Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den mångfacetterade bisexualiteten - En studie om mäns förhållande till bisexualitet, identitet, maskulinitet, sexuella praktiker och genus

Johansson, Christoffer LU (2015) SOCK04 20142
Sociology
Abstract (Swedish)
I denna studie undersöker jag hur sju män förhåller sig till bisexualitet som identitet, maskulinitet, sina sexuella praktiker och genus. Detta gör jag utifrån nedslag i tre olika teorier; queerteori, maskulinitetsteori och biteori.
Alla informanter kan sägas inordnas under en bisexuell förståelse, även om de inte aktivt själva väljer att identifiera sig som det. Frånkopplandet av identitet och praktik är något som många av mina informanter gör utifrån olika grunder för att behålla en redan innan vald identitet eller för att anpassa sin identitet efter en nuvarande situation. Sexualiteten ger även effekt på hur informanterna upplever sin maskulinitet. Den maskulina utgångspunkten handlar om jämföranden, med män som är heterosexuella, men... (More)
I denna studie undersöker jag hur sju män förhåller sig till bisexualitet som identitet, maskulinitet, sina sexuella praktiker och genus. Detta gör jag utifrån nedslag i tre olika teorier; queerteori, maskulinitetsteori och biteori.
Alla informanter kan sägas inordnas under en bisexuell förståelse, även om de inte aktivt själva väljer att identifiera sig som det. Frånkopplandet av identitet och praktik är något som många av mina informanter gör utifrån olika grunder för att behålla en redan innan vald identitet eller för att anpassa sin identitet efter en nuvarande situation. Sexualiteten ger även effekt på hur informanterna upplever sin maskulinitet. Den maskulina utgångspunkten handlar om jämföranden, med män som är heterosexuella, men också i hur den kropp de har talas om i relation till storlek och muskler. När jag senare lyfter fram hur mina informanter resonerar om olika sexuella praktiker gör både sexualiteten och maskuliniteten sig påminda. Även om en sexuell praktik är samkönad finns fortfarande vissa heteronormativa föreställningar kvar, exempelvis av att bli penetrerad anses vara en feminin/kvinnlig praktik.
Min slutsats landar i att även om en försöker isolera sexualitet och maskulinitet som skilda analysenheter missas det en förståelse som är mer djupgående och inrotad än vad som kan tyckas i början. Den normerande heterosexualiteten verkar i alla områden, oavsett om det är genus, sexualitet eller kön en talar om. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Christoffer LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sexuella praktiker, identitet, bisexualitet, maskulinitet, genus
language
Swedish
id
4939487
date added to LUP
2015-01-26 08:23:56
date last changed
2015-01-26 08:23:56
@misc{4939487,
 abstract   = {I denna studie undersöker jag hur sju män förhåller sig till bisexualitet som identitet, maskulinitet, sina sexuella praktiker och genus. Detta gör jag utifrån nedslag i tre olika teorier; queerteori, maskulinitetsteori och biteori.
Alla informanter kan sägas inordnas under en bisexuell förståelse, även om de inte aktivt själva väljer att identifiera sig som det. Frånkopplandet av identitet och praktik är något som många av mina informanter gör utifrån olika grunder för att behålla en redan innan vald identitet eller för att anpassa sin identitet efter en nuvarande situation. Sexualiteten ger även effekt på hur informanterna upplever sin maskulinitet. Den maskulina utgångspunkten handlar om jämföranden, med män som är heterosexuella, men också i hur den kropp de har talas om i relation till storlek och muskler. När jag senare lyfter fram hur mina informanter resonerar om olika sexuella praktiker gör både sexualiteten och maskuliniteten sig påminda. Även om en sexuell praktik är samkönad finns fortfarande vissa heteronormativa föreställningar kvar, exempelvis av att bli penetrerad anses vara en feminin/kvinnlig praktik.
Min slutsats landar i att även om en försöker isolera sexualitet och maskulinitet som skilda analysenheter missas det en förståelse som är mer djupgående och inrotad än vad som kan tyckas i början. Den normerande heterosexualiteten verkar i alla områden, oavsett om det är genus, sexualitet eller kön en talar om.},
 author    = {Johansson, Christoffer},
 keyword   = {sexuella praktiker,identitet,bisexualitet,maskulinitet,genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den mångfacetterade bisexualiteten - En studie om mäns förhållande till bisexualitet, identitet, maskulinitet, sexuella praktiker och genus},
 year     = {2015},
}