Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att vara en del av en stödgrupp som anhörig till en person med självskadebeteende: En hermeneutiskt fenomenologisk studie

Andersson, Johan LU and Vikström, Maria LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Anhöriga till personer med självskadebeteende upplever betydande påfrestningar vilka utgör en risk för deras psykiska hälsa. Studiens syfte var att explikera den psykologiska meningen med att som anhörig till en person med självskadebeteende vara del av en stödgrupp. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra deltagare i en stödgrupp för personer som identifierade sig som anhöriga till personer med självskadebeteende. Utifrån en hermeneutisk fenomenologisk ansats analyserades materialet genom tematisk analys, vilket resulterade i tre huvudteman: Att-vara-i-gruppen, Att-bli-av-gruppen samt Hindrande upplevelser. Resultatet visade att anhöriga till personer med självskadebeteende i en stödgrupp upplevde sig förstådda och lyssnade... (More)
Anhöriga till personer med självskadebeteende upplever betydande påfrestningar vilka utgör en risk för deras psykiska hälsa. Studiens syfte var att explikera den psykologiska meningen med att som anhörig till en person med självskadebeteende vara del av en stödgrupp. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra deltagare i en stödgrupp för personer som identifierade sig som anhöriga till personer med självskadebeteende. Utifrån en hermeneutisk fenomenologisk ansats analyserades materialet genom tematisk analys, vilket resulterade i tre huvudteman: Att-vara-i-gruppen, Att-bli-av-gruppen samt Hindrande upplevelser. Resultatet visade att anhöriga till personer med självskadebeteende i en stödgrupp upplevde sig förstådda och lyssnade till, bekräftade som en del av en gemenskap, känslomässigt accepterade samt att de fått vägledning. Att vara en del i en stödgrupp möjliggjorde upplevelse av avlastning, nya perspektiv, ökad drivkraft och minskning av skuld och skam. Missnöje över gruppens form, skuld av upplevda krav samt besvikelser och ouppfyllda önskningar var faktorer som av deltagarna upplevdes som hindrande i denna kontext. Den mening som explikerades visade att deltagandet i en stödgrupp var till gagn för deltagarna men också mångbottnat, med skuldkänslor, missnöje, besvikelser och hopplöshet som inslag. Resultaten kan vara betydelsefulla för de som utformar vård och stöd för anhöriga. Vidare forskning efterfrågas för att i en uppföljning undersöka den kvarlevda meningen av att som anhörig till en person med självskadebeteende varit del av en stödgrupp. (Less)
Abstract
Relatives of people who self-harm experience considerable hardships which pose a risk to their mental health. The aim of this study was to explicate the psychological meaning of being a part of a support group as a relative to someone engaging in non-suicidal self-injury (NSSI). Semi-structured interviews were conducted with four participants in a support group for people who identified themselves as relatives to someone engaging in NSSI. Based upon a hermeneutic phenomenological approach, thematic analysis was used to analyze the data and three main themes were identified: Being-in-the-group, Becoming-of-the-group and Hindering experiences. The results showed that relatives of people with NSSI in a support group felt that they were... (More)
Relatives of people who self-harm experience considerable hardships which pose a risk to their mental health. The aim of this study was to explicate the psychological meaning of being a part of a support group as a relative to someone engaging in non-suicidal self-injury (NSSI). Semi-structured interviews were conducted with four participants in a support group for people who identified themselves as relatives to someone engaging in NSSI. Based upon a hermeneutic phenomenological approach, thematic analysis was used to analyze the data and three main themes were identified: Being-in-the-group, Becoming-of-the-group and Hindering experiences. The results showed that relatives of people with NSSI in a support group felt that they were understood and listened to, acknowledged as part of a community, emotionally accepted and that they received guidance. Being part of a support group enabled the experience of relief, new perspectives, increased motivation and reduction of guilt and shame. Discontent regarding the structure of the group, guilt caused by perceived demands, disappointment and unfulfilled desires were factors that participants perceived as obstacles in this context. The explicated meaning showed that participation in a support group was useful for the participants but also multilayered, with elements of guilt, dissatisfaction, disappointment and hopelessness. The results might be important for those involved in designing care and support for relatives. Further research exploring the persistent psychological meaning of being part of a support group is suggested. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Johan LU and Vikström, Maria LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
anhörig, anhörigstöd, psykologisk mening, stödgrupp, självskadebeteende, non-suicidal self-injury, NSSI, psychological meaning, relative, support group
language
Swedish
id
4936819
date added to LUP
2015-01-27 10:07:22
date last changed
2015-01-27 10:07:22
@misc{4936819,
 abstract   = {Relatives of people who self-harm experience considerable hardships which pose a risk to their mental health. The aim of this study was to explicate the psychological meaning of being a part of a support group as a relative to someone engaging in non-suicidal self-injury (NSSI). Semi-structured interviews were conducted with four participants in a support group for people who identified themselves as relatives to someone engaging in NSSI. Based upon a hermeneutic phenomenological approach, thematic analysis was used to analyze the data and three main themes were identified: Being-in-the-group, Becoming-of-the-group and Hindering experiences. The results showed that relatives of people with NSSI in a support group felt that they were understood and listened to, acknowledged as part of a community, emotionally accepted and that they received guidance. Being part of a support group enabled the experience of relief, new perspectives, increased motivation and reduction of guilt and shame. Discontent regarding the structure of the group, guilt caused by perceived demands, disappointment and unfulfilled desires were factors that participants perceived as obstacles in this context. The explicated meaning showed that participation in a support group was useful for the participants but also multilayered, with elements of guilt, dissatisfaction, disappointment and hopelessness. The results might be important for those involved in designing care and support for relatives. Further research exploring the persistent psychological meaning of being part of a support group is suggested.},
 author    = {Andersson, Johan and Vikström, Maria},
 keyword   = {anhörig,anhörigstöd,psykologisk mening,stödgrupp,självskadebeteende,non-suicidal self-injury,NSSI,psychological meaning,relative,support group},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vara en del av en stödgrupp som anhörig till en person med självskadebeteende: En hermeneutiskt fenomenologisk studie},
 year     = {2015},
}