Advanced

Timanställd på heltid – en kvalitativ studie om unga tidsbegränsat anställdas arbetssituation

Mårtensson, Mitra LU (2014) SOCK01 20142
Sociology
Abstract (Swedish)
På dagens arbetsmarknad krävs flexibla organisationer vilka är anpassningsbara till marknadens olika skiftningar (Allvin et al.2006:23). Detta görs bland annat genom den så kallade tidsbegränsade anställningen, vilken blir allt mer vanlig. Unga människor utgör större delen av de tidsbegränsat anställda (LO 2014:2), därför blir det relevant och viktigt att studera just unga människor och de tillfälliga anställningar och arbetsvillkor de innehar.
Syftet med studien är att få en förståelse för hur unga människor upplever att deras tidsbegränsade anställning påverkar deras arbets- och livssituation. Syftet är även att förstå den roll vilken unga människors tidsbegränsade anställning innebär på deras arbetsplats.
Metoden som används är... (More)
På dagens arbetsmarknad krävs flexibla organisationer vilka är anpassningsbara till marknadens olika skiftningar (Allvin et al.2006:23). Detta görs bland annat genom den så kallade tidsbegränsade anställningen, vilken blir allt mer vanlig. Unga människor utgör större delen av de tidsbegränsat anställda (LO 2014:2), därför blir det relevant och viktigt att studera just unga människor och de tillfälliga anställningar och arbetsvillkor de innehar.
Syftet med studien är att få en förståelse för hur unga människor upplever att deras tidsbegränsade anställning påverkar deras arbets- och livssituation. Syftet är även att förstå den roll vilken unga människors tidsbegränsade anställning innebär på deras arbetsplats.
Metoden som används är kvalitativ intervju, där urvalet utgörs av fem unga kvinnor vilka alla är anställda på samma företag. Med begrepp från främst Guy Standings teori om prekariatet, vilken beskriver människor som lever i otrygghet på arbetsmarknaden, analyseras det empiriska materialet.
Resultatet visar på att den tidsbegränsade anställningen bidrar till en svårighet för ungdomarna att planera sin tillvaro, då de oftast inte vet i förväg när de ska jobba. Ungdomarna verkar inte heller ha någon möjlighet att uppgradera sig från sin tidsbegränsade anställning. Utnyttjandet av ungdomarna genom att endast erbjuda dem tidsbegränsade anställningar är ett sätt för arbetsgivaren att uppnå flexibilitet för företaget. På grund av de tidsbegränsat anställdas stora antal på arbetsplatsen, samt deras kunskaper och effektiva arbetssätt, så är även företaget beroende av ungdomarna, liksom de är beroende av företaget. Men att de inte kommer vidare från sin tidsbegränsade anställning leder också till minskande engagemang och lojalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Mitra LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Timanställd, tidsbegränsad, anställning, flexibel, arbetsmarknad, prekariat
language
Swedish
id
4937791
date added to LUP
2015-01-28 10:02:35
date last changed
2015-02-02 12:32:18
@misc{4937791,
 abstract   = {På dagens arbetsmarknad krävs flexibla organisationer vilka är anpassningsbara till marknadens olika skiftningar (Allvin et al.2006:23). Detta görs bland annat genom den så kallade tidsbegränsade anställningen, vilken blir allt mer vanlig. Unga människor utgör större delen av de tidsbegränsat anställda (LO 2014:2), därför blir det relevant och viktigt att studera just unga människor och de tillfälliga anställningar och arbetsvillkor de innehar.
 Syftet med studien är att få en förståelse för hur unga människor upplever att deras tidsbegränsade anställning påverkar deras arbets- och livssituation. Syftet är även att förstå den roll vilken unga människors tidsbegränsade anställning innebär på deras arbetsplats. 
 Metoden som används är kvalitativ intervju, där urvalet utgörs av fem unga kvinnor vilka alla är anställda på samma företag. Med begrepp från främst Guy Standings teori om prekariatet, vilken beskriver människor som lever i otrygghet på arbetsmarknaden, analyseras det empiriska materialet.
 Resultatet visar på att den tidsbegränsade anställningen bidrar till en svårighet för ungdomarna att planera sin tillvaro, då de oftast inte vet i förväg när de ska jobba. Ungdomarna verkar inte heller ha någon möjlighet att uppgradera sig från sin tidsbegränsade anställning. Utnyttjandet av ungdomarna genom att endast erbjuda dem tidsbegränsade anställningar är ett sätt för arbetsgivaren att uppnå flexibilitet för företaget. På grund av de tidsbegränsat anställdas stora antal på arbetsplatsen, samt deras kunskaper och effektiva arbetssätt, så är även företaget beroende av ungdomarna, liksom de är beroende av företaget. Men att de inte kommer vidare från sin tidsbegränsade anställning leder också till minskande engagemang och lojalitet.},
 author    = {Mårtensson, Mitra},
 keyword   = {Timanställd,tidsbegränsad,anställning,flexibel,arbetsmarknad,prekariat},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Timanställd på heltid – en kvalitativ studie om unga tidsbegränsat anställdas arbetssituation},
 year     = {2014},
}