Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Discrimination and Harassment in the Workplace: A Study of the Employer's Powers and Obligations

Hult, David and Holm, Jonatan LU (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Diskriminering, trakasserier och mobbning är några av de oftast förekommande
problemen som en arbetsgivare kan mötas av när arbetsmiljön ska bearbetas.
Sverige var en av de första länderna inom EU att anamma lagar och regler på
ämnet. Trots den tidiga anpassningen är kunskap om arbetsgivarens makt och
skyldigheter begränsade inom ämnet. Många fall av diskriminering eller
trakasserier resulterar i problem för offret, problem som hade kunnat undvikas om
arbetsgivaren hade följt reglerna gällande tillvägagångssätt och utredning av
situationen.

Under 2014 dömdes en arbetsgivare för att har underlåtit att utföra en korrekt
utredning av trakasserier och mobbning på arbetsplatsen, något som resulterade i
att en arbetstagare begick... (More)
Diskriminering, trakasserier och mobbning är några av de oftast förekommande
problemen som en arbetsgivare kan mötas av när arbetsmiljön ska bearbetas.
Sverige var en av de första länderna inom EU att anamma lagar och regler på
ämnet. Trots den tidiga anpassningen är kunskap om arbetsgivarens makt och
skyldigheter begränsade inom ämnet. Många fall av diskriminering eller
trakasserier resulterar i problem för offret, problem som hade kunnat undvikas om
arbetsgivaren hade följt reglerna gällande tillvägagångssätt och utredning av
situationen.

Under 2014 dömdes en arbetsgivare för att har underlåtit att utföra en korrekt
utredning av trakasserier och mobbning på arbetsplatsen, något som resulterade i
att en arbetstagare begick självmord. Denna dom var historisk i den mening att
något liknande aldrig förr skett och en debatt startade om var gränsen går för
arbetsgivarens skyldigheter när det kommer till arbetsmiljön. Denna uppsats har
till syfte att etablera en tydlig bas för vad som är arbetsgivarens makt och
skyldigheter i gällande rätt samt definiera när en arbetsgivare blir straffrättsligt skyldig i förhållande till arbetsmiljön. (Less)
Popular Abstract
Discrimination, harassment and bullying are some of the fastest growing problems
that an employer faces when dealing with the workplace environment. Sweden
was one of the first countries in the EU to regulate these matters and establish a legislation on the subject. Despite early adaption, knowledge of the employer's
powers and obligations in this regard is limited. Many cases of discrimination or
harassment result in issues for the victim, issues that could have been avoided if proper procedure and investigation had been made by the employer.

In 2014 an employer was sentenced for having been negligent in these
proceedings and not conducting a proper investigation into the harassment and
bullying that occurred in the workplace and... (More)
Discrimination, harassment and bullying are some of the fastest growing problems
that an employer faces when dealing with the workplace environment. Sweden
was one of the first countries in the EU to regulate these matters and establish a legislation on the subject. Despite early adaption, knowledge of the employer's
powers and obligations in this regard is limited. Many cases of discrimination or
harassment result in issues for the victim, issues that could have been avoided if proper procedure and investigation had been made by the employer.

In 2014 an employer was sentenced for having been negligent in these
proceedings and not conducting a proper investigation into the harassment and
bullying that occurred in the workplace and that caused an employee to commit
suicide as a result. This sentence was historically unprecedented and as such
sparked the debate on where the line is drawn when it comes to the employer's
obligations. The purpose of this paper has been to present the reader with a clear picture of the employer's powers and obligations within the current Swedish law and define when an employer becomes liable in regards to the work environment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hult, David and Holm, Jonatan LU
supervisor
organization
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
4939948
date added to LUP
2015-01-23 11:09:32
date last changed
2015-01-23 11:09:32
@misc{4939948,
 abstract   = {Diskriminering, trakasserier och mobbning är några av de oftast förekommande
problemen som en arbetsgivare kan mötas av när arbetsmiljön ska bearbetas.
Sverige var en av de första länderna inom EU att anamma lagar och regler på
ämnet. Trots den tidiga anpassningen är kunskap om arbetsgivarens makt och
skyldigheter begränsade inom ämnet. Många fall av diskriminering eller
trakasserier resulterar i problem för offret, problem som hade kunnat undvikas om
arbetsgivaren hade följt reglerna gällande tillvägagångssätt och utredning av
situationen.

Under 2014 dömdes en arbetsgivare för att har underlåtit att utföra en korrekt
utredning av trakasserier och mobbning på arbetsplatsen, något som resulterade i
att en arbetstagare begick självmord. Denna dom var historisk i den mening att
något liknande aldrig förr skett och en debatt startade om var gränsen går för
arbetsgivarens skyldigheter när det kommer till arbetsmiljön. Denna uppsats har
till syfte att etablera en tydlig bas för vad som är arbetsgivarens makt och
skyldigheter i gällande rätt samt definiera när en arbetsgivare blir straffrättsligt skyldig i förhållande till arbetsmiljön.},
 author    = {Hult, David and Holm, Jonatan},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Discrimination and Harassment in the Workplace: A Study of the Employer's Powers and Obligations},
 year     = {2015},
}