Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Etik i praktiken – Sydafrikanska radiografers syn på etik

Persson Hultgren, Linn LU and Palm, Anna LU (2015) RSJK21 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Etik är en grundläggande del inom hälso- och sjukvård och associeras med handlande och förhållningssätt. Sydafrika har en hög invandringsstatistik, många kulturer och religioner samt 11 officiellt erkända språk. Detta kan, tillsammans med teknologiska och organisatoriska förändringar, ge upphov till etiska dilemman och behov av relevanta hjälpmedel. Studiens syfte var att beskriva Sydafrikanska radiografers uppfattning och relation till etik och den yrkesetiska koden i deras profession. Studien genomfördes med kvalitativ ansats. Datainsamlingen genomfördes med fokusgruppsintervjuer på två privata sjukhus i en storstad i Sydafrika. Fyra intervjuer genomfördes med sammanlagt nio informanter. Dataanalysen genomfördes med kvalitativ... (More)
Etik är en grundläggande del inom hälso- och sjukvård och associeras med handlande och förhållningssätt. Sydafrika har en hög invandringsstatistik, många kulturer och religioner samt 11 officiellt erkända språk. Detta kan, tillsammans med teknologiska och organisatoriska förändringar, ge upphov till etiska dilemman och behov av relevanta hjälpmedel. Studiens syfte var att beskriva Sydafrikanska radiografers uppfattning och relation till etik och den yrkesetiska koden i deras profession. Studien genomfördes med kvalitativ ansats. Datainsamlingen genomfördes med fokusgruppsintervjuer på två privata sjukhus i en storstad i Sydafrika. Fyra intervjuer genomfördes med sammanlagt nio informanter. Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att sydafrikanska radiograferna har goda kunskaper i etik och hur ett etiskt förhållningssätt kan erhållas men de saknade kännedom om den internationella yrkesetiska koden. Resultatet av dataanalysen visade även att det finns komplexa etiska dilemma som försvårar det etiska handlandet i det kliniska arbetet. Sammanfattningsvis: för att övervinna dessa etiska dilemman krävs aktivt arbete från olika instanser inom hälso- och sjukvården för utformandet av en yrkesetisk kod för radiografer i Sydafrika. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson Hultgren, Linn LU and Palm, Anna LU
supervisor
organization
course
RSJK21 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Etik, radiograf, Sydafrika, etiska koder, kommunikation, förhållningssätt, bemötande, implementering, etiska dilemman, innehållsanalys
language
Swedish
id
4937163
date added to LUP
2015-01-22 09:00:44
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4937163,
 abstract   = {Etik är en grundläggande del inom hälso- och sjukvård och associeras med handlande och förhållningssätt. Sydafrika har en hög invandringsstatistik, många kulturer och religioner samt 11 officiellt erkända språk. Detta kan, tillsammans med teknologiska och organisatoriska förändringar, ge upphov till etiska dilemman och behov av relevanta hjälpmedel. Studiens syfte var att beskriva Sydafrikanska radiografers uppfattning och relation till etik och den yrkesetiska koden i deras profession. Studien genomfördes med kvalitativ ansats. Datainsamlingen genomfördes med fokusgruppsintervjuer på två privata sjukhus i en storstad i Sydafrika. Fyra intervjuer genomfördes med sammanlagt nio informanter. Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att sydafrikanska radiograferna har goda kunskaper i etik och hur ett etiskt förhållningssätt kan erhållas men de saknade kännedom om den internationella yrkesetiska koden. Resultatet av dataanalysen visade även att det finns komplexa etiska dilemma som försvårar det etiska handlandet i det kliniska arbetet. Sammanfattningsvis: för att övervinna dessa etiska dilemman krävs aktivt arbete från olika instanser inom hälso- och sjukvården för utformandet av en yrkesetisk kod för radiografer i Sydafrika.},
 author    = {Persson Hultgren, Linn and Palm, Anna},
 keyword   = {Etik,radiograf,Sydafrika,etiska koder,kommunikation,förhållningssätt,bemötande,implementering,etiska dilemman,innehållsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etik i praktiken – Sydafrikanska radiografers syn på etik},
 year     = {2015},
}