Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strävan efter en bättre arbetsmiljö - Kommer det nya sanktionssystemet i Arbetsmiljölagen att bidra till detta?

Roos, Frida LU and Ahlgren, Lykke LU (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Den 1 juli 2014 valde regeringen att införa nya bestämmelser i Arbetsmiljölagens sanktionssystem, detta för att effektivisera samt bättre förebygga ohälsa och arbetsplatsolyckor. De nya bestämmelserna, som till största del handlar om sanktionsavgifter, har lett till en utökad befogenhet för Arbetsmiljöverket. Verket har i uppgift att tilldela sanktionsavgifter till de företag eller organisationer som bryter mot arbetsmiljöreglerna i vissa avseenden.
Vårt syfte är att klargöra rättsläget så som det såg ut innan lagändringen respektive efter lagändringen. Vi har därför valt att utreda och beskriva men även diskutera och analysera de nya lagändringarna och nu gällande definitioner. Ett stort intresse ligger i att se vad förändringarna... (More)
Den 1 juli 2014 valde regeringen att införa nya bestämmelser i Arbetsmiljölagens sanktionssystem, detta för att effektivisera samt bättre förebygga ohälsa och arbetsplatsolyckor. De nya bestämmelserna, som till största del handlar om sanktionsavgifter, har lett till en utökad befogenhet för Arbetsmiljöverket. Verket har i uppgift att tilldela sanktionsavgifter till de företag eller organisationer som bryter mot arbetsmiljöreglerna i vissa avseenden.
Vårt syfte är att klargöra rättsläget så som det såg ut innan lagändringen respektive efter lagändringen. Vi har därför valt att utreda och beskriva men även diskutera och analysera de nya lagändringarna och nu gällande definitioner. Ett stort intresse ligger i att se vad förändringarna innebär och vilka effekter som uppstår samt kvarstår efter lagändringen.
Vår uppsats leder fram till en oklarhet i om syftet med lagändringen kommer att uppfyllas. Trots att införandearbetet har inneburit en lång process och att fem månader har gått sedan ändringen trädde i kraft kan vi ännu inte dra någon slutsats om eller hur rättsläget har påverkats. Däremot kan vi göra antaganden. Vår slutsats är att lagstiftarens syfte inte säkert kan uppnås. Svårigheter ligger i att få klarhet i förståelsen och tillämpningen av systemet. Tillräckliga resurser för Arbetsmiljöverket krävs för att avsikten med införandet av bestämmelsernas syfte skall uppfyllas. (Less)
Popular Abstract
The Swedish government decided on the 1st of July 2014 to establish a new sanction charge system in the Work Environment Act, to improve the efficiency and prevent unhealth and accidents at the workplace. The new regulations that are focused on the sanction charges, gives the Swedish Work Environment Authority an extended power to penalize employers and employers’ representatives when they have violated certain rules of the work environment.
The aim of this essay is to clarify the legal postion both before and after the amendments of the law, so that the reader may use this essay as an instrument to further understand the new sanction system. Therefore, we have chosen to examine and describe but also to discuss and analyze the new... (More)
The Swedish government decided on the 1st of July 2014 to establish a new sanction charge system in the Work Environment Act, to improve the efficiency and prevent unhealth and accidents at the workplace. The new regulations that are focused on the sanction charges, gives the Swedish Work Environment Authority an extended power to penalize employers and employers’ representatives when they have violated certain rules of the work environment.
The aim of this essay is to clarify the legal postion both before and after the amendments of the law, so that the reader may use this essay as an instrument to further understand the new sanction system. Therefore, we have chosen to examine and describe but also to discuss and analyze the new amendment and the existing legal definitions. A major interest is to try to see what the change of the amendment will bring to the legal position, as well as to figure out what effect this change has on various areas.
The legal examination in this essay leads us to a disbelief regarding whether the purpose of the law will be fulfilled or not. Even though the initiation of the amendment has been a lengthy process, and the new amendment has been effective for five months, there is still no possibility for us to draw any conclusions whether how or if the legal position has been affected. However, we can make assumptions. We make the assumption that the purpose of the legislator can be difficult to fulfill, as there is trouble in finding the true understanding of the amendment and adjudication process. We are also concerned about whether sufficient resources have been given to the Work Environment Authority, in order to make this amendment work. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roos, Frida LU and Ahlgren, Lykke LU
supervisor
organization
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsmiljölagen, sanktionsavgift, arbetsmiljöverket, arbetsrätt, arbetsmiljöbrott
language
Swedish
id
4940179
date added to LUP
2015-01-26 11:54:42
date last changed
2015-01-26 11:54:42
@misc{4940179,
 abstract   = {Den 1 juli 2014 valde regeringen att införa nya bestämmelser i Arbetsmiljölagens sanktionssystem, detta för att effektivisera samt bättre förebygga ohälsa och arbetsplatsolyckor. De nya bestämmelserna, som till största del handlar om sanktionsavgifter, har lett till en utökad befogenhet för Arbetsmiljöverket. Verket har i uppgift att tilldela sanktionsavgifter till de företag eller organisationer som bryter mot arbetsmiljöreglerna i vissa avseenden.
Vårt syfte är att klargöra rättsläget så som det såg ut innan lagändringen respektive efter lagändringen. Vi har därför valt att utreda och beskriva men även diskutera och analysera de nya lagändringarna och nu gällande definitioner. Ett stort intresse ligger i att se vad förändringarna innebär och vilka effekter som uppstår samt kvarstår efter lagändringen.
Vår uppsats leder fram till en oklarhet i om syftet med lagändringen kommer att uppfyllas. Trots att införandearbetet har inneburit en lång process och att fem månader har gått sedan ändringen trädde i kraft kan vi ännu inte dra någon slutsats om eller hur rättsläget har påverkats. Däremot kan vi göra antaganden. Vår slutsats är att lagstiftarens syfte inte säkert kan uppnås. Svårigheter ligger i att få klarhet i förståelsen och tillämpningen av systemet. Tillräckliga resurser för Arbetsmiljöverket krävs för att avsikten med införandet av bestämmelsernas syfte skall uppfyllas.},
 author    = {Roos, Frida and Ahlgren, Lykke},
 keyword   = {arbetsmiljölagen,sanktionsavgift,arbetsmiljöverket,arbetsrätt,arbetsmiljöbrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strävan efter en bättre arbetsmiljö - Kommer det nya sanktionssystemet i Arbetsmiljölagen att bidra till detta?},
 year     = {2015},
}