Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Användande av annans varumärke i marknadsföring – Ensamrättens omfattning i ljuset av varumärkesrättens funktionslära

Dürnel, Maria LU (2015) HARH12 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Ett område som på senare tid varit föremål för många diskussioner både inom svensk och europeisk varumärkesrätt är användandet av annans varumärke. Diskussionen har kretsat kring en utvidgning av ensamrätten genom en så kallad "ny varumärkesanvändning" och EU-domstolens erkännande av allt fler varumärkesrättsliga funktioner.
Uppsatsen fokuserar på användningen av annans varumärke av egna eller annans varor inom marknadsföring. Syftet med studien är för det första att klarlägga rättsläget inom detta område, främst genom en analys av domstolarnas uttalanden inom rättspraxis. För det andra görs ett försök att kartlägga gråzonen i anknytning till varumärkets funktioner och på så sätt tydliggöra gränserna kring ensamrättens omfattning.
... (More)
Ett område som på senare tid varit föremål för många diskussioner både inom svensk och europeisk varumärkesrätt är användandet av annans varumärke. Diskussionen har kretsat kring en utvidgning av ensamrätten genom en så kallad "ny varumärkesanvändning" och EU-domstolens erkännande av allt fler varumärkesrättsliga funktioner.
Uppsatsen fokuserar på användningen av annans varumärke av egna eller annans varor inom marknadsföring. Syftet med studien är för det första att klarlägga rättsläget inom detta område, främst genom en analys av domstolarnas uttalanden inom rättspraxis. För det andra görs ett försök att kartlägga gråzonen i anknytning till varumärkets funktioner och på så sätt tydliggöra gränserna kring ensamrättens omfattning.
Bedömningen vid intrångsmål om ett kommersiellt, affärsmässigt eller annat samband föreligger mellan tredje man och varumärkesinnehavaren ligger nära bedömningen om skada föreligger på varumärkets grundläggande ursprungsangivelsefunktion. Beroende på användningsområdet kan ett varumärke inneha andra funktioner. Övriga funktioner utgör skilda aspekter av samma förhållande och skada på andra varumärkesrättsliga funktioner uppkommer endast som följd av skada på ursprungsangivelsefunktionen. (Less)
Abstract
One area that has recently been subject of many discussions both in Swedish and European trade mark law is the use of another's trade mark. The discussion has revolved around an extension of the exclusive right by a so called "new trade mark usage" and the CJEU's recognition of the increasing number of functions of a trade mark.
The essay focuses on the use of another's trade mark in advertising. The purpose of the study is to clarify the legal situation, mainly through an analysis of court statements within case law. An attempt is made to map the grey area related to the functions of a trade mark and thus clarifying the boundaries surrounding the exclusive right.
The assessment in infringement cases concerning if a commercial,... (More)
One area that has recently been subject of many discussions both in Swedish and European trade mark law is the use of another's trade mark. The discussion has revolved around an extension of the exclusive right by a so called "new trade mark usage" and the CJEU's recognition of the increasing number of functions of a trade mark.
The essay focuses on the use of another's trade mark in advertising. The purpose of the study is to clarify the legal situation, mainly through an analysis of court statements within case law. An attempt is made to map the grey area related to the functions of a trade mark and thus clarifying the boundaries surrounding the exclusive right.
The assessment in infringement cases concerning if a commercial, business-like, or other relationship exists between a third party and a trade mark proprietor is close to the judgement if a negative effect is found on the origin function. A trade mark may also hold other functions, but these are only separate aspects of the same relationship. Damage to other functions arises only as a result of negative effects on the essential function of a trade mark, the function of origin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{4940057,
 abstract   = {One area that has recently been subject of many discussions both in Swedish and European trade mark law is the use of another's trade mark. The discussion has revolved around an extension of the exclusive right by a so called "new trade mark usage" and the CJEU's recognition of the increasing number of functions of a trade mark.
The essay focuses on the use of another's trade mark in advertising. The purpose of the study is to clarify the legal situation, mainly through an analysis of court statements within case law. An attempt is made to map the grey area related to the functions of a trade mark and thus clarifying the boundaries surrounding the exclusive right.
The assessment in infringement cases concerning if a commercial, business-like, or other relationship exists between a third party and a trade mark proprietor is close to the judgement if a negative effect is found on the origin function. A trade mark may also hold other functions, but these are only separate aspects of the same relationship. Damage to other functions arises only as a result of negative effects on the essential function of a trade mark, the function of origin.},
 author    = {Dürnel, Maria},
 keyword   = {varumärkesrätt,varumärkesanvändning,varumärkesintrång,intrångsbedömning,funktionsläran,varumärkets funktioner,ursprungsangivelsefunktionen,marknadsföring,jämförande reklam,användande,åberopande,kommersiellt samband,legitimt intresse,känneteckensanvändning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användande av annans varumärke i marknadsföring – Ensamrättens omfattning i ljuset av varumärkesrättens funktionslära},
 year     = {2015},
}