Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bortom vänster- och högerdikotomin: Politiska attityder och värderingar hos svenska väljare

Diffner, Erik LU and Isaxon, Anna LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna enkätstudie undersökte nyanserna bakom vänster-höger dikotomin. Detta gjordes genom en empirisk studie som tittade på såväl skillnaderna mellan de politiska blocken som inom dessa. Sex skalor som avsåg mäta attityder och värderingar kopplade till förändring respektive jämlikhet jämfördes med val av parti i det svenska riksdagsvalet 2010. Deltagarna var indelade i två grupper, med 314 deltagare i den ena och 286 i den andra. Studiens hypoteser var att skillnader avseende attityder och värderingar kopplade till jämlikhet och förändring skulle finnas såväl inom som mellan vänster- och högerblocket, främst rörande vänsterblockets inställning till social förändring. Den empiriska undersökningen gav stöd till hypoteserna. Resultatet visade... (More)
Denna enkätstudie undersökte nyanserna bakom vänster-höger dikotomin. Detta gjordes genom en empirisk studie som tittade på såväl skillnaderna mellan de politiska blocken som inom dessa. Sex skalor som avsåg mäta attityder och värderingar kopplade till förändring respektive jämlikhet jämfördes med val av parti i det svenska riksdagsvalet 2010. Deltagarna var indelade i två grupper, med 314 deltagare i den ena och 286 i den andra. Studiens hypoteser var att skillnader avseende attityder och värderingar kopplade till jämlikhet och förändring skulle finnas såväl inom som mellan vänster- och högerblocket, främst rörande vänsterblockets inställning till social förändring. Den empiriska undersökningen gav stöd till hypoteserna. Resultatet visade att förändringsdimensionen, till skillnad från jämlikhetsdimensionen inte är kopplad till vänster-höger skalan i Sverige. Vi visade på att skillnader i attityder och värderingar fanns både mellan och inom blocken. Den tydligaste skillnaden rör förändringsdimensionen där Socialdemokraternas väljare är betydligt mindre för förändring än Miljöpartiet och Vänsterpartiets väljare. Överlag har Socialdemokraternas väljare mer gemensamt med Folkpartiets och Centerpartiets väljare än övriga vänsterväljare. Dessa fynds konsekvenser för den svenska blockpolitiken diskuteras. (Less)
Abstract
This survey study explored the nuance behind the left-right ideological dichotomy. This was done by empirically studying the differences both between and inside the political left and right. Six scales were used to measure the political attitudes and basic personal values connected to change and equality. These were compared with voting in the Swedish national elections in 2010. The participants were divided into two groups with 314 participants in one and 286 in the other. Differences in attitudes and values both between and inside the political left and right was hypothesized, differences mainly inside the political left regarding attitudes and values toward social change. The empirical study gave support for the hypothesis. The results... (More)
This survey study explored the nuance behind the left-right ideological dichotomy. This was done by empirically studying the differences both between and inside the political left and right. Six scales were used to measure the political attitudes and basic personal values connected to change and equality. These were compared with voting in the Swedish national elections in 2010. The participants were divided into two groups with 314 participants in one and 286 in the other. Differences in attitudes and values both between and inside the political left and right was hypothesized, differences mainly inside the political left regarding attitudes and values toward social change. The empirical study gave support for the hypothesis. The results showed that the change dimension were not associated to the left-right dimension in Sweden, the equality dimension, however, was. Differences regarding both attitudes and values were found both between and inside the political blocks. The main differences was found within the change dimension were the Social democrat voters where significantly less positive towards social change than were the Environment party voters and the Left party voters. The Social democrats had more attitudes and values in common with the voters of the Folk party and Center party than the Environment party and the Left party. The consequences of these results on the Swedish block policies are further discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Diffner, Erik LU and Isaxon, Anna LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
röstning, politiska attityder, Politisk psykologi, personliga värderingar, ideologi, Sverige, Political psychology, basic personal values, political attitudes, voting, ideology, Sweden
language
Swedish
id
4937570
date added to LUP
2015-01-27 08:47:50
date last changed
2015-01-27 08:47:50
@misc{4937570,
 abstract   = {This survey study explored the nuance behind the left-right ideological dichotomy. This was done by empirically studying the differences both between and inside the political left and right. Six scales were used to measure the political attitudes and basic personal values connected to change and equality. These were compared with voting in the Swedish national elections in 2010. The participants were divided into two groups with 314 participants in one and 286 in the other. Differences in attitudes and values both between and inside the political left and right was hypothesized, differences mainly inside the political left regarding attitudes and values toward social change. The empirical study gave support for the hypothesis. The results showed that the change dimension were not associated to the left-right dimension in Sweden, the equality dimension, however, was. Differences regarding both attitudes and values were found both between and inside the political blocks. The main differences was found within the change dimension were the Social democrat voters where significantly less positive towards social change than were the Environment party voters and the Left party voters. The Social democrats had more attitudes and values in common with the voters of the Folk party and Center party than the Environment party and the Left party. The consequences of these results on the Swedish block policies are further discussed.},
 author    = {Diffner, Erik and Isaxon, Anna},
 keyword   = {röstning,politiska attityder,Politisk psykologi,personliga värderingar,ideologi,Sverige,Political psychology,basic personal values,political attitudes,voting,ideology,Sweden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bortom vänster- och högerdikotomin: Politiska attityder och värderingar hos svenska väljare},
 year     = {2015},
}