Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen - En studie av arbetsgivarens ansvar och sanktionssystemet vid överträdelser

Wassberg Christensen, Ida LU and Tideman, Kristina LU (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract
Mental health issues in the workplace caused by harassment and bullying, is a widespread problem in today's society. Here we investigate the obligations of the employer when such problems occur. Mandatory rules concerning what the employer’s obligation in such cases are found both in civil law and administrative law. If they have led to crimes committed by the employer, rules on criminal matters in the Penal Code may be considered. For a behaviour to be classified as harassment under the Discrimination Act, the behaviour must be related to one of the seven grounds of discrimination or be of sexual nature.

Bullying that is not related to discrimination is regulated in the Work Environment Act, which contains rules that require the... (More)
Mental health issues in the workplace caused by harassment and bullying, is a widespread problem in today's society. Here we investigate the obligations of the employer when such problems occur. Mandatory rules concerning what the employer’s obligation in such cases are found both in civil law and administrative law. If they have led to crimes committed by the employer, rules on criminal matters in the Penal Code may be considered. For a behaviour to be classified as harassment under the Discrimination Act, the behaviour must be related to one of the seven grounds of discrimination or be of sexual nature.

Bullying that is not related to discrimination is regulated in the Work Environment Act, which contains rules that require the employer to work for a good work environment. The employer's responsibility in preventing such problems is far-reaching when it comes to psychosocial health in the workplace. However, this responsibility is seldom exacted in practice, which may be a consequence of an imprecise regulation.

We find no part of the law applicable to victims of bullying that is not classed as harassment. We miss an effective system for the victim's right to redress and his or her possibility of financial compensation. (Less)
Abstract (Swedish)
Psykisk ohälsa i arbetslivet på grund av trakasserier och mobbning är ett utbrett problem i dagens samhälle. Syftet med denna uppsats är att utreda vilka skyldigheter arbetsgivaren har när sådana problem uppstår. Regleringar återfinns både inom civilrätten i diskrimineringslagen och inom förvaltningsrätten genom arbetsmiljölagen. I de fall problemen lett till att brott begåtts av arbetsgivaren kan straffrättsliga regler i brottsbalken bli aktuella. För att ett beteende ska klassas som trakasserande enligt diskriminerings-lagen måste det ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller vara av sexuell natur.

Mobbning som inte har samband med diskriminering regleras istället i arbetsmiljölagen, som bland annat innehåller... (More)
Psykisk ohälsa i arbetslivet på grund av trakasserier och mobbning är ett utbrett problem i dagens samhälle. Syftet med denna uppsats är att utreda vilka skyldigheter arbetsgivaren har när sådana problem uppstår. Regleringar återfinns både inom civilrätten i diskrimineringslagen och inom förvaltningsrätten genom arbetsmiljölagen. I de fall problemen lett till att brott begåtts av arbetsgivaren kan straffrättsliga regler i brottsbalken bli aktuella. För att ett beteende ska klassas som trakasserande enligt diskriminerings-lagen måste det ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller vara av sexuell natur.

Mobbning som inte har samband med diskriminering regleras istället i arbetsmiljölagen, som bland annat innehåller regler som kräver att arbetsgivaren ska arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar är långtgående när det gäller att förebygga den psykosociala hälsan på arbetsplatsen. Däremot utkrävs detta ansvar sällan i praktiken, vilket kan vara en följd av en otydlig reglering.

Vi upplever att det saknas avsnitt i lagen som kan hjälpa den som blivit utsatt för mobbning som inte klassas som trakasserier. Det är viktigt med ett fungerande system både för den utsattes rätt till upprättelse samt möjlighet till ekonomisk kompensation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wassberg Christensen, Ida LU and Tideman, Kristina LU
supervisor
organization
alternative title
Trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Trakasserier, Sexuella trakasserier, Kränkande särbehandling, Sanktioner, Arbetsmiljö, Harassment, Sexual harassment, Victimization, Sanctions, Working environment.
language
Swedish
id
4940184
date added to LUP
2015-01-23 14:36:18
date last changed
2015-01-23 14:36:18
@misc{4940184,
 abstract   = {Mental health issues in the workplace caused by harassment and bullying, is a widespread problem in today's society. Here we investigate the obligations of the employer when such problems occur. Mandatory rules concerning what the employer’s obligation in such cases are found both in civil law and administrative law. If they have led to crimes committed by the employer, rules on criminal matters in the Penal Code may be considered. For a behaviour to be classified as harassment under the Discrimination Act, the behaviour must be related to one of the seven grounds of discrimination or be of sexual nature. 

Bullying that is not related to discrimination is regulated in the Work Environment Act, which contains rules that require the employer to work for a good work environment. The employer's responsibility in preventing such problems is far-reaching when it comes to psychosocial health in the workplace. However, this responsibility is seldom exacted in practice, which may be a consequence of an imprecise regulation. 

We find no part of the law applicable to victims of bullying that is not classed as harassment. We miss an effective system for the victim's right to redress and his or her possibility of financial compensation.},
 author    = {Wassberg Christensen, Ida and Tideman, Kristina},
 keyword   = {Trakasserier,Sexuella trakasserier,Kränkande särbehandling,Sanktioner,Arbetsmiljö,Harassment,Sexual harassment,Victimization,Sanctions,Working environment.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen - En studie av arbetsgivarens ansvar och sanktionssystemet vid överträdelser},
 year     = {2015},
}