Advanced

Arbetsmiljöbrottet och den psykosociala arbetsmiljön

Molander, Andrea LU and Wilow Sundh, Clara (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Alla arbetstagare har rätt till en god arbetsmiljö och varje arbetsgivare är enligt lag skyldig att aktivt arbeta för förebyggande av psykisk ohälsa. Den psykosociala ohälsan är ett växande samhällsproblem, i vilket stress är det snabbast ökande arbetsmiljöproblemet på svenska arbetsplatser. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport från 2014 om arbetsskador är stress den främsta orsaken till varför arbetstagare sjukskrivs idag. Trots att Sverige har en omfattande arbetsmiljörätt går det endast att finna ett arbetsmiljöbrottmål rörande psykosocial ohälsa, i vilket arbetsgivaren dömdes för att ha orsakat arbetstagaren stressrelaterad ohälsa.

Syftet med uppsatsen är att kartlägga, beskriva och analysera den rättsliga regleringen av... (More)
Alla arbetstagare har rätt till en god arbetsmiljö och varje arbetsgivare är enligt lag skyldig att aktivt arbeta för förebyggande av psykisk ohälsa. Den psykosociala ohälsan är ett växande samhällsproblem, i vilket stress är det snabbast ökande arbetsmiljöproblemet på svenska arbetsplatser. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport från 2014 om arbetsskador är stress den främsta orsaken till varför arbetstagare sjukskrivs idag. Trots att Sverige har en omfattande arbetsmiljörätt går det endast att finna ett arbetsmiljöbrottmål rörande psykosocial ohälsa, i vilket arbetsgivaren dömdes för att ha orsakat arbetstagaren stressrelaterad ohälsa.

Syftet med uppsatsen är att kartlägga, beskriva och analysera den rättsliga regleringen av arbetsmiljöbrott kopplade till psykosocial ohälsa med fokus på stressrelaterade arbetsskador. Vi vill undersöka orsakerna till varför arbetsgivare, anmärkningsvärt sällan, döms för att ha orsakat en arbetstagare stressrelaterad ohälsa.

Vår rättsliga utredning leder till en analys av fyra övergripande problemområden. Vi kan konstatera att utmaningarna i stressrelaterade arbetsmiljöbrottmål är många. De återfinns både i stressfenomenets komplexitet och i svårigheten att tillämpa arbetsmiljölagens ramlagsregler på ett straffrättsligt adekvat sätt. Vidare leder avsaknaden av bindande föreskrifter på det psykosociala arbetsmiljöområdet till att vissa luckor i lagen uppstår. Det är dock svårt att uttala sig om vad effekten av fler bindande föreskrifter skulle bli i arbetsmiljöbrottmål (Less)
Popular Abstract
All employees are entitled to a healthy work environment and all employers are obligated by law to actively work to prevent the employee from being exposed to ill-health. Psychosocial risks are a growing social problem in which stress is known to be the fastest increasing work environmental problem in Swedish workplaces. According to the Swedish Work Environment Authority’s Report 2014 on work-related diseases, stress is the main reason why employees sick leave. Although Sweden’s legislation on environmental work is extensive, there has only been one case on psychosocial work environment offense in which the employer was convicted for causing the employee stress related ill-health.

The purpose of this essay is to identify, describe and... (More)
All employees are entitled to a healthy work environment and all employers are obligated by law to actively work to prevent the employee from being exposed to ill-health. Psychosocial risks are a growing social problem in which stress is known to be the fastest increasing work environmental problem in Swedish workplaces. According to the Swedish Work Environment Authority’s Report 2014 on work-related diseases, stress is the main reason why employees sick leave. Although Sweden’s legislation on environmental work is extensive, there has only been one case on psychosocial work environment offense in which the employer was convicted for causing the employee stress related ill-health.

The purpose of this essay is to identify, describe and analyse the legal regulation on work environmental offenses associated to psychosocial ill-health, with focus on work-related stress. We want to research the reasons to why employers, remarkably rarely, are convicted for causing an employee stress related ill-health.

Our judicial research questions lead us to analyse four problem areas. From this we can affirm that the challenges in work environmental offenses, concerning the stress related ill-health, are many. The challenges are found both in the complexity of the stress phenomenon and in the difficulty of applying the Work Environment Act as frame law. Furthermore, the lack of binding provisions on the psychosocial work environment leads to certain gaps when it comes to applying the legislation. It is difficult, however, to say what the effects in work environmental offenses would be, as a result of adopting more binding provisions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Molander, Andrea LU and Wilow Sundh, Clara
supervisor
organization
alternative title
En rättsvetenskaplig studie av arbetsmiljöbrottet i förhållande till psykosocial ohälsa med på fokus på arbetsrelaterad stress
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
brottsbalken, arbetsmiljölagen, psykosocial arbetsmiljö, ramlag, stressrelaterad ohälsa, Arbetsmiljöbrott
language
Swedish
id
4940267
date added to LUP
2015-01-23 14:34:07
date last changed
2015-01-23 14:34:07
@misc{4940267,
 abstract   = {Alla arbetstagare har rätt till en god arbetsmiljö och varje arbetsgivare är enligt lag skyldig att aktivt arbeta för förebyggande av psykisk ohälsa. Den psykosociala ohälsan är ett växande samhällsproblem, i vilket stress är det snabbast ökande arbetsmiljöproblemet på svenska arbetsplatser. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport från 2014 om arbetsskador är stress den främsta orsaken till varför arbetstagare sjukskrivs idag. Trots att Sverige har en omfattande arbetsmiljörätt går det endast att finna ett arbetsmiljöbrottmål rörande psykosocial ohälsa, i vilket arbetsgivaren dömdes för att ha orsakat arbetstagaren stressrelaterad ohälsa.

Syftet med uppsatsen är att kartlägga, beskriva och analysera den rättsliga regleringen av arbetsmiljöbrott kopplade till psykosocial ohälsa med fokus på stressrelaterade arbetsskador. Vi vill undersöka orsakerna till varför arbetsgivare, anmärkningsvärt sällan, döms för att ha orsakat en arbetstagare stressrelaterad ohälsa. 

Vår rättsliga utredning leder till en analys av fyra övergripande problemområden. Vi kan konstatera att utmaningarna i stressrelaterade arbetsmiljöbrottmål är många. De återfinns både i stressfenomenets komplexitet och i svårigheten att tillämpa arbetsmiljölagens ramlagsregler på ett straffrättsligt adekvat sätt. Vidare leder avsaknaden av bindande föreskrifter på det psykosociala arbetsmiljöområdet till att vissa luckor i lagen uppstår. Det är dock svårt att uttala sig om vad effekten av fler bindande föreskrifter skulle bli i arbetsmiljöbrottmål},
 author    = {Molander, Andrea and Wilow Sundh, Clara},
 keyword   = {brottsbalken,arbetsmiljölagen,psykosocial arbetsmiljö,ramlag,stressrelaterad ohälsa,Arbetsmiljöbrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsmiljöbrottet och den psykosociala arbetsmiljön},
 year     = {2015},
}