Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fäders upplevelser av information och stöd då de har fått ett prematurt barn

Lundberg, Anja LU (2015) SBUM50 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Det är en krisartad upplevelse att bli förälder till ett prematurt barn. Tidigare forskning har främst fokuserat på mor-barn relationen. Det råder brist på studier där fäders upplevelser av att få ett prematurt barn undersökts.

Syftet med studien var att beskriva fäders upplevelser av information och stöd relaterat till sitt prematura barn. Metoden var kvalitativ med induktiv ansats. Intervjuer med sex fäder som fått ett prematurt barn genomfördes med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Resultatet visar att informanterna i huvudsak var nöjda med det stöd de får i samband med att deras barn vårdas vid neonatalavdelning, men de efterlyser tydligare information främst i samband med... (More)
Det är en krisartad upplevelse att bli förälder till ett prematurt barn. Tidigare forskning har främst fokuserat på mor-barn relationen. Det råder brist på studier där fäders upplevelser av att få ett prematurt barn undersökts.

Syftet med studien var att beskriva fäders upplevelser av information och stöd relaterat till sitt prematura barn. Metoden var kvalitativ med induktiv ansats. Intervjuer med sex fäder som fått ett prematurt barn genomfördes med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Resultatet visar att informanterna i huvudsak var nöjda med det stöd de får i samband med att deras barn vårdas vid neonatalavdelning, men de efterlyser tydligare information främst i samband med inläggningen, då denna tid upplevdes kaotisk.

Konklusion: Det är angeläget att fäder till prematura barn erhåller ett anpassat stöd och information för att underlätta deras omställning till föräldraskapet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Anja LU
supervisor
organization
course
SBUM50 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Fäder, neonatalvård, upplevelse, stöd, information, kvalitativa intervjuer
language
Swedish
id
4939141
date added to LUP
2015-01-23 14:17:25
date last changed
2015-12-14 13:21:34
@misc{4939141,
 abstract   = {Det är en krisartad upplevelse att bli förälder till ett prematurt barn. Tidigare forskning har främst fokuserat på mor-barn relationen. Det råder brist på studier där fäders upplevelser av att få ett prematurt barn undersökts. 

Syftet med studien var att beskriva fäders upplevelser av information och stöd relaterat till sitt prematura barn. Metoden var kvalitativ med induktiv ansats. Intervjuer med sex fäder som fått ett prematurt barn genomfördes med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Resultatet visar att informanterna i huvudsak var nöjda med det stöd de får i samband med att deras barn vårdas vid neonatalavdelning, men de efterlyser tydligare information främst i samband med inläggningen, då denna tid upplevdes kaotisk.

Konklusion: Det är angeläget att fäder till prematura barn erhåller ett anpassat stöd och information för att underlätta deras omställning till föräldraskapet.},
 author    = {Lundberg, Anja},
 keyword   = {Fäder,neonatalvård,upplevelse,stöd,information,kvalitativa intervjuer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fäders upplevelser av information och stöd då de har fått ett prematurt barn},
 year     = {2015},
}