Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avyttring av aktier i inkomstslaget näringsverksamhet - En studie av redovisningstidpunkten i förhållande till avyttringstidpunkten

Andersson, Sven LU (2015) HAR133 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar avyttring av aktier i inkomstslaget näringsverksamhet, med inriktning på köpeskillingen.
Uppsatsens syfte är att analysera om det föreligger någon skillnad avseende när en fordran på köpeskillingen uppstår civilrättsligt respektive redovisningsrättsligt. Härutöver görs en jämförelse med tidpunkten för den skatterättsliga avyttringen. Vidare redogörs det för om dessa jämförelser medför några beskattningskonsekvenser. Metoden som används i uppsatsen är den traditionella juridiska metoden som baseras på rättskälleläran. Slutsatsen är att det vid jämförelse mellan civil-, redovisnings- och skatterätt tydligt framstår en skillnad avseende vid vilken tidpunkt en fordran kan anses föreligga. Civilrättsligt uppkommer en... (More)
Denna uppsats behandlar avyttring av aktier i inkomstslaget näringsverksamhet, med inriktning på köpeskillingen.
Uppsatsens syfte är att analysera om det föreligger någon skillnad avseende när en fordran på köpeskillingen uppstår civilrättsligt respektive redovisningsrättsligt. Härutöver görs en jämförelse med tidpunkten för den skatterättsliga avyttringen. Vidare redogörs det för om dessa jämförelser medför några beskattningskonsekvenser. Metoden som används i uppsatsen är den traditionella juridiska metoden som baseras på rättskälleläran. Slutsatsen är att det vid jämförelse mellan civil-, redovisnings- och skatterätt tydligt framstår en skillnad avseende vid vilken tidpunkt en fordran kan anses föreligga. Civilrättsligt uppkommer en fordran vid avtalets undertecknande, motsvarande redovisningsrättsliga fordran uppkommer först i samband med att aktierna överlämnas till en köpare. Den skatterättsliga avyttringstidpunkten utgörs av tidpunkten för när ett för båda parter bindande avtal föreligger. Dessa skilda tidpunkter får till följd att det uppkommer beskattningsproblem. Om köpeskillingen utgår i utländsk valuta uppstår en valutakursförändring hänförlig till tiden mellan ett bindande avtal och redovisning av en fordran på köpeskillingen. Frågan är om denna valutakursförändring ska påverka den beskattningsbara inkomsten. Denna fråga synes olöst. Det problem som uppsatsen belyser indikerar på ett behov av tydligare lagstiftning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Sven LU
supervisor
organization
course
HAR133 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aktier, näringsverksamhet, redovisningstidpunkt, avyttringstidpunkt
language
Swedish
id
4940081
date added to LUP
2015-01-26 09:02:33
date last changed
2015-01-26 09:02:33
@misc{4940081,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar avyttring av aktier i inkomstslaget näringsverksamhet, med inriktning på köpeskillingen.
Uppsatsens syfte är att analysera om det föreligger någon skillnad avseende när en fordran på köpeskillingen uppstår civilrättsligt respektive redovisningsrättsligt. Härutöver görs en jämförelse med tidpunkten för den skatterättsliga avyttringen. Vidare redogörs det för om dessa jämförelser medför några beskattningskonsekvenser. Metoden som används i uppsatsen är den traditionella juridiska metoden som baseras på rättskälleläran. Slutsatsen är att det vid jämförelse mellan civil-, redovisnings- och skatterätt tydligt framstår en skillnad avseende vid vilken tidpunkt en fordran kan anses föreligga. Civilrättsligt uppkommer en fordran vid avtalets undertecknande, motsvarande redovisningsrättsliga fordran uppkommer först i samband med att aktierna överlämnas till en köpare. Den skatterättsliga avyttringstidpunkten utgörs av tidpunkten för när ett för båda parter bindande avtal föreligger. Dessa skilda tidpunkter får till följd att det uppkommer beskattningsproblem. Om köpeskillingen utgår i utländsk valuta uppstår en valutakursförändring hänförlig till tiden mellan ett bindande avtal och redovisning av en fordran på köpeskillingen. Frågan är om denna valutakursförändring ska påverka den beskattningsbara inkomsten. Denna fråga synes olöst. Det problem som uppsatsen belyser indikerar på ett behov av tydligare lagstiftning.},
 author    = {Andersson, Sven},
 keyword   = {aktier,näringsverksamhet,redovisningstidpunkt,avyttringstidpunkt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avyttring av aktier i inkomstslaget näringsverksamhet - En studie av redovisningstidpunkten i förhållande till avyttringstidpunkten},
 year     = {2015},
}