Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Radiografers uppfattning av kommunikationens betydelse i samband med röntgenundersökningar i Storbritannien

Voigt, Martina LU and Tullgren Andersson, Josefine LU (2015) RSJK21 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Bakgrund: Kommunikation är grunden i alla relationer och delas in i verbal och icke-verbal kommunikation. Kommunikation är viktig för att skapa en god interaktion mellan vårdare och patient. Det är av vikt att röntgensjuksköterskan kan kommunicera på ett bra sätt och ge information och stöd som patienten behöver. Syfte: Syftet med studien var att undersöka radiografers uppfattning av kommunikationens betydelse i det korta mötet i samband med röntgenundersökningar i Storbritannien. Metod: En empirisk studie med en kvalitativ ansats där intervjuer genomfördes. Det insamlade materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det framkom sex kategorier som svarade på studiens syfte: Helhetsperspektiv, Vårdande,... (More)
Abstrakt

Bakgrund: Kommunikation är grunden i alla relationer och delas in i verbal och icke-verbal kommunikation. Kommunikation är viktig för att skapa en god interaktion mellan vårdare och patient. Det är av vikt att röntgensjuksköterskan kan kommunicera på ett bra sätt och ge information och stöd som patienten behöver. Syfte: Syftet med studien var att undersöka radiografers uppfattning av kommunikationens betydelse i det korta mötet i samband med röntgenundersökningar i Storbritannien. Metod: En empirisk studie med en kvalitativ ansats där intervjuer genomfördes. Det insamlade materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det framkom sex kategorier som svarade på studiens syfte: Helhetsperspektiv, Vårdande, Samverkan, Framtoning, Språket och Modern teknik. Slutsats: Föreliggande studie har visat att radiograferna upplever att kommunikation är viktigt i röntgenundersökningens alla delar. Kommunikation och information till patienten ger möjlighet för bra samarbete och en god vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Voigt, Martina LU and Tullgren Andersson, Josefine LU
supervisor
organization
course
RSJK21 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kommunikation, röntgensjuksköterska, radiograf, innehållsanalys, interaktion, patient, röntgenavdelning, radiografi
language
Swedish
id
4938132
date added to LUP
2015-01-22 09:01:40
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4938132,
 abstract   = {Abstrakt

Bakgrund: Kommunikation är grunden i alla relationer och delas in i verbal och icke-verbal kommunikation. Kommunikation är viktig för att skapa en god interaktion mellan vårdare och patient. Det är av vikt att röntgensjuksköterskan kan kommunicera på ett bra sätt och ge information och stöd som patienten behöver. Syfte: Syftet med studien var att undersöka radiografers uppfattning av kommunikationens betydelse i det korta mötet i samband med röntgenundersökningar i Storbritannien. Metod: En empirisk studie med en kvalitativ ansats där intervjuer genomfördes. Det insamlade materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det framkom sex kategorier som svarade på studiens syfte: Helhetsperspektiv, Vårdande, Samverkan, Framtoning, Språket och Modern teknik. Slutsats: Föreliggande studie har visat att radiograferna upplever att kommunikation är viktigt i röntgenundersökningens alla delar. Kommunikation och information till patienten ger möjlighet för bra samarbete och en god vård.},
 author    = {Voigt, Martina and Tullgren Andersson, Josefine},
 keyword   = {Kommunikation,röntgensjuksköterska,radiograf,innehållsanalys,interaktion,patient,röntgenavdelning,radiografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Radiografers uppfattning av kommunikationens betydelse i samband med röntgenundersökningar i Storbritannien},
 year     = {2015},
}