Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppsägning på grund av samarbetssvårigheter - En komparativ studie mellan Sverige och Danmark

Andersson Hutsch, Linn LU and Årzén, Caroline (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att göra en jämförelse mellan Sverige och Danmark gällande när samarbetssvårigheter utgör saklig grund för uppsägning. Samarbetssvårigheter är ett problematiskt ämne då ingen situation är den andra lik och problemen sällan kan hänföras till en enskild individ. Om en uppsägning ska vidtas måste en avvägning göras mellan arbetstagarens och arbetsgivarens intresse. Det kan därför vara av värde att få inblick i hur två olika länder har valt att lösa frågan kring anställningsskyddet och den juridiska bedömningen när det kommer till samarbetssvårigheter. Rättsdogmatisk- och komparativ metod har använts för att besvara rättsfrågan. En översiktlig bild ges av de mest kännetecknande dragen i de båda ländernas rättssystem för att... (More)
Studien syftar till att göra en jämförelse mellan Sverige och Danmark gällande när samarbetssvårigheter utgör saklig grund för uppsägning. Samarbetssvårigheter är ett problematiskt ämne då ingen situation är den andra lik och problemen sällan kan hänföras till en enskild individ. Om en uppsägning ska vidtas måste en avvägning göras mellan arbetstagarens och arbetsgivarens intresse. Det kan därför vara av värde att få inblick i hur två olika länder har valt att lösa frågan kring anställningsskyddet och den juridiska bedömningen när det kommer till samarbetssvårigheter. Rättsdogmatisk- och komparativ metod har använts för att besvara rättsfrågan. En översiktlig bild ges av de mest kännetecknande dragen i de båda ländernas rättssystem för att sedan belysa när samarbetssvårigheter kan anses berättiga en uppsägning. Resultatet konstaterar att det föreligger såväl skillnader som likheter. En väsentlig skillnad utgörs av ländernas anställningsskydd och vem som omfattas av detta. I Danmark görs en åtskillnad mellan olika yrkesgrupper medan det i Sverige finns ett generellt skydd som täcker nästintill alla arbetstagare. En likhet är att det inte finns en precis definition av begreppet saklig grund. Hur den rättsliga bedömningen genomförs är en annan. Några faktorer som bedömningen fäster avseende vid avviker men merparten överensstämmer. (Less)
Popular Abstract
The scope of this study is to make a comparison between Sweden and Denmark regarding difficulties in cooperating and when this constitutes just cause for termination of employment. This is a problematic area since all situations are different from each other and the problems rarely can be dependent upon one individual solely. When termination of employment is considered an assessment must take place where the interests of the employee as well as the employer are considered. Hence, it can be of great value to gain insight in how two different countries have chosen to legally solve the issue of employment protection applicable to difficulties in cooperating and how the legal assessment is made. Traditional legal dogmatic methods and... (More)
The scope of this study is to make a comparison between Sweden and Denmark regarding difficulties in cooperating and when this constitutes just cause for termination of employment. This is a problematic area since all situations are different from each other and the problems rarely can be dependent upon one individual solely. When termination of employment is considered an assessment must take place where the interests of the employee as well as the employer are considered. Hence, it can be of great value to gain insight in how two different countries have chosen to legally solve the issue of employment protection applicable to difficulties in cooperating and how the legal assessment is made. Traditional legal dogmatic methods and comparative methods have been used in order to answer the issue of law. A brief overview of the most characteristic features of the legal systems in both countries are presented followed by an in-depth study of when difficulties in cooperating constitutes just cause for termination. This study establishes that several similarities as well as differences exist. One considerable difference consists of the fact that there is a deviance regarding who is covered by the employment protection system in respective countries. In Denmark a distinction is made between different occupational groups while in Sweden there is one general employment protection act, which covers almost all workers. One similarity consists of the fact that none of the legal systems contains a precise definition of what constitutes just cause. Another is how the legal assessment regarding this situation is carried out. Some elements that are considered in the assessment deviate but the majority of them correspond. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson Hutsch, Linn LU and Årzén, Caroline
supervisor
organization
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Just cause, termination of employment, difficulties in cooperating, assessment, Flexicurity.
language
Swedish
id
4940205
date added to LUP
2015-01-27 09:20:18
date last changed
2015-01-27 09:20:18
@misc{4940205,
 abstract   = {Studien syftar till att göra en jämförelse mellan Sverige och Danmark gällande när samarbetssvårigheter utgör saklig grund för uppsägning. Samarbetssvårigheter är ett problematiskt ämne då ingen situation är den andra lik och problemen sällan kan hänföras till en enskild individ. Om en uppsägning ska vidtas måste en avvägning göras mellan arbetstagarens och arbetsgivarens intresse. Det kan därför vara av värde att få inblick i hur två olika länder har valt att lösa frågan kring anställningsskyddet och den juridiska bedömningen när det kommer till samarbetssvårigheter. Rättsdogmatisk- och komparativ metod har använts för att besvara rättsfrågan. En översiktlig bild ges av de mest kännetecknande dragen i de båda ländernas rättssystem för att sedan belysa när samarbetssvårigheter kan anses berättiga en uppsägning. Resultatet konstaterar att det föreligger såväl skillnader som likheter. En väsentlig skillnad utgörs av ländernas anställningsskydd och vem som omfattas av detta. I Danmark görs en åtskillnad mellan olika yrkesgrupper medan det i Sverige finns ett generellt skydd som täcker nästintill alla arbetstagare. En likhet är att det inte finns en precis definition av begreppet saklig grund. Hur den rättsliga bedömningen genomförs är en annan. Några faktorer som bedömningen fäster avseende vid avviker men merparten överensstämmer.},
 author    = {Andersson Hutsch, Linn and Årzén, Caroline},
 keyword   = {Just cause,termination of employment,difficulties in cooperating,assessment,Flexicurity.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppsägning på grund av samarbetssvårigheter - En komparativ studie mellan Sverige och Danmark},
 year     = {2015},
}