Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En förlösande ställning. Kvinnors upplevelse av att föda barn på förlossningspall.

Kristofersson, My LU and Mowitz, My LU (2015) SBMM51 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
I Sverige föder mer än 80 % av kvinnorna i en horisontell position. Detta trots både de obstetriska fördelar som visats med den vertikala ställningen samt att flertalet studier visar att kvinnor som föder i upprätta positioner i större utsträckning är mer nöjda än de kvinnor som föder i en liggande position. Denna studies syfte var att belysa kvinnors upplevelse av att föda på förlossningspall. I studien, som har en kvalitativ ansats genomfördes 12 enskilda intervjuer med kvinnor som fött på förlossningspall. Studiens analys var inspirerad av Burnard och resulterade i fyra huvudkategorier; Partnerns roll, Födelsemiljö, Förlösande ställning samt Första känslan. Det framkom i studien att kvinnorna hade positiva upplevelser av att föda sina... (More)
I Sverige föder mer än 80 % av kvinnorna i en horisontell position. Detta trots både de obstetriska fördelar som visats med den vertikala ställningen samt att flertalet studier visar att kvinnor som föder i upprätta positioner i större utsträckning är mer nöjda än de kvinnor som föder i en liggande position. Denna studies syfte var att belysa kvinnors upplevelse av att föda på förlossningspall. I studien, som har en kvalitativ ansats genomfördes 12 enskilda intervjuer med kvinnor som fött på förlossningspall. Studiens analys var inspirerad av Burnard och resulterade i fyra huvudkategorier; Partnerns roll, Födelsemiljö, Förlösande ställning samt Första känslan. Det framkom i studien att kvinnorna hade positiva upplevelser av att föda sina barn på förlossningspall. Resultatet diskuteras delvis utifrån Halldorsdottir och Karlsdottirs barnmorsketeori. Slutsatsen av denna studie är att barnmorskor behöver ha en tillåtande attityd till förlossningsställningar så att kvinnor tillåts föda i den ställning som just de finner vara den bästa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristofersson, My LU and Mowitz, My LU
supervisor
organization
course
SBMM51 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förlossningspall, förlossningsställning, upplevelse, intervjustudie, induktiv innehållsanalys
language
Swedish
id
4934465
date added to LUP
2015-01-30 10:54:15
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{4934465,
 abstract   = {I Sverige föder mer än 80 % av kvinnorna i en horisontell position. Detta trots både de obstetriska fördelar som visats med den vertikala ställningen samt att flertalet studier visar att kvinnor som föder i upprätta positioner i större utsträckning är mer nöjda än de kvinnor som föder i en liggande position. Denna studies syfte var att belysa kvinnors upplevelse av att föda på förlossningspall. I studien, som har en kvalitativ ansats genomfördes 12 enskilda intervjuer med kvinnor som fött på förlossningspall. Studiens analys var inspirerad av Burnard och resulterade i fyra huvudkategorier; Partnerns roll, Födelsemiljö, Förlösande ställning samt Första känslan. Det framkom i studien att kvinnorna hade positiva upplevelser av att föda sina barn på förlossningspall. Resultatet diskuteras delvis utifrån Halldorsdottir och Karlsdottirs barnmorsketeori. Slutsatsen av denna studie är att barnmorskor behöver ha en tillåtande attityd till förlossningsställningar så att kvinnor tillåts föda i den ställning som just de finner vara den bästa.},
 author    = {Kristofersson, My and Mowitz, My},
 keyword   = {Förlossningspall,förlossningsställning,upplevelse,intervjustudie,induktiv innehållsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En förlösande ställning. Kvinnors upplevelse av att föda barn på förlossningspall.},
 year     = {2015},
}