Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varumärkesbyggnad - Var ligger ansvaret?

Matsson, Elisabeth LU (2015) HARH12 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Varumärket är en av bolagens mest värdefulla tillgång och varumärkesbyggnad anses således som en central process för att öka vinsten i bolaget. Numera har varumärkesbyggnad gått från att vara en angelägenhet för marknadsföringsavdelningen till att hanteras av bolagets ledning. Att skapa starka varumärken i syfte att öka vinsten i bolaget är förenligt med ABL men det framgår dock inte om det är stämman, styrelsen och VD som kan anses ansvara för denna viktiga process. Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida varumärkesbyggnad kan anses falla inom VD:s, styrelsens eller stämmans ansvarsområde.
För att fullfölja uppsatsens syfte har rättskälleläran tillämpats då lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin har presenterats och... (More)
Varumärket är en av bolagens mest värdefulla tillgång och varumärkesbyggnad anses således som en central process för att öka vinsten i bolaget. Numera har varumärkesbyggnad gått från att vara en angelägenhet för marknadsföringsavdelningen till att hanteras av bolagets ledning. Att skapa starka varumärken i syfte att öka vinsten i bolaget är förenligt med ABL men det framgår dock inte om det är stämman, styrelsen och VD som kan anses ansvara för denna viktiga process. Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida varumärkesbyggnad kan anses falla inom VD:s, styrelsens eller stämmans ansvarsområde.
För att fullfölja uppsatsens syfte har rättskälleläran tillämpats då lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin har presenterats och analyserats. Vidare har även källor som företagsekonomiska tidskrifter, nyhetsartiklar med mera använts för att identifiera väsentliga varumärkesbyggande ansvarsområden som varit avgörande för en avgränsning av kompetensfördelningen inom varumärkesbyggnad. De varumärkesbyggande ansvarsområdena innefattar brand equity, varumärkespositionering, varumärkesförlängning, CSR och marknadskommunikation.
För att utreda vilket bolagsorgan som kan anses ansvara för varumärkesbyggnad i ett svenskt aktiebolag måste ett antal väsentliga faktorer beaktas. Dessa faktorer innefattar bolagsordning, sedvänja, interna direktiv, beslutets betydelse samt verksamhetens art. Om hänsyn endast tas till varumärkesbyggandets generella betydelse och konsekvenser för bolaget, framgår det att det är styrelsen som kan anses ansvara för ett svenskt aktiebolags varumärkesbyggnad. Det framgår dock att dessa ovan nämnda faktorer inte går att bortse ifrån och att en omfattande utredning erfordras i varje specifikt fall. Detta innebär att studiens resultat endast är en förenkling eftersom resultatet grundar sig i att väsentliga faktorer har bortsetts ifrån. För att få ett mer pålitligt resultat förslås därför empirisk undersökning för framtida forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Matsson, Elisabeth LU
supervisor
organization
course
HARH12 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärkesbyggnad, Kompetensfördelning, ABL
language
Swedish
id
4938148
date added to LUP
2015-01-22 11:29:25
date last changed
2015-01-22 11:29:25
@misc{4938148,
 abstract   = {Varumärket är en av bolagens mest värdefulla tillgång och varumärkesbyggnad anses således som en central process för att öka vinsten i bolaget. Numera har varumärkesbyggnad gått från att vara en angelägenhet för marknadsföringsavdelningen till att hanteras av bolagets ledning. Att skapa starka varumärken i syfte att öka vinsten i bolaget är förenligt med ABL men det framgår dock inte om det är stämman, styrelsen och VD som kan anses ansvara för denna viktiga process. Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida varumärkesbyggnad kan anses falla inom VD:s, styrelsens eller stämmans ansvarsområde.
För att fullfölja uppsatsens syfte har rättskälleläran tillämpats då lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin har presenterats och analyserats. Vidare har även källor som företagsekonomiska tidskrifter, nyhetsartiklar med mera använts för att identifiera väsentliga varumärkesbyggande ansvarsområden som varit avgörande för en avgränsning av kompetensfördelningen inom varumärkesbyggnad. De varumärkesbyggande ansvarsområdena innefattar brand equity, varumärkespositionering, varumärkesförlängning, CSR och marknadskommunikation.
För att utreda vilket bolagsorgan som kan anses ansvara för varumärkesbyggnad i ett svenskt aktiebolag måste ett antal väsentliga faktorer beaktas. Dessa faktorer innefattar bolagsordning, sedvänja, interna direktiv, beslutets betydelse samt verksamhetens art. Om hänsyn endast tas till varumärkesbyggandets generella betydelse och konsekvenser för bolaget, framgår det att det är styrelsen som kan anses ansvara för ett svenskt aktiebolags varumärkesbyggnad. Det framgår dock att dessa ovan nämnda faktorer inte går att bortse ifrån och att en omfattande utredning erfordras i varje specifikt fall. Detta innebär att studiens resultat endast är en förenkling eftersom resultatet grundar sig i att väsentliga faktorer har bortsetts ifrån. För att få ett mer pålitligt resultat förslås därför empirisk undersökning för framtida forskning.},
 author    = {Matsson, Elisabeth},
 keyword   = {Varumärkesbyggnad,Kompetensfördelning,ABL},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärkesbyggnad - Var ligger ansvaret?},
 year     = {2015},
}