Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess påverkan på patientsäkerheten

Zejnic, Irma LU and Norlöv, Ellinor LU (2015) SJSK20 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Det är sedan tidigare känt att sjuksköterskor arbetar under stressiga arbetsförhållanden med en samtidig förväntan om att kunna ge en god och säker vård. Stressen kan leda till en försämrad kvalitet och effektivitet av omvårdnaden med sänkt patientsäkerhet som följd. Syftet med litteraturstudien var att identifiera faktorer som kan leda till stress och hur de kan påverka patientsäkerheten. Metoden var en litteraturstudie enligt Fribergs analysmodell där relevanta artiklar inom ämnet sökts i databaserna PubMed och CINAHL. Efter urvalsprocessen kvarstod elva artiklar som har kvalitetsgranskats och analyserats. Därefter har nyckelfynd plockats ut och kategorier utformats. Resultat presenteras i sju kategorier. Negativa arbetsförhållanden med... (More)
Det är sedan tidigare känt att sjuksköterskor arbetar under stressiga arbetsförhållanden med en samtidig förväntan om att kunna ge en god och säker vård. Stressen kan leda till en försämrad kvalitet och effektivitet av omvårdnaden med sänkt patientsäkerhet som följd. Syftet med litteraturstudien var att identifiera faktorer som kan leda till stress och hur de kan påverka patientsäkerheten. Metoden var en litteraturstudie enligt Fribergs analysmodell där relevanta artiklar inom ämnet sökts i databaserna PubMed och CINAHL. Efter urvalsprocessen kvarstod elva artiklar som har kvalitetsgranskats och analyserats. Därefter har nyckelfynd plockats ut och kategorier utformats. Resultat presenteras i sju kategorier. Negativa arbetsförhållanden med hög arbetsbelastning, stort ansvar, konflikter, avbruten tankegång, brist på kontroll och förändringar i schema var de vanligaste förekommande stressfaktorerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zejnic, Irma LU and Norlöv, Ellinor LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrelaterad stress, sjuksköterska, patientsäkerhet
language
Swedish
id
4937797
date added to LUP
2015-01-27 11:23:45
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4937797,
 abstract   = {Det är sedan tidigare känt att sjuksköterskor arbetar under stressiga arbetsförhållanden med en samtidig förväntan om att kunna ge en god och säker vård. Stressen kan leda till en försämrad kvalitet och effektivitet av omvårdnaden med sänkt patientsäkerhet som följd. Syftet med litteraturstudien var att identifiera faktorer som kan leda till stress och hur de kan påverka patientsäkerheten. Metoden var en litteraturstudie enligt Fribergs analysmodell där relevanta artiklar inom ämnet sökts i databaserna PubMed och CINAHL. Efter urvalsprocessen kvarstod elva artiklar som har kvalitetsgranskats och analyserats. Därefter har nyckelfynd plockats ut och kategorier utformats. Resultat presenteras i sju kategorier. Negativa arbetsförhållanden med hög arbetsbelastning, stort ansvar, konflikter, avbruten tankegång, brist på kontroll och förändringar i schema var de vanligaste förekommande stressfaktorerna.},
 author    = {Zejnic, Irma and Norlöv, Ellinor},
 keyword   = {Arbetsrelaterad stress,sjuksköterska,patientsäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess påverkan på patientsäkerheten},
 year     = {2015},
}