Kunskapsbehov”, ”Emotionella upplevelser” samt ”Svårigheter att följa upp patienten”.
Slutsats: Prehospitalsjukvård är komplex och utmanande och kräver hög kompetens. Att utvärdera arbetet och få uppföljning på genomförda bedömningar är ett uttalat behov för specialistsjuksköterskor prehospitalt. Detta för att kunna utvecklas och kvalitetssäkra sitt arbete samt att kunna bearbeta svåra fall. Informanterna utrycker en frustration i uppföljningsarbetet då det är omständigt och tidskrävande.},
 author    = {Stenberg, Kristoffer and Andersson, Sofia},
 keyword   = {Kunskap,erfarenhet,specialistsjuksköterska,uppföljning,feedback,utveckling,prehospitalsjukvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har vi tänkt rätt? En studie om specialistsjuksköterskans upplevelser av patientuppföljning i den prehospitala vården},
 year     = {2015},
}