Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betydelsen av partnerns stöd för amningen - En kvalitativ intervjustudie ur ett mödraperspektiv

Strand, Charlotte LU and Rix, Johanna LU (2015) SBMM51 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Enligt WHO är bröstmjölk den bästa födan för spädbarn. Amningsfrekvensen i Sverige är dock sjunkande. Idag sker utskrivningen från BB tidigare än förr och partnern spelar därför en mer framträdande roll för amningen. Syfte: Att belysa betydelsen av partnerns stöd och kunskap för amningen ur ett mödraperspektiv. Metod: En kvalitativ studie utfördes där tolv kvinnor i Skåne intervjuades. Resultat: Mödrarna kände ett behov av psykologiskt stöd från partnern i form av närvaro, uppmuntran och förståelse. Partnerns behövde visa acceptans för mor-barnrelationen, barnets signaler samt för vilka val modern gjorde kring amningen. Det var även av vikt att dela på ansvaret i hemmet och för omvårdnaden samt att förbereda sig gemensamt inför... (More)
Bakgrund: Enligt WHO är bröstmjölk den bästa födan för spädbarn. Amningsfrekvensen i Sverige är dock sjunkande. Idag sker utskrivningen från BB tidigare än förr och partnern spelar därför en mer framträdande roll för amningen. Syfte: Att belysa betydelsen av partnerns stöd och kunskap för amningen ur ett mödraperspektiv. Metod: En kvalitativ studie utfördes där tolv kvinnor i Skåne intervjuades. Resultat: Mödrarna kände ett behov av psykologiskt stöd från partnern i form av närvaro, uppmuntran och förståelse. Partnerns behövde visa acceptans för mor-barnrelationen, barnets signaler samt för vilka val modern gjorde kring amningen. Det var även av vikt att dela på ansvaret i hemmet och för omvårdnaden samt att förbereda sig gemensamt inför amningen. Konklusion: Partnern behöver i större omfattning inkluderas i amningsförberedelser. Det finns även ett behov av ett ökat samarbete mellan Mödra- och Barnhälsovård för att säkerställa ett kontinuerligt stöd under hela amningsperioden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strand, Charlotte LU and Rix, Johanna LU
supervisor
organization
course
SBMM51 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Amning, partnerns roll, stöd i föräldraskap, mödrars upplevelse
language
Swedish
id
4934967
date added to LUP
2015-01-30 10:52:39
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{4934967,
 abstract   = {Bakgrund: Enligt WHO är bröstmjölk den bästa födan för spädbarn. Amningsfrekvensen i Sverige är dock sjunkande. Idag sker utskrivningen från BB tidigare än förr och partnern spelar därför en mer framträdande roll för amningen. Syfte: Att belysa betydelsen av partnerns stöd och kunskap för amningen ur ett mödraperspektiv. Metod: En kvalitativ studie utfördes där tolv kvinnor i Skåne intervjuades. Resultat: Mödrarna kände ett behov av psykologiskt stöd från partnern i form av närvaro, uppmuntran och förståelse. Partnerns behövde visa acceptans för mor-barnrelationen, barnets signaler samt för vilka val modern gjorde kring amningen. Det var även av vikt att dela på ansvaret i hemmet och för omvårdnaden samt att förbereda sig gemensamt inför amningen. Konklusion: Partnern behöver i större omfattning inkluderas i amningsförberedelser. Det finns även ett behov av ett ökat samarbete mellan Mödra- och Barnhälsovård för att säkerställa ett kontinuerligt stöd under hela amningsperioden.},
 author    = {Strand, Charlotte and Rix, Johanna},
 keyword   = {Amning,partnerns roll,stöd i föräldraskap,mödrars upplevelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av partnerns stöd för amningen - En kvalitativ intervjustudie ur ett mödraperspektiv},
 year     = {2015},
}