Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intensivvårdssjuksköterskans strategier för att hantera oro och ångest hos patienter som behandlas med invasiv respiratorbehandling: En intervju studie

Ali Akbari, Fatmeh LU (2015) SINM50 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Att behandlas med invasiv respiratorbehandling innebär flera svårigheter för patienter vilket skapar oro och ångest. Därmed är det nödvändigt att intensivvårdssjuk-sköterskor sätter in åtgärder för att behandla problemet. Syftet med studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskans strategier för att hantera oro och ångest hos patienter som behandlas med invasiv respiratorbehandling. Intervjuer genomfördes med åtta intensivvårdssjuksköterskor, en kvalitativ ansats valdes och materialet har analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visades i form av tre kategorier och åtta subkategorier. Kategorierna bestod av kommunikationsstrategier, farmakologiska samt icke farmakologiska strategier. Slutsatsen var att dessa... (More)
Att behandlas med invasiv respiratorbehandling innebär flera svårigheter för patienter vilket skapar oro och ångest. Därmed är det nödvändigt att intensivvårdssjuk-sköterskor sätter in åtgärder för att behandla problemet. Syftet med studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskans strategier för att hantera oro och ångest hos patienter som behandlas med invasiv respiratorbehandling. Intervjuer genomfördes med åtta intensivvårdssjuksköterskor, en kvalitativ ansats valdes och materialet har analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visades i form av tre kategorier och åtta subkategorier. Kategorierna bestod av kommunikationsstrategier, farmakologiska samt icke farmakologiska strategier. Slutsatsen var att dessa strategier är användbara inom intensivvården samt att de ickefarmakologiska strategierna skulle kunna användas mer än vad de gör idag men att det saknas tid och resurser för att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna använda dessa. De planeringsansvariga för sjukvården bör ta hänsyn till detta när resurser tilldelas intensivvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ali Akbari, Fatmeh LU
supervisor
organization
course
SINM50 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Invasiv respiratorbehandling, oro och ångest, strategier, intensivvårdssjuksköterskor, innehållsanalys
language
Swedish
id
4940009
date added to LUP
2015-01-23 14:10:34
date last changed
2015-12-14 13:21:28
@misc{4940009,
 abstract   = {Att behandlas med invasiv respiratorbehandling innebär flera svårigheter för patienter vilket skapar oro och ångest. Därmed är det nödvändigt att intensivvårdssjuk-sköterskor sätter in åtgärder för att behandla problemet. Syftet med studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskans strategier för att hantera oro och ångest hos patienter som behandlas med invasiv respiratorbehandling. Intervjuer genomfördes med åtta intensivvårdssjuksköterskor, en kvalitativ ansats valdes och materialet har analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visades i form av tre kategorier och åtta subkategorier. Kategorierna bestod av kommunikationsstrategier, farmakologiska samt icke farmakologiska strategier. Slutsatsen var att dessa strategier är användbara inom intensivvården samt att de ickefarmakologiska strategierna skulle kunna användas mer än vad de gör idag men att det saknas tid och resurser för att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna använda dessa. De planeringsansvariga för sjukvården bör ta hänsyn till detta när resurser tilldelas intensivvården.},
 author    = {Ali Akbari, Fatmeh},
 keyword   = {Invasiv respiratorbehandling,oro och ångest,strategier,intensivvårdssjuksköterskor,innehållsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intensivvårdssjuksköterskans strategier för att hantera oro och ångest hos patienter som behandlas med invasiv respiratorbehandling: En intervju studie},
 year     = {2015},
}