Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vårdinsats på plats och patienten kvarstannar. Söker patienten akutsjukvård på nytt?

Anderberg, Mathias LU and Andersson, Josefine LU (2015) AMSM50 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Patienter i behov av prehospital vård har på något sätt ställts inför ett hälsoproblem, fysiskt eller psykiskt, som de upplever att de själva inte kan hantera. Ambulanssjukvården via SOS Alarm tillkallas inte bara när det är fara för liv utan även vid andra patienttillstånd som egentligen inte alltid kräver eller behöver prehospital vård. Ibland bedöms att inget medicinskt behov finns och att patienten kan kvarstanna på plats. Det är en bedömning som ambulanssjuksköterskan behöver göra utifrån hennes kompetens och erfarenhet och behandla utifrån, för regionen, gemensamma behandlingsriktlinjer. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om patienter som kvarstannade på plats efter bedömning sökte akutsjukvård på nytt inom 72h.... (More)
Bakgrund: Patienter i behov av prehospital vård har på något sätt ställts inför ett hälsoproblem, fysiskt eller psykiskt, som de upplever att de själva inte kan hantera. Ambulanssjukvården via SOS Alarm tillkallas inte bara när det är fara för liv utan även vid andra patienttillstånd som egentligen inte alltid kräver eller behöver prehospital vård. Ibland bedöms att inget medicinskt behov finns och att patienten kan kvarstanna på plats. Det är en bedömning som ambulanssjuksköterskan behöver göra utifrån hennes kompetens och erfarenhet och behandla utifrån, för regionen, gemensamma behandlingsriktlinjer. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om patienter som kvarstannade på plats efter bedömning sökte akutsjukvård på nytt inom 72h. Metod: Studien genomfördes som en kvantitativ retrospektiv journalgranskning där resultatet redovisades statistiskt. 200 ambulansjournaler granskades och jämfördes med motsvarande journal intrahospitalt.Resultat: Resultatet visade att 23% (n=41) av de som lämnades hemma sökte akutsjukvård på nytt inom 72h. Av dessa var det 19 stycken, d.v.s. ungefär 10% av 178, som blev inlagda på en vårdavdelning. När hänsyn togs till vad patienter lades in för visade resultatet att endast 6% av 178 patienter blev inlagda för samma sak som den initiala ambulanskontakten. Diskussion och Konklusion: Sammanfattningsvis anser författarna att ambulanspersonalen har tillräcklig kunskap att kunna bedömma om patienter kan kvarstanna på plats efter bedömning eller ej. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anderberg, Mathias LU and Andersson, Josefine LU
supervisor
organization
course
AMSM50 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ambulans, vårdbehov, patient, bedömning, dokumentation, patientsäkerhet
language
Swedish
id
4935373
date added to LUP
2015-01-23 14:28:27
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{4935373,
 abstract   = {Bakgrund: Patienter i behov av prehospital vård har på något sätt ställts inför ett hälsoproblem, fysiskt eller psykiskt, som de upplever att de själva inte kan hantera. Ambulanssjukvården via SOS Alarm tillkallas inte bara när det är fara för liv utan även vid andra patienttillstånd som egentligen inte alltid kräver eller behöver prehospital vård. Ibland bedöms att inget medicinskt behov finns och att patienten kan kvarstanna på plats. Det är en bedömning som ambulanssjuksköterskan behöver göra utifrån hennes kompetens och erfarenhet och behandla utifrån, för regionen, gemensamma behandlingsriktlinjer. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om patienter som kvarstannade på plats efter bedömning sökte akutsjukvård på nytt inom 72h. Metod: Studien genomfördes som en kvantitativ retrospektiv journalgranskning där resultatet redovisades statistiskt. 200 ambulansjournaler granskades och jämfördes med motsvarande journal intrahospitalt.Resultat: Resultatet visade att 23% (n=41) av de som lämnades hemma sökte akutsjukvård på nytt inom 72h. Av dessa var det 19 stycken, d.v.s. ungefär 10% av 178, som blev inlagda på en vårdavdelning. När hänsyn togs till vad patienter lades in för visade resultatet att endast 6% av 178 patienter blev inlagda för samma sak som den initiala ambulanskontakten. Diskussion och Konklusion: Sammanfattningsvis anser författarna att ambulanspersonalen har tillräcklig kunskap att kunna bedömma om patienter kan kvarstanna på plats efter bedömning eller ej.},
 author    = {Anderberg, Mathias and Andersson, Josefine},
 keyword   = {ambulans,vårdbehov,patient,bedömning,dokumentation,patientsäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdinsats på plats och patienten kvarstannar. Söker patienten akutsjukvård på nytt?},
 year     = {2015},
}