Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skolsköterskans upplevelser av att arbeta för att förebygga psykisk ohälsa hos unga

Eriksson, Anna LU and Nygren, Ulrika LU (2015) SBUM50 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Psykisk ohälsa bland unga är ett växande problem i Sverige. Psykisk ohälsa kan leda till bland annat svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och psykisk sjukdom. Skolsköterskan möter alla elever under deras skolgång, och forskning visar att hon har en position som är fördelaktig i arbetet med psykisk ohälsa. Syftet med studien var att belysa skolsköterskans upplevelser av att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa hos unga. Tolv skolsköterskor deltog i semistrukturerade intervjuer. Analys av intervjuerna resulterade i tre kategorier, Skolsköterskans engagemang, omgivningens inverkan och en roll som ger möjligheteter. Resultatet bekräftar tidigare forskning som påvisar att skolsköterskorna har ett stort engagemang i arbetet och de... (More)
Psykisk ohälsa bland unga är ett växande problem i Sverige. Psykisk ohälsa kan leda till bland annat svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och psykisk sjukdom. Skolsköterskan möter alla elever under deras skolgång, och forskning visar att hon har en position som är fördelaktig i arbetet med psykisk ohälsa. Syftet med studien var att belysa skolsköterskans upplevelser av att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa hos unga. Tolv skolsköterskor deltog i semistrukturerade intervjuer. Analys av intervjuerna resulterade i tre kategorier, Skolsköterskans engagemang, omgivningens inverkan och en roll som ger möjligheteter. Resultatet bekräftar tidigare forskning som påvisar att skolsköterskorna har ett stort engagemang i arbetet och de har en roll med stora möjligheter att påverka. Dock uppger skolsköterskorna att för lite tid finns att arbeta förebyggande i den uträckning de önskar. Fler studier inom ämnet behövs då elevhälsan är under förändring, och mer fokus läggs på psykisk ohälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Anna LU and Nygren, Ulrika LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ intervjustudie
course
SBUM50 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
12-24 år, Förebyggande arbete, Psykisk ohälsa, Skolsköterska, Unga
language
Swedish
id
4936164
date added to LUP
2015-01-21 15:37:07
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4936164,
 abstract   = {Psykisk ohälsa bland unga är ett växande problem i Sverige. Psykisk ohälsa kan leda till bland annat svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och psykisk sjukdom. Skolsköterskan möter alla elever under deras skolgång, och forskning visar att hon har en position som är fördelaktig i arbetet med psykisk ohälsa. Syftet med studien var att belysa skolsköterskans upplevelser av att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa hos unga. Tolv skolsköterskor deltog i semistrukturerade intervjuer. Analys av intervjuerna resulterade i tre kategorier, Skolsköterskans engagemang, omgivningens inverkan och en roll som ger möjligheteter. Resultatet bekräftar tidigare forskning som påvisar att skolsköterskorna har ett stort engagemang i arbetet och de har en roll med stora möjligheter att påverka. Dock uppger skolsköterskorna att för lite tid finns att arbeta förebyggande i den uträckning de önskar. Fler studier inom ämnet behövs då elevhälsan är under förändring, och mer fokus läggs på psykisk ohälsa.},
 author    = {Eriksson, Anna and Nygren, Ulrika},
 keyword   = {12-24 år,Förebyggande arbete,Psykisk ohälsa,Skolsköterska,Unga},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skolsköterskans upplevelser av att arbeta för att förebygga psykisk ohälsa hos unga},
 year     = {2015},
}