Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kollektivavtalet är en hybrid med en lag till hjärta och ett avtal till kropp”

Nordblad, Cecilia LU and Petersson, Malin (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Sveriges medlemskap i EU medför att förordningar och direktiv måste
implementeras. Sverige har vid flertalet tillfällen mottagit kritik både från EUkommissionen
och via en anmälan från TCO, för bristande tillämpning i nationell
lagstiftning vad gäller visstidsdirektivet. Kommissonen anser att Sverige inte
uppfyller direktivets krav något TCO instämmer i. Svenskt Näringsliv och
svenska staten bifaller dock inte kritiken. Den svenska staten införde så sent
som 1 juli 2007 och 1 januari 2008, lagförändringar med avseende att förenkla
och begränsa möjligheten till tidsbegränsade anställningar. ALVA infördes där
krav på arbetsgivaren att ange skäl till en visstidsanställning inte längre behövde
anges. En tidsbegränsning om 2 år inom 5... (More)
Sveriges medlemskap i EU medför att förordningar och direktiv måste
implementeras. Sverige har vid flertalet tillfällen mottagit kritik både från EUkommissionen
och via en anmälan från TCO, för bristande tillämpning i nationell
lagstiftning vad gäller visstidsdirektivet. Kommissonen anser att Sverige inte
uppfyller direktivets krav något TCO instämmer i. Svenskt Näringsliv och
svenska staten bifaller dock inte kritiken. Den svenska staten införde så sent
som 1 juli 2007 och 1 januari 2008, lagförändringar med avseende att förenkla
och begränsa möjligheten till tidsbegränsade anställningar. ALVA infördes där
krav på arbetsgivaren att ange skäl till en visstidsanställning inte längre behövde
anges. En tidsbegränsning om 2 år inom 5 år infördes för de olika formerna av
tidsbegränsade anställningar. LAS 2§ innehåller semidisposivitet vilket kan
leda till att 5 och 6§§ via kollektivavtal helt kan omförhandlas. En förutsättning
är dock att man inte understiger minimikraven som anges i LAS. Problem kan
därmed uppstå att kollektivavtalet i sin utformning avviker från visstidsdirektivets
bestämmelser. Syftet med vår uppsats har varit att undersöka och utreda lösningar
om hur lagstiftaren skall säkerställa att semidisposiviteten i LAS 2§ inte strider
mot visstidsdirektivet. Vi har funnit alternativa åtgärder som svenska staten
bör införa. Tillskrivs ALVA ett krav på objektiva grunder kommer den att vara
förenlig med visstidsdirektivet En kontrollfunktion avseende motivering bör
även införas som säkerställer att visstidsanställning inte tillämpas som en dold
tillsvidareanställning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordblad, Cecilia LU and Petersson, Malin
supervisor
organization
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Visstidsdirektivet, 1999/70/EG, Tidsbegränsade anställningar, Stapling, Visstidsanställning, EU-kommissionen, TCO, Svenskt Näringsliv, Kollektivavtal, Semidisposivitet
language
Swedish
id
4940839
date added to LUP
2015-01-30 14:02:50
date last changed
2015-01-30 14:02:50
@misc{4940839,
 abstract   = {Sveriges medlemskap i EU medför att förordningar och direktiv måste
implementeras. Sverige har vid flertalet tillfällen mottagit kritik både från EUkommissionen
och via en anmälan från TCO, för bristande tillämpning i nationell
lagstiftning vad gäller visstidsdirektivet. Kommissonen anser att Sverige inte
uppfyller direktivets krav något TCO instämmer i. Svenskt Näringsliv och
svenska staten bifaller dock inte kritiken. Den svenska staten införde så sent
som 1 juli 2007 och 1 januari 2008, lagförändringar med avseende att förenkla
och begränsa möjligheten till tidsbegränsade anställningar. ALVA infördes där
krav på arbetsgivaren att ange skäl till en visstidsanställning inte längre behövde
anges. En tidsbegränsning om 2 år inom 5 år infördes för de olika formerna av
tidsbegränsade anställningar. LAS 2§ innehåller semidisposivitet vilket kan
leda till att 5 och 6§§ via kollektivavtal helt kan omförhandlas. En förutsättning
är dock att man inte understiger minimikraven som anges i LAS. Problem kan
därmed uppstå att kollektivavtalet i sin utformning avviker från visstidsdirektivets
bestämmelser. Syftet med vår uppsats har varit att undersöka och utreda lösningar
om hur lagstiftaren skall säkerställa att semidisposiviteten i LAS 2§ inte strider
mot visstidsdirektivet. Vi har funnit alternativa åtgärder som svenska staten
bör införa. Tillskrivs ALVA ett krav på objektiva grunder kommer den att vara
förenlig med visstidsdirektivet En kontrollfunktion avseende motivering bör
även införas som säkerställer att visstidsanställning inte tillämpas som en dold
tillsvidareanställning.},
 author    = {Nordblad, Cecilia and Petersson, Malin},
 keyword   = {Visstidsdirektivet,1999/70/EG,Tidsbegränsade anställningar,Stapling,Visstidsanställning,EU-kommissionen,TCO,Svenskt Näringsliv,Kollektivavtal,Semidisposivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kollektivavtalet är en hybrid med en lag till hjärta och ett avtal till kropp”},
 year     = {2015},
}