Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erfarenheter av psykisk ohälsa bland HBT-personer, och deras upplevelse av vården

Gavrilovic, Adrian LU and Hattenhauer, Kerstin LU (2015) SJSK20 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Psykisk ohälsa är mer frekvent bland HBT-personer än bland heterosexuella. Förslagsvis ligger diskriminering av denna minoritetsgrupp till grund för detta.
Syfte: Syftet är att beskriva erfarenheter av psykisk ohälsa bland HBT-personer, samt deras upplevelse av vården.
Metod: En litteraturstudie med granskning av 11 vetenskapliga artiklar där majoriteten utgjordes av kvalitativa studier. Teman identifierades och utgjorde grunden till resultatet.
Resultat: Psykisk ohälsa förekom oftare bland HBT-personer än bland heterosexuella. De som led av psykisk ohälsa upplevde ofta stigmatisering, negativa attityder och diskriminering. Många HBT-personer i studierna upplevde vårdens bemötande som kränkande, vilket ledde till att de i... (More)
Bakgrund: Psykisk ohälsa är mer frekvent bland HBT-personer än bland heterosexuella. Förslagsvis ligger diskriminering av denna minoritetsgrupp till grund för detta.
Syfte: Syftet är att beskriva erfarenheter av psykisk ohälsa bland HBT-personer, samt deras upplevelse av vården.
Metod: En litteraturstudie med granskning av 11 vetenskapliga artiklar där majoriteten utgjordes av kvalitativa studier. Teman identifierades och utgjorde grunden till resultatet.
Resultat: Psykisk ohälsa förekom oftare bland HBT-personer än bland heterosexuella. De som led av psykisk ohälsa upplevde ofta stigmatisering, negativa attityder och diskriminering. Många HBT-personer i studierna upplevde vårdens bemötande som kränkande, vilket ledde till att de i vissa fall undvek att söka vård. Okunskap bland vårdpersonal upplevdes som bekymmersamt och påverkade vårdrelationen negativt.
Diskussion: Att HBT-personer inte söker vård på grund av rädsla för ett kränkande bemötande föreslogs ge upphov till ett onödigt lidande. En parallell mellan bemötande och kunskap drogs och förslagsvis bör vårdgivare erbjudas utbildning inom HBT-frågor. Vårdplatser skulle kunna göras mer HBT-välkomnande genom at främja en mer öppen miljö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gavrilovic, Adrian LU and Hattenhauer, Kerstin LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
HBT, psykisk ohälsa, erfarenhet, diskriminering, stigmatisering, atityder, kunskap
language
Swedish
id
4937416
date added to LUP
2015-01-26 16:10:11
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4937416,
 abstract   = {Bakgrund: Psykisk ohälsa är mer frekvent bland HBT-personer än bland heterosexuella. Förslagsvis ligger diskriminering av denna minoritetsgrupp till grund för detta. 
Syfte: Syftet är att beskriva erfarenheter av psykisk ohälsa bland HBT-personer, samt deras upplevelse av vården. 
Metod: En litteraturstudie med granskning av 11 vetenskapliga artiklar där majoriteten utgjordes av kvalitativa studier. Teman identifierades och utgjorde grunden till resultatet. 
Resultat: Psykisk ohälsa förekom oftare bland HBT-personer än bland heterosexuella. De som led av psykisk ohälsa upplevde ofta stigmatisering, negativa attityder och diskriminering. Många HBT-personer i studierna upplevde vårdens bemötande som kränkande, vilket ledde till att de i vissa fall undvek att söka vård. Okunskap bland vårdpersonal upplevdes som bekymmersamt och påverkade vårdrelationen negativt. 
Diskussion: Att HBT-personer inte söker vård på grund av rädsla för ett kränkande bemötande föreslogs ge upphov till ett onödigt lidande. En parallell mellan bemötande och kunskap drogs och förslagsvis bör vårdgivare erbjudas utbildning inom HBT-frågor. Vårdplatser skulle kunna göras mer HBT-välkomnande genom at främja en mer öppen miljö.},
 author    = {Gavrilovic, Adrian and Hattenhauer, Kerstin},
 keyword   = {HBT,psykisk ohälsa,erfarenhet,diskriminering,stigmatisering,atityder,kunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erfarenheter av psykisk ohälsa bland HBT-personer, och deras upplevelse av vården},
 year     = {2015},
}