Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Användning av Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” - Påverkan på bransch, myndighet och miljö

Ek, Elina LU (2015) MVEK03 20141
Studies in Environmental Science
Abstract
Our society generates large amounts of waste from construction and demolition. Recycling this waste is important from an environmental and resource point of view.
This study investigates the effects of the handbook ”Recycling of waste in construction work” by the Swedish Environmental Protection Agency. The purpose of the study is to assess the effect the handbook has had on recycling, use of natural resources and transports. The aim is to assess to what extent the handbook has affected the authorities and people in the field who are involved in use and treatment of waste. The aim is also to put into context how it affects the environment. During the process of developing the handbook it was sent out to various people within the... (More)
Our society generates large amounts of waste from construction and demolition. Recycling this waste is important from an environmental and resource point of view.
This study investigates the effects of the handbook ”Recycling of waste in construction work” by the Swedish Environmental Protection Agency. The purpose of the study is to assess the effect the handbook has had on recycling, use of natural resources and transports. The aim is to assess to what extent the handbook has affected the authorities and people in the field who are involved in use and treatment of waste. The aim is also to put into context how it affects the environment. During the process of developing the handbook it was sent out to various people within the field for submission for comment, and it received some negative feedback. This negative feedback arose from the handbook´s strong focus on the environmental quality objective ”non-toxic environment”.
The results of the study shows that the handbook is not applied by all the questioned authorities. It also shows that a large amount of the people who were interviewed consider the handbook to be an obstacle for recycling. The effects that can be seen on the environment are that there are slight indications to a decline in recycling and an increase in landfill waste. The increase constitutes of contaminated soil. For wastes as concrete and tiles there is however a slight indication of an increase in recycling. No substantial effects could be seen on transports (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Minskad återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Återvinning i anläggningsändamål har minskat och folk i branschen tycker att processen tar för lång tid och att reglerna är för strikta. Detta leder till att mindre avfall återvinns och att mer avfall deponeras, än vad som skulle vara möjligt ur ett resurshushållningsperspektiv.

För att spara på våra naturresurser och minska miljöpåverkan är det viktigt att återvinna i så hög grad som möjligt. Samtidigt är det viktigt att vi inte tillför naturen föroreningar från det material eller avfall som återvinns. Nya lagar och riktlinjer påverkar både avfalls- och anläggningsbranschen men också miljön. Våra miljömål är viktiga att uppnå men i vissa fall kan det vara svårt att tillgodose... (More)
Minskad återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Återvinning i anläggningsändamål har minskat och folk i branschen tycker att processen tar för lång tid och att reglerna är för strikta. Detta leder till att mindre avfall återvinns och att mer avfall deponeras, än vad som skulle vara möjligt ur ett resurshushållningsperspektiv.

För att spara på våra naturresurser och minska miljöpåverkan är det viktigt att återvinna i så hög grad som möjligt. Samtidigt är det viktigt att vi inte tillför naturen föroreningar från det material eller avfall som återvinns. Nya lagar och riktlinjer påverkar både avfalls- och anläggningsbranschen men också miljön. Våra miljömål är viktiga att uppnå men i vissa fall kan det vara svårt att tillgodose samtliga då risken finns att fokus på ett miljömål kan medföra att andra miljömål motverkas.

I den här studien har jag undersökt påverkan av Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”. Fokus har legat på hur handboken tillämpas av myndigheter och vilken påverkan den har på branschen. Studien undersöker också hur handboken påverkar resurshushållning och transporter.

Undersökningen visar på att på att återvinningen, särskilt för massor som i någon grad är förorenade, har minskat. Detta innebär att massorna i stället deponeras. Faktorer som minskar återvinningsgraden och som är direkt kopplat till handboken är att många upplever anmälningsprocessen tidsödande, krånglig och att det är för stränga krav. Detta leder till att dessa aktörer inte vill använda sig av avfall, särskilt sådant avfall som kräver anmälan för att få användas.

Avfallsproducenter uppfattar det som ett problem att inneha ett avfall då det möts med skepsis både från allmänhet och av anläggningsbranschen. Nya material och rena massor är enklare att använda. Att avfallet också behöver anmälas gör att processen försenas och kan medföra att entreprenören väljer att använda nya massor (en produkt) istället. Att underlätta användning av avfall skulle medföra mindre deponering och mindre uttag av naturresurser men samtidigt innebära risker för miljömålet giftfri miljö. För att öka återvinningen av avfall och minska användningen av jungfruliga material krävs att man ser över de faktorer som utgör problem och hinder.

Handledare: Martijn van Praagh
Examensarbete 15 hp i Miljö- och hälsoskydd, 2014
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ek, Elina LU
supervisor
organization
course
MVEK03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
4936481
date added to LUP
2015-04-18 21:52:32
date last changed
2015-04-18 21:52:32
@misc{4936481,
 abstract   = {Our society generates large amounts of waste from construction and demolition. Recycling this waste is important from an environmental and resource point of view.
This study investigates the effects of the handbook ”Recycling of waste in construction work” by the Swedish Environmental Protection Agency. The purpose of the study is to assess the effect the handbook has had on recycling, use of natural resources and transports. The aim is to assess to what extent the handbook has affected the authorities and people in the field who are involved in use and treatment of waste. The aim is also to put into context how it affects the environment. 						During the process of developing the handbook it was sent out to various people within the field for submission for comment, and it received some negative feedback. This negative feedback arose from the handbook´s strong focus on the environmental quality objective ”non-toxic environment”.
The results of the study shows that the handbook is not applied by all the questioned authorities. It also shows that a large amount of the people who were interviewed consider the handbook to be an obstacle for recycling. The effects that can be seen on the environment are that there are slight indications to a decline in recycling and an increase in landfill waste. The increase constitutes of contaminated soil. For wastes as concrete and tiles there is however a slight indication of an increase in recycling. No substantial effects could be seen on transports},
 author    = {Ek, Elina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användning av Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” - Påverkan på bransch, myndighet och miljö},
 year     = {2015},
}