Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Den objudne gästen" - en utvärdering av multifamiljeterapi för unga med anorexia nervosa

Tuovinen, Jasmine LU and Carling, Anna LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract
Family therapy is a well-known treatment for adolescents suffering from anorexia nervosa. Treating several families simultaneously through multifamily therapy, is relatively new in Sweden. This study evaluates the treatment model behind multifamily therapy as it’s practiced at Region Skånes Eating disorder Center Children and Adolescents (RSÄ-BU) and at Stockholms Center for eating disorders (SCÄ).

The material consisted of archive data (study 1) and of material from a web-based survey (study 2). Study 1 consisted of information concerning weight for 72 patients and self-reported data concerning anorectic symptoms for 38 patients. All patients were girls ages 10-18 years. Study 2 was a pilot study where seventeen survey responses were... (More)
Family therapy is a well-known treatment for adolescents suffering from anorexia nervosa. Treating several families simultaneously through multifamily therapy, is relatively new in Sweden. This study evaluates the treatment model behind multifamily therapy as it’s practiced at Region Skånes Eating disorder Center Children and Adolescents (RSÄ-BU) and at Stockholms Center for eating disorders (SCÄ).

The material consisted of archive data (study 1) and of material from a web-based survey (study 2). Study 1 consisted of information concerning weight for 72 patients and self-reported data concerning anorectic symptoms for 38 patients. All patients were girls ages 10-18 years. Study 2 was a pilot study where seventeen survey responses were recieved.

Dependent (paired) t-test was used to investigate significances before and after treatment regarding self-experienced anorectic symptoms. These were measured by the self-report instruments Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q) and The Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ), and also by Expected Body Weight (%EBW). The result of study 1 shows significant improvement regarding weight progress as well as self-experienced anorectic symptoms. The survey, study 2, shows that the participants expectations have been fulfilled, though the expectations were low. The majority of participants would recommend the treatment model.

A discussion of the strengths and limitations of the study is provided. (Less)
Abstract (Swedish)
Familjeterapi är en vanlig behandlingsform för unga med anorexia nervosa. Att behandla flera familjer samtidigt, genom multifamiljebehandling, är dock relativt nytt i Sverige. Det fanns därför behov av att utvärdera deltagarnas egna upplevelser av själva behandlingen.

Examensarbetet bestod av två studier. Studie 1 baserades på viktuppgifter för 72 patienter och självrapporterade data om anorektiska symtom för 38 patienter. Samtliga patienter i studie 1 var flickor i åldrarna 10-18 år. Studie 2 var en pilotstudie med enkätdata från 17 deltagare. Patienterna hade behandlats vid Region Skånes Ätstörningscentrum Barn och Ungdom (RSÄ-BU) och vid Stockholms Centrum för ätstörningar (SCÄ).

I studie 1 användes beroende t-test för att... (More)
Familjeterapi är en vanlig behandlingsform för unga med anorexia nervosa. Att behandla flera familjer samtidigt, genom multifamiljebehandling, är dock relativt nytt i Sverige. Det fanns därför behov av att utvärdera deltagarnas egna upplevelser av själva behandlingen.

Examensarbetet bestod av två studier. Studie 1 baserades på viktuppgifter för 72 patienter och självrapporterade data om anorektiska symtom för 38 patienter. Samtliga patienter i studie 1 var flickor i åldrarna 10-18 år. Studie 2 var en pilotstudie med enkätdata från 17 deltagare. Patienterna hade behandlats vid Region Skånes Ätstörningscentrum Barn och Ungdom (RSÄ-BU) och vid Stockholms Centrum för ätstörningar (SCÄ).

I studie 1 användes beroende t-test för att undersöka om det finns signifikanta skillnader före och efter behandling med multifamiljeterapi avseende självupplevda anorektiska symtom. Dessa mättes genom självskattningsformulären Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q) och The Strenght and Difficulties Questionnaire (SDQ) samt viktprocent (%EBW). Resultaten visade signifikant förbättring för såväl viktuveckling som för självupplevda anorektiska symtom.

Enkäten i studie 2 visade att deltagarnas förväntningar hade infriats, men att förväntningarna var låga. Samtidigt kunde majoriteten av deltagarna rekommendera behandlingsformen.
Studien tar även upp styrkor och svagheter med den valda ansatsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tuovinen, Jasmine LU and Carling, Anna LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
multifamiljeterapi, MFT, multi-family therapy, anorexia nervosa, atypisk anorexia nervosa, familjeterapi, Maudsley, Stepwise, Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), viktprocent (%EBW)
language
Swedish
id
4935987
date added to LUP
2015-01-16 08:46:00
date last changed
2015-01-16 08:46:00
@misc{4935987,
 abstract   = {Family therapy is a well-known treatment for adolescents suffering from anorexia nervosa. Treating several families simultaneously through multifamily therapy, is relatively new in Sweden. This study evaluates the treatment model behind multifamily therapy as it’s practiced at Region Skånes Eating disorder Center Children and Adolescents (RSÄ-BU) and at Stockholms Center for eating disorders (SCÄ).

The material consisted of archive data (study 1) and of material from a web-based survey (study 2). Study 1 consisted of information concerning weight for 72 patients and self-reported data concerning anorectic symptoms for 38 patients. All patients were girls ages 10-18 years. Study 2 was a pilot study where seventeen survey responses were recieved. 

Dependent (paired) t-test was used to investigate significances before and after treatment regarding self-experienced anorectic symptoms. These were measured by the self-report instruments Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q) and The Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ), and also by Expected Body Weight (%EBW). The result of study 1 shows significant improvement regarding weight progress as well as self-experienced anorectic symptoms. The survey, study 2, shows that the participants expectations have been fulfilled, though the expectations were low. The majority of participants would recommend the treatment model.

A discussion of the strengths and limitations of the study is provided.},
 author    = {Tuovinen, Jasmine and Carling, Anna},
 keyword   = {multifamiljeterapi,MFT,multi-family therapy,anorexia nervosa,atypisk anorexia nervosa,familjeterapi,Maudsley,Stepwise,Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q),The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ),viktprocent (%EBW)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Den objudne gästen" - en utvärdering av multifamiljeterapi för unga med anorexia nervosa},
 year     = {2015},
}