Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Följsamhet till nationella riktlinjer för alkoholbaserad handtvätt och handskanvändning

Arkemyr Ahrling, Christopher LU and Svedberg, Jakob LU (2015) SINM50 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner utgör ett hot mot patientsäkerheten som skapar ett stort mänskligt lidande och tar en stor del av vårdens resurser i anspråk. Intensivvårdspatienter är en särskild riskgrupp och är extra utsatta av vårdrelaterade infektioner. Det effektivaste sättet att stoppa spriding är genom alkoholbaserad handtvätt. Syfte: Studera intensivvårdspersonalens följsamhet till nationella riktlinjer för alkoholbaserad handtvätt och handskanvändning. Metod: En kvantitativ icke experimentell observationsstudie genomfördes på en intensivvårdsavdelning i Sverige. Resultat: Totalt 624 moment observerades under 40 timmar. Total följsamhet till nationella riktlinjer var 45 % och varierade mellan 21,4 % till 54,2 % mellan... (More)
Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner utgör ett hot mot patientsäkerheten som skapar ett stort mänskligt lidande och tar en stor del av vårdens resurser i anspråk. Intensivvårdspatienter är en särskild riskgrupp och är extra utsatta av vårdrelaterade infektioner. Det effektivaste sättet att stoppa spriding är genom alkoholbaserad handtvätt. Syfte: Studera intensivvårdspersonalens följsamhet till nationella riktlinjer för alkoholbaserad handtvätt och handskanvändning. Metod: En kvantitativ icke experimentell observationsstudie genomfördes på en intensivvårdsavdelning i Sverige. Resultat: Totalt 624 moment observerades under 40 timmar. Total följsamhet till nationella riktlinjer var 45 % och varierade mellan 21,4 % till 54,2 % mellan sjuksköterskor, undersköterskor och läkare (p<0,05). Ingen statistiskt signifikant skillnad sågs mellan könen. Konlusion: Resultatet låg i linje med tidigare internationell forskning. Vidare forskning med interventionsprogram föreslås. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arkemyr Ahrling, Christopher LU and Svedberg, Jakob LU
supervisor
organization
course
SINM50 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Alkoholbaserad handtvätt, Intensivvårdsavdelning, Intensivvård, Infektions prevention
language
Swedish
id
4935820
date added to LUP
2015-01-27 14:12:47
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4935820,
 abstract   = {Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner utgör ett hot mot patientsäkerheten som skapar ett stort mänskligt lidande och tar en stor del av vårdens resurser i anspråk. Intensivvårdspatienter är en särskild riskgrupp och är extra utsatta av vårdrelaterade infektioner. Det effektivaste sättet att stoppa spriding är genom alkoholbaserad handtvätt. Syfte: Studera intensivvårdspersonalens följsamhet till nationella riktlinjer för alkoholbaserad handtvätt och handskanvändning. Metod: En kvantitativ icke experimentell observationsstudie genomfördes på en intensivvårdsavdelning i Sverige. Resultat: Totalt 624 moment observerades under 40 timmar. Total följsamhet till nationella riktlinjer var 45 % och varierade mellan 21,4 % till 54,2 % mellan sjuksköterskor, undersköterskor och läkare (p<0,05). Ingen statistiskt signifikant skillnad sågs mellan könen. Konlusion: Resultatet låg i linje med tidigare internationell forskning. Vidare forskning med interventionsprogram föreslås.},
 author    = {Arkemyr Ahrling, Christopher and Svedberg, Jakob},
 keyword   = {Alkoholbaserad handtvätt,Intensivvårdsavdelning,Intensivvård,Infektions prevention},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Följsamhet till nationella riktlinjer för alkoholbaserad handtvätt och handskanvändning},
 year     = {2015},
}