Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Frågan om försumlighet, vetskap och exculpering i samband med betalningsansvar enligt 25 kap ABL - För styrelseledamot, de som handlar på bolagets vägnar och aktieägare

Josefson, Erik LU (2015) HARH12 20142
Department of Business Law
Abstract
The purpose of this essay has been to examine and investigate the issue of negligence, knowledge and exculpating, in connection to the liabilities within chapter 25 under The Swedish Company Act.
The thesis of my essay is based on an investigation of the board of directors’ members, those acting on behalf of the company and the company’s shareholder to see how their responsibilities differ. The board members responsibilities will constitute the major part of the essay, this is because they hold the most responsibility.

In my essay I have used the source of law, which through a survey of law, its legislative history, case law and doctrine, have been able to answer my purpose. The material I have used for my thesis consisted of... (More)
The purpose of this essay has been to examine and investigate the issue of negligence, knowledge and exculpating, in connection to the liabilities within chapter 25 under The Swedish Company Act.
The thesis of my essay is based on an investigation of the board of directors’ members, those acting on behalf of the company and the company’s shareholder to see how their responsibilities differ. The board members responsibilities will constitute the major part of the essay, this is because they hold the most responsibility.

In my essay I have used the source of law, which through a survey of law, its legislative history, case law and doctrine, have been able to answer my purpose. The material I have used for my thesis consisted of preliminary work to the Companies Act, relevant case law in the subject area, and doctrines of the most influential writers who is included in the field of the subject.

My essay shows that the issue of board member’s negligence is primarily determined from case to case and are depending on the circumstances. Regarding those who is acting on behalf of the company and the shareholders’ their knowledge of lack in capital is essential for the ability of exculpate. The possibilities of exculpating differ widely between the parties, and it is mainly the board of directors’ members who have a solid opportunity to demonstrate a defence. Shareholders have no ability to excuplate themselves because of their minimum responsibility in the company, therefore a knowledge must exist. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och utreda frågan om försumlighet, vetskap och exculpering i samband med betalningsansvar enligt 25 kapitlet ABL. I min uppsats har jag utgått från styrelseledamot, de som handlar på bolagets vägnar samt bolagets aktieägare för att se hur deras ansvar skiljer sig åt. Styrelseledamöternas ansvarsområde utgör större delen av uppsatsen, eftersom de har mer ansvar.
I min uppsats har jag använt mig av rättskälleläran och genom en undersökning av lag, förarbeten, praxis och doktrin har jag kunnat besvara mitt syfte. Det material som har legat till grund för min uppsats har utgjorts av förarbeten till aktiebolagslagen, relevant rättspraxis på området samt doktrin från de mest tongivande... (More)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och utreda frågan om försumlighet, vetskap och exculpering i samband med betalningsansvar enligt 25 kapitlet ABL. I min uppsats har jag utgått från styrelseledamot, de som handlar på bolagets vägnar samt bolagets aktieägare för att se hur deras ansvar skiljer sig åt. Styrelseledamöternas ansvarsområde utgör större delen av uppsatsen, eftersom de har mer ansvar.
I min uppsats har jag använt mig av rättskälleläran och genom en undersökning av lag, förarbeten, praxis och doktrin har jag kunnat besvara mitt syfte. Det material som har legat till grund för min uppsats har utgjorts av förarbeten till aktiebolagslagen, relevant rättspraxis på området samt doktrin från de mest tongivande författarna på området.
Min uppsats visar att frågan om styrelseledamots försumlighet främst avgörs från fall till fall beroende på omständigheterna. Gällande de som handlar på bolagets vägnar och aktieägarnas vetskap vid kapitalbrist är det rent avgörande vid möjligheten till exculpering. Exculperingsmöjligheterna skiljer sig kraftigt mellan parterna och det är främst styrelseledamöterna som har en god möjlighet att påvisa ansvarsfrihetsgrund. Aktieägarna har ingen möjlighet att exculpera sig eftersom de har så lite ansvar i bolaget och för att vetskap måste föreligga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Josefson, Erik LU
supervisor
organization
course
HARH12 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Försumlighet, exculpering, handelsrätt
language
Swedish
id
4940113
date added to LUP
2015-01-23 14:38:40
date last changed
2015-01-23 14:38:40
@misc{4940113,
 abstract   = {The purpose of this essay has been to examine and investigate the issue of negligence, knowledge and exculpating, in connection to the liabilities within chapter 25 under The Swedish Company Act. 
The thesis of my essay is based on an investigation of the board of directors’ members, those acting on behalf of the company and the company’s shareholder to see how their responsibilities differ. The board members responsibilities will constitute the major part of the essay, this is because they hold the most responsibility. 

In my essay I have used the source of law, which through a survey of law, its legislative history, case law and doctrine, have been able to answer my purpose. The material I have used for my thesis consisted of preliminary work to the Companies Act, relevant case law in the subject area, and doctrines of the most influential writers who is included in the field of the subject. 

My essay shows that the issue of board member’s negligence is primarily determined from case to case and are depending on the circumstances. Regarding those who is acting on behalf of the company and the shareholders’ their knowledge of lack in capital is essential for the ability of exculpate. The possibilities of exculpating differ widely between the parties, and it is mainly the board of directors’ members who have a solid opportunity to demonstrate a defence. Shareholders have no ability to excuplate themselves because of their minimum responsibility in the company, therefore a knowledge must exist.},
 author    = {Josefson, Erik},
 keyword   = {Försumlighet,exculpering,handelsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frågan om försumlighet, vetskap och exculpering i samband med betalningsansvar enligt 25 kap ABL - För styrelseledamot, de som handlar på bolagets vägnar och aktieägare},
 year     = {2015},
}