Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans möjligheter att förebygga följdverkningar vid diabetes mellitus typ II

Mårtensson, Sara LU and Linderos, Lina LU (2015) SJSK20 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Diabetes mellitus typ II ökar kraftigt i samhället och medför stora kostnader, ohälsa och personligt lidande. Sjuksköterskan har en viktig roll för att förebygga följdverkningar och tidigare forskning visar att det finns en obalans i sjuksköterskans och patientens relation för att motivera till livsstilsförändringar. Syftet var att belysa sjuksköterskans och patientens möjligheter och barriärer att förebygga följdverkningar av diabetes mellitus typ II. En litteraturstudie baserat på sex kvantitativa och fem kvalitativa artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades för att få fram ett resultat. I studien framkom det tre kategorier: Kunskapsstöd till patienten är en förutsättning för effektiv egenvård, och motiverande till... (More)
Diabetes mellitus typ II ökar kraftigt i samhället och medför stora kostnader, ohälsa och personligt lidande. Sjuksköterskan har en viktig roll för att förebygga följdverkningar och tidigare forskning visar att det finns en obalans i sjuksköterskans och patientens relation för att motivera till livsstilsförändringar. Syftet var att belysa sjuksköterskans och patientens möjligheter och barriärer att förebygga följdverkningar av diabetes mellitus typ II. En litteraturstudie baserat på sex kvantitativa och fem kvalitativa artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades för att få fram ett resultat. I studien framkom det tre kategorier: Kunskapsstöd till patienten är en förutsättning för effektiv egenvård, och motiverande till livsstilsförändring är det medel sjuksköterskan har för att möjliggöra en livsstilsförändring. Barriärer som ska överbyggas för att minska följdverkningarna av diabetes mellitus typ II är sjuksköterskornas och patienternas kunskapsluckor, sjuksköterskornas kompetens för att motivera till livsstilsförändringar samt resursbristen inom vården. Sjuksköterskorna behöver mer kunskap inom nutrition, fysisk aktivitet och verktyg för kunskapsöverföring och motiverande åtgärder som gagnar patienten. För att göra det möjligt behöver samhället avsätta mer resurser till diabetesvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Sara LU and Linderos, Lina LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Diabetes mellitus typ II, Följdverkningar, Livsstilsförändring, Sjuksköterska
language
Swedish
id
4937114
date added to LUP
2015-01-23 13:26:01
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4937114,
 abstract   = {Diabetes mellitus typ II ökar kraftigt i samhället och medför stora kostnader, ohälsa och personligt lidande. Sjuksköterskan har en viktig roll för att förebygga följdverkningar och tidigare forskning visar att det finns en obalans i sjuksköterskans och patientens relation för att motivera till livsstilsförändringar. Syftet var att belysa sjuksköterskans och patientens möjligheter och barriärer att förebygga följdverkningar av diabetes mellitus typ II. En litteraturstudie baserat på sex kvantitativa och fem kvalitativa artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades för att få fram ett resultat. I studien framkom det tre kategorier: Kunskapsstöd till patienten är en förutsättning för effektiv egenvård, och motiverande till livsstilsförändring är det medel sjuksköterskan har för att möjliggöra en livsstilsförändring. Barriärer som ska överbyggas för att minska följdverkningarna av diabetes mellitus typ II är sjuksköterskornas och patienternas kunskapsluckor, sjuksköterskornas kompetens för att motivera till livsstilsförändringar samt resursbristen inom vården. Sjuksköterskorna behöver mer kunskap inom nutrition, fysisk aktivitet och verktyg för kunskapsöverföring och motiverande åtgärder som gagnar patienten. För att göra det möjligt behöver samhället avsätta mer resurser till diabetesvården.},
 author    = {Mårtensson, Sara and Linderos, Lina},
 keyword   = {Diabetes mellitus typ II,Följdverkningar,Livsstilsförändring,Sjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans möjligheter att förebygga följdverkningar vid diabetes mellitus typ II},
 year     = {2015},
}