Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erfarenheter av att leva med emotionell instabil personlighetsstörning

Kouns, Sara LU and Rylander, Siri (2015) SJSK20 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Emotionell instabil personlighetsstörning beror på genetiska och miljömässiga faktorer. En känslomässig instabilitet och stark emotionell smärta präglar diagnosen, vilket ofta resulterar i självskadebeteende och suicidala handlingar. I tidigare forskning beskrivs patientgruppen som svår att vårda och flertalet patienter beskriver erfarenheter av negativa attityder i mötet med vården. Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av att leva med emotionell instabil personlighetsstörning. Metod: En litteraturstudie gjordes med integrerad analys av tio artiklar baserade på kvalitativa studier. Resultat: Materialet resulterade i fyra teman: “maktlöshet”, “skam och skuld”, “hopplöshet” samt “ensamhet och känsla av att vara... (More)
Bakgrund: Emotionell instabil personlighetsstörning beror på genetiska och miljömässiga faktorer. En känslomässig instabilitet och stark emotionell smärta präglar diagnosen, vilket ofta resulterar i självskadebeteende och suicidala handlingar. I tidigare forskning beskrivs patientgruppen som svår att vårda och flertalet patienter beskriver erfarenheter av negativa attityder i mötet med vården. Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av att leva med emotionell instabil personlighetsstörning. Metod: En litteraturstudie gjordes med integrerad analys av tio artiklar baserade på kvalitativa studier. Resultat: Materialet resulterade i fyra teman: “maktlöshet”, “skam och skuld”, “hopplöshet” samt “ensamhet och känsla av att vara missförstådd”. Slutsats: Personer med diagnosen beskriver stark emotionell smärta samt upplevelser av att vara missförstådda. Det finns ett uttalat behov av förståelse, bekräftelse och trygga relationer. Genom en större förståelse för personernas erfarenheter ges ökad möjlighet att ge en god, personcentrerad vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kouns, Sara LU and Rylander, Siri
supervisor
organization
course
SJSK20 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Emotionell instabil personlighetsstörning, erfarenheter, livsvärldsperspektiv, vuxen, emotionell smärta, självskadebeteende
language
Swedish
id
4935676
date added to LUP
2015-01-16 14:04:38
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{4935676,
 abstract   = {Bakgrund: Emotionell instabil personlighetsstörning beror på genetiska och miljömässiga faktorer. En känslomässig instabilitet och stark emotionell smärta präglar diagnosen, vilket ofta resulterar i självskadebeteende och suicidala handlingar. I tidigare forskning beskrivs patientgruppen som svår att vårda och flertalet patienter beskriver erfarenheter av negativa attityder i mötet med vården. Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av att leva med emotionell instabil personlighetsstörning. Metod: En litteraturstudie gjordes med integrerad analys av tio artiklar baserade på kvalitativa studier. Resultat: Materialet resulterade i fyra teman: “maktlöshet”, “skam och skuld”, “hopplöshet” samt “ensamhet och känsla av att vara missförstådd”. Slutsats: Personer med diagnosen beskriver stark emotionell smärta samt upplevelser av att vara missförstådda. Det finns ett uttalat behov av förståelse, bekräftelse och trygga relationer. Genom en större förståelse för personernas erfarenheter ges ökad möjlighet att ge en god, personcentrerad vård.},
 author    = {Kouns, Sara and Rylander, Siri},
 keyword   = {Emotionell instabil personlighetsstörning,erfarenheter,livsvärldsperspektiv,vuxen,emotionell smärta,självskadebeteende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erfarenheter av att leva med emotionell instabil personlighetsstörning},
 year     = {2015},
}