Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnsjuksköterskans upplevelse av postoperativ smärtbehandling - En intervjustudie på en pediatrisk vårdavdelning

Öström, Linda-Sofie LU and Johnsson, Pernilla LU (2015) SBUM50 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syfte: Att belysa barnsjuksköterskans upplevelse av postoperativ smärtbehandling hos barn som vårdas på en pediatrisk vårdavdelning inom slutenvård.

Bakgrund: Att kunna bedöma, behandla och utvärdera barns smärta har en central roll i barnsjuksköterskans arbete. Ett problem inom barnsjukvården är att postoperativ smärta inte behandlas optimalt. Tidigare forskning visar på olika hinder för att uppnå adekvat postoperativ smärtbehandling.

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts. Intervjuer genomfördes med 12 barnsjuksköterskor och insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Resultatet visade att barnsjuksköterskorna använde smärtskattningsinstrument bristfälligt och upplevde ett ökat... (More)
Syfte: Att belysa barnsjuksköterskans upplevelse av postoperativ smärtbehandling hos barn som vårdas på en pediatrisk vårdavdelning inom slutenvård.

Bakgrund: Att kunna bedöma, behandla och utvärdera barns smärta har en central roll i barnsjuksköterskans arbete. Ett problem inom barnsjukvården är att postoperativ smärta inte behandlas optimalt. Tidigare forskning visar på olika hinder för att uppnå adekvat postoperativ smärtbehandling.

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts. Intervjuer genomfördes med 12 barnsjuksköterskor och insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Resultatet visade att barnsjuksköterskorna använde smärtskattningsinstrument bristfälligt och upplevde ett ökat behov av kunskap kring postoperativ smärtbehandling. Betydelsen av att skapa goda relationer med barn, föräldrar och annan vårdpersonal för att uppnå en god postoperativ smärtbehandling framkom. Faktorer som påverkade den postoperativa smärtbehandlingen var ordinationer, tiden och rutiner.

Konklusion: Det krävs regelbunden utbildning och uppdatering för att uppnå optimal postoperativ smärtbehandling hos barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öström, Linda-Sofie LU and Johnsson, Pernilla LU
supervisor
organization
course
SBUM50 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnsjuksköterska, postoperativ smärtbehandling, barn, upplevelse, kvalitativ studie
language
Swedish
id
4936544
date added to LUP
2015-01-21 15:38:39
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4936544,
 abstract   = {Syfte: Att belysa barnsjuksköterskans upplevelse av postoperativ smärtbehandling hos barn som vårdas på en pediatrisk vårdavdelning inom slutenvård.

Bakgrund: Att kunna bedöma, behandla och utvärdera barns smärta har en central roll i barnsjuksköterskans arbete. Ett problem inom barnsjukvården är att postoperativ smärta inte behandlas optimalt. Tidigare forskning visar på olika hinder för att uppnå adekvat postoperativ smärtbehandling.
 
Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts. Intervjuer genomfördes med 12 barnsjuksköterskor och insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att barnsjuksköterskorna använde smärtskattningsinstrument bristfälligt och upplevde ett ökat behov av kunskap kring postoperativ smärtbehandling. Betydelsen av att skapa goda relationer med barn, föräldrar och annan vårdpersonal för att uppnå en god postoperativ smärtbehandling framkom. Faktorer som påverkade den postoperativa smärtbehandlingen var ordinationer, tiden och rutiner. 

Konklusion: Det krävs regelbunden utbildning och uppdatering för att uppnå optimal postoperativ smärtbehandling hos barn.},
 author    = {Öström, Linda-Sofie and Johnsson, Pernilla},
 keyword   = {Barnsjuksköterska,postoperativ smärtbehandling,barn,upplevelse,kvalitativ studie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnsjuksköterskans upplevelse av postoperativ smärtbehandling - En intervjustudie på en pediatrisk vårdavdelning},
 year     = {2015},
}