Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Väljares syn på politisk marknadsorientering

Memari, Simon LU (2015) SKOK01 20141
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
I det demokratiska systemet ställs de politiska partierna inför ständiga avväganden beträffande sina egna ståndpunkter gentemot den allmänna opinionen. Ett parti kan anta en ideologisk position och vägra anpassa sig, eller så kan det försöka identifiera och tillfredsställa valmanskårens behov och begär. Det senare kallas för politisk marknadsorientering. Denna kvalitativa studie, baserad på attributionsteori, undersöker hur väljare drar slutsatser om orsaker till marknadsorientering. Resultaten visar att deltagarna utgår ifrån att politikerna agerar i syfte att bli valda, samt att deltagarnas slutsatser baserades på föreställningar om både politiska och mänskliga förhållanden
Popular Abstract
In the democratic system, the political parties are constantly faced with choices regarding their own standpoints in relation to the public opinion. A party might adopt an ideological stance and refuse to adapt, or they might try to identify and satisfy the public’s needs and
wants. The latter is called political market orientation. This is a qualitative study based on attribution theory that examines how voters infer the causes of political market orientation. The results show that the respondents belive that the politicians act in order to get elected, and that the respondents conclusions are based on beliefs about both political and human conditions.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Memari, Simon LU
supervisor
organization
alternative title
Voters view on political market orientation
course
SKOK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
voter behavior, political marketing, political communication, market orientation, attribution theory
language
Swedish
id
4937373
date added to LUP
2015-01-20 13:07:20
date last changed
2015-01-20 13:07:20
@misc{4937373,
 abstract   = {I det demokratiska systemet ställs de politiska partierna inför ständiga avväganden beträffande sina egna ståndpunkter gentemot den allmänna opinionen. Ett parti kan anta en ideologisk position och vägra anpassa sig, eller så kan det försöka identifiera och tillfredsställa valmanskårens behov och begär. Det senare kallas för politisk marknadsorientering. Denna kvalitativa studie, baserad på attributionsteori, undersöker hur väljare drar slutsatser om orsaker till marknadsorientering. Resultaten visar att deltagarna utgår ifrån att politikerna agerar i syfte att bli valda, samt att deltagarnas slutsatser baserades på föreställningar om både politiska och mänskliga förhållanden},
 author    = {Memari, Simon},
 keyword   = {voter behavior,political marketing,political communication,market orientation,attribution theory},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Väljares syn på politisk marknadsorientering},
 year     = {2015},
}