Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Individuell arbetsbrist

Högborg, Linnea LU and Liljegren, Madeleine (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Individuell arbetsbrist är ett relativt outforskat och omtvistat begrepp och utgör inte saklig grund för uppsägning i den svenska arbetsrätten. I denna uppsats stäl-ler vi oss frågan huruvida detta fenomen ändå är något som tillämpas av arbetsgivare och i så fall på vilket sätt. Motiven för varför en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist istället för på grund av personliga skäl kan vara många men gemensamt för motiven är att det kan vara mer fördelaktigt för en arbetsgivare att säga upp på grund av arbetsbrist jämfört med personliga skäl. Detta för att uppsägningsgrunden personliga skäl har ett starkare skydd i anställningsskyddslagen. Relevant för den individuella arbetsbristen är även tillräckliga... (More)
Individuell arbetsbrist är ett relativt outforskat och omtvistat begrepp och utgör inte saklig grund för uppsägning i den svenska arbetsrätten. I denna uppsats stäl-ler vi oss frågan huruvida detta fenomen ändå är något som tillämpas av arbetsgivare och i så fall på vilket sätt. Motiven för varför en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist istället för på grund av personliga skäl kan vara många men gemensamt för motiven är att det kan vara mer fördelaktigt för en arbetsgivare att säga upp på grund av arbetsbrist jämfört med personliga skäl. Detta för att uppsägningsgrunden personliga skäl har ett starkare skydd i anställningsskyddslagen. Relevant för den individuella arbetsbristen är även tillräckliga kvalifikationer i förhållande till omplacering och uppsägning. En arbetstagare måste uppfylla de uppställda kraven för att kunna bli omplacerad. Uppsatsen diskuterar bredden i kvalifikationerna och i vilka situationer dessa aktualiseras. (Less)
Popular Abstract
Individual redundancy is a concept that has been relatively unexplored and con-troversial. Furthermore it is not a just cause for an employer to give an employee a notice of leave in the Swedish labor law due to individual redundancy. One of the questions we ask ourselves in this essay is that even though this is not a just cause for giving notice of leave, does the employer use even though it is not accepted by Swedish labor law and if so, in what ways? The motives to why an employer rather would like to use redundancy than personal reasons are many but what they all have in common is the fact that it in some way benefits the employer. To give notice of leave due to personal reasons is more protected in the Swedish employment protection.... (More)
Individual redundancy is a concept that has been relatively unexplored and con-troversial. Furthermore it is not a just cause for an employer to give an employee a notice of leave in the Swedish labor law due to individual redundancy. One of the questions we ask ourselves in this essay is that even though this is not a just cause for giving notice of leave, does the employer use even though it is not accepted by Swedish labor law and if so, in what ways? The motives to why an employer rather would like to use redundancy than personal reasons are many but what they all have in common is the fact that it in some way benefits the employer. To give notice of leave due to personal reasons is more protected in the Swedish employment protection. Relevant, as well, to the individual redundancy is ample qualifications in connection to relocation and notice of leave. An employee must be able to fulfill the qualifications that the employer has stipulated. The essay also discusses the wide range of the ample qualifications and in which situations these are applied. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Högborg, Linnea LU and Liljegren, Madeleine
supervisor
organization
alternative title
Individuell arbetsbrist
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tillräckliga kvalifikationer, personliga skäl, arbetsbrist, uppsägning., LAS
language
Swedish
id
4940239
date added to LUP
2015-01-27 09:20:07
date last changed
2015-01-27 09:20:07
@misc{4940239,
 abstract   = {Individuell arbetsbrist är ett relativt outforskat och omtvistat begrepp och utgör inte saklig grund för uppsägning i den svenska arbetsrätten. I denna uppsats stäl-ler vi oss frågan huruvida detta fenomen ändå är något som tillämpas av arbetsgivare och i så fall på vilket sätt. Motiven för varför en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist istället för på grund av personliga skäl kan vara många men gemensamt för motiven är att det kan vara mer fördelaktigt för en arbetsgivare att säga upp på grund av arbetsbrist jämfört med personliga skäl. Detta för att uppsägningsgrunden personliga skäl har ett starkare skydd i anställningsskyddslagen. Relevant för den individuella arbetsbristen är även tillräckliga kvalifikationer i förhållande till omplacering och uppsägning. En arbetstagare måste uppfylla de uppställda kraven för att kunna bli omplacerad. Uppsatsen diskuterar bredden i kvalifikationerna och i vilka situationer dessa aktualiseras.},
 author    = {Högborg, Linnea and Liljegren, Madeleine},
 keyword   = {tillräckliga kvalifikationer,personliga skäl,arbetsbrist,uppsägning.,LAS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Individuell arbetsbrist},
 year     = {2015},
}