Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Man måste inte älska sig själv, men man måste åtminstone vara vän med sig själv” En bild av nio 16-17-åriga flickors upplevelse av självkänsla

Ivarsson Ekman, Malin LU and Ingemansson, Linnea LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att utforska tonårsflickors upplevelse av självkänsla och belysa vad de tycker är viktigt i relation till begreppet självkänsla. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio flickor i 16-17-årsåldern. Interpretative Phenomenological Analysis användes för att analysera intervjumaterialet och fyra huvudteman identifierades: Självkänslans grund, Stärkande och försvagande självprocesser, Självets handlingsvägar och Självet och världen. Flickorna beskrev självkänsla som ett essentiellt fenomen som grundar sig i vetskapen om vem man är och känslan av att ha ett värde oavsett vad. Tro och tvivla på sig själv lyftes fram som viktiga processer som påverkar hur individen uppfattar, tolkar och hanterar tillvaron. Två skilda... (More)
Studiens syfte var att utforska tonårsflickors upplevelse av självkänsla och belysa vad de tycker är viktigt i relation till begreppet självkänsla. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio flickor i 16-17-årsåldern. Interpretative Phenomenological Analysis användes för att analysera intervjumaterialet och fyra huvudteman identifierades: Självkänslans grund, Stärkande och försvagande självprocesser, Självets handlingsvägar och Självet och världen. Flickorna beskrev självkänsla som ett essentiellt fenomen som grundar sig i vetskapen om vem man är och känslan av att ha ett värde oavsett vad. Tro och tvivla på sig själv lyftes fram som viktiga processer som påverkar hur individen uppfattar, tolkar och hanterar tillvaron. Två skilda sätt att förhålla sig till omgivningen framträdde: att gå sin egen väg och våga visa upp sig själv som en unik person, eller följa andras fotspår och anpassa sig efter dominerande förväntningar. Även omgivningens påverkan på självkänslan genom stöd, kritik och ideal, samt behovet av gemenskap skildrades. Dessa huvudteman genererade en teoretisk modell för hur man kan se på självkänsla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivarsson Ekman, Malin LU and Ingemansson, Linnea LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
identitetsutveckling, tonårsflickor, självkänsla, psykisk ohälsa, självbild, kvalitativ forskning, IPA, self-esteem, mental health issues, teenage girls, identity formation, self-image, qualitative research
language
Swedish
id
4940166
date added to LUP
2015-01-27 08:51:19
date last changed
2015-01-27 08:51:19
@misc{4940166,
 abstract   = {Studiens syfte var att utforska tonårsflickors upplevelse av självkänsla och belysa vad de tycker är viktigt i relation till begreppet självkänsla. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio flickor i 16-17-årsåldern. Interpretative Phenomenological Analysis användes för att analysera intervjumaterialet och fyra huvudteman identifierades: Självkänslans grund, Stärkande och försvagande självprocesser, Självets handlingsvägar och Självet och världen. Flickorna beskrev självkänsla som ett essentiellt fenomen som grundar sig i vetskapen om vem man är och känslan av att ha ett värde oavsett vad. Tro och tvivla på sig själv lyftes fram som viktiga processer som påverkar hur individen uppfattar, tolkar och hanterar tillvaron. Två skilda sätt att förhålla sig till omgivningen framträdde: att gå sin egen väg och våga visa upp sig själv som en unik person, eller följa andras fotspår och anpassa sig efter dominerande förväntningar. Även omgivningens påverkan på självkänslan genom stöd, kritik och ideal, samt behovet av gemenskap skildrades. Dessa huvudteman genererade en teoretisk modell för hur man kan se på självkänsla.},
 author    = {Ivarsson Ekman, Malin and Ingemansson, Linnea},
 keyword   = {identitetsutveckling,tonårsflickor,självkänsla,psykisk ohälsa,självbild,kvalitativ forskning,IPA,self-esteem,mental health issues,teenage girls,identity formation,self-image,qualitative research},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Man måste inte älska sig själv, men man måste åtminstone vara vän med sig själv” En bild av nio 16-17-åriga flickors upplevelse av självkänsla},
 year     = {2015},
}