Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förbrukat förtroende och ekonomisk brottslighet inom bankbranschen

Erhardt, Filip LU (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Bankbranschen är en bransch som präglas av förtroende. Förtroende mellan
banken och dess kunder, banken och statliga institutioner, banken och dess
anställda och sist men inte minst aktiemarknadens förtroende för bankens styrelse
och ledning i det fall den är börsnoterad.
Denna uppsats har undersökt huruvida det finns särskilda krav på banktjänstemän
och ifall det finns liknande krav på förtroende i paritet med den ”redbarhet och
oförvitlighet” som finns för poliser och domare vad gäller ekonomisk brottslighet
och saklig grund för uppsägning/avsked. Slutsatserna är att det klart finns högre
krav på banktjänstemän dock inte exakt jämförbart med ”redbarhet och
oförvitlighet”. Kraven på förtroende som arbetsgivare kan ställa är klart... (More)
Bankbranschen är en bransch som präglas av förtroende. Förtroende mellan
banken och dess kunder, banken och statliga institutioner, banken och dess
anställda och sist men inte minst aktiemarknadens förtroende för bankens styrelse
och ledning i det fall den är börsnoterad.
Denna uppsats har undersökt huruvida det finns särskilda krav på banktjänstemän
och ifall det finns liknande krav på förtroende i paritet med den ”redbarhet och
oförvitlighet” som finns för poliser och domare vad gäller ekonomisk brottslighet
och saklig grund för uppsägning/avsked. Slutsatserna är att det klart finns högre
krav på banktjänstemän dock inte exakt jämförbart med ”redbarhet och
oförvitlighet”. Kraven på förtroende som arbetsgivare kan ställa är klart högre än
på andra yrkeskategorier som inte arbetar i branscher som kräver allmänhetens
förtroende på samma sätt som bankbranschen. Banksekretessen är också en viktig
faktor som spelar in i de högre krav som kan ställas på banktjänstemän.
Uppsatsen har även undersökt vilka arbetsrättsliga konsekvenser som tidigare
begången brottslighet får för rekryteringsprocesser i bankbranschen. Några av de
slutsatser som dragits från relevanta rättsfall är att arbetssökande enligt
Arbetsdomstolen inte behöver ha några negativa saker såsom eventuellt kriminellt
förflutet i sin CV. En annan slutsats är att Arbetssökande inte har någon särskilt
långtgående upplysningsplikt och att det därför är av yttersta vikt vid rekrytering inom bankbranschen att tydliga och utförliga bakgrundskontroller genomförs samt frågeställningar under intervjuer går på djupet samt dokumenteras. Detta behövs för att vid fall av dold brottslighet dessa uppgifter ska kunna användas ifall en
arbetsgivare önskar skilja arbetstagare från en pågående anställning. Uppsatsen
har slutligen undersökt vilka arbetsrättsliga konsekvenser som ekonomisk
brottslighet får när den begås både inom och utom tjänsten inom bankbranschen.
Slutsatsen som kan dras från relevanta rättsfall vad gäller ekonomiska
oegentligheter inom tjänsten är att dessa vanligtvis resulterar i avsked eller
uppsägning men att det beror bland annat på hur allvarlig förseelsen är, beloppet
förseelsen avser samt tillvägagångssättet. För ekonomiska oegentligheter utom
tjänsten är det avgörande för huruvida anställningen kan bestå hur det påverkar
arbetsgivarens förtroende för den anställde, hur arbetsgivare agerar vid första
frihetsberövandet samt anställningens betydelse för arbetstagarens rehabilitering. (Less)
Popular Abstract
The banking industry is one that is pervaded by trust: trust between the banks and their customers, the banks and different state departments, the banks and their employees and last, but not least, the stock markets trust for the banks executive boards and management if the bank is listed on a stock exchange. This essay has examined whether or not there are special demands on employees in the banking industry and if there are similar demands for trust and probity in parity with those requirements in comparison to judges and police officers in Sweden.
The conclusions are that there are higher demands for trust and probity on
employees in the banking industry;however, these cannot be considered exactly
the same as those for judges and... (More)
The banking industry is one that is pervaded by trust: trust between the banks and their customers, the banks and different state departments, the banks and their employees and last, but not least, the stock markets trust for the banks executive boards and management if the bank is listed on a stock exchange. This essay has examined whether or not there are special demands on employees in the banking industry and if there are similar demands for trust and probity in parity with those requirements in comparison to judges and police officers in Sweden.
The conclusions are that there are higher demands for trust and probity on
employees in the banking industry;however, these cannot be considered exactly
the same as those for judges and police officers.
The demands for the trust that employers can have for employees in the banking
industry are considerably higher than for other job types that do not work in
industries that require the trust of the general public in the same way as the
banking industry. Banking secrecy is also an important factor that explains the
higher demands that employers can have for employees in the banking industry.
This essay has also examined what consequenses former economic crimes
comitted by job applicants have on the recruitment processes in the banking
industry. Some of the conclusions that have been made from the few relevant
cases that are available is that job applicants, according to the Swedish labour
court, are not obliged to have any negative information about themselves in their
resumes. Negative Information could be criminal record, poor job achievements,
among others.
Another conclusion is that job applicants don't have any far-reaching duty to
inform employers even on interviews about their potential negative past such as
criminal records. Due to this fact, it's extremely important that employers in the banking industry perform thourough backgrounds checks, question formulations
and documentation during recruitment processes. This is necessary if and when an
employer learns of former crimes committed by employees and if the employer
wishes to legally terminate an ongoing contract of employment.
Finally, this essay has examined what labor law-related consequenses economic
crime has in the banking industry when it is committed both on duty and off-duty.
The conclusions that can be made from the relevant court cases regarding
economic crime during duty is that these normaly result in the immediate
dismissal or a notice to quit. Some of the factors that determine the legal
consequenses is the seriousness of the crime, the economic damage it has caused
the employer,and the way procedure was performed. For economic crime in offduty
hours,the determining factor whether or not the employee can keep his job is
how the crime affects the employers trust in the employee. Other factors affecting the legal consequenses is how the employer acts during the first arrest and, also, the employment's importance to the employee's social rehabilitation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erhardt, Filip LU
supervisor
organization
alternative title
Finns högre förtroendekrav för bankbranschen
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ekonomisk brottslighet Arbetsrätt Banker Bankbranschen Banksekretess
language
Swedish
additional info
For more info regarding this essay you may contact me at Filip.Erhardt@gmail.com
id
4939976
date added to LUP
2015-01-23 14:09:12
date last changed
2015-01-23 14:09:12
@misc{4939976,
 abstract   = {Bankbranschen är en bransch som präglas av förtroende. Förtroende mellan
banken och dess kunder, banken och statliga institutioner, banken och dess
anställda och sist men inte minst aktiemarknadens förtroende för bankens styrelse
och ledning i det fall den är börsnoterad.
Denna uppsats har undersökt huruvida det finns särskilda krav på banktjänstemän
och ifall det finns liknande krav på förtroende i paritet med den ”redbarhet och
oförvitlighet” som finns för poliser och domare vad gäller ekonomisk brottslighet
och saklig grund för uppsägning/avsked. Slutsatserna är att det klart finns högre
krav på banktjänstemän dock inte exakt jämförbart med ”redbarhet och
oförvitlighet”. Kraven på förtroende som arbetsgivare kan ställa är klart högre än
på andra yrkeskategorier som inte arbetar i branscher som kräver allmänhetens
förtroende på samma sätt som bankbranschen. Banksekretessen är också en viktig
faktor som spelar in i de högre krav som kan ställas på banktjänstemän.
Uppsatsen har även undersökt vilka arbetsrättsliga konsekvenser som tidigare
begången brottslighet får för rekryteringsprocesser i bankbranschen. Några av de
slutsatser som dragits från relevanta rättsfall är att arbetssökande enligt
Arbetsdomstolen inte behöver ha några negativa saker såsom eventuellt kriminellt
förflutet i sin CV. En annan slutsats är att Arbetssökande inte har någon särskilt
långtgående upplysningsplikt och att det därför är av yttersta vikt vid rekrytering inom bankbranschen att tydliga och utförliga bakgrundskontroller genomförs samt frågeställningar under intervjuer går på djupet samt dokumenteras. Detta behövs för att vid fall av dold brottslighet dessa uppgifter ska kunna användas ifall en
arbetsgivare önskar skilja arbetstagare från en pågående anställning. Uppsatsen
har slutligen undersökt vilka arbetsrättsliga konsekvenser som ekonomisk
brottslighet får när den begås både inom och utom tjänsten inom bankbranschen.
Slutsatsen som kan dras från relevanta rättsfall vad gäller ekonomiska
oegentligheter inom tjänsten är att dessa vanligtvis resulterar i avsked eller
uppsägning men att det beror bland annat på hur allvarlig förseelsen är, beloppet
förseelsen avser samt tillvägagångssättet. För ekonomiska oegentligheter utom
tjänsten är det avgörande för huruvida anställningen kan bestå hur det påverkar
arbetsgivarens förtroende för den anställde, hur arbetsgivare agerar vid första
frihetsberövandet samt anställningens betydelse för arbetstagarens rehabilitering.},
 author    = {Erhardt, Filip},
 keyword   = {Ekonomisk brottslighet Arbetsrätt Banker Bankbranschen Banksekretess},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förbrukat förtroende och ekonomisk brottslighet inom bankbranschen},
 year     = {2015},
}