Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finns det bara en väg till ett personligt uttryck?

Richard, Carolina LU and Nygren, Marcus (2015) LMMN91 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med vår studie är att undersöka hur fyra sångpedagoger beskriver hur de förhåller sig till och arbetar med personligt uttryck, härmning och förebildning samt genrekunskap och hur deras syn påverkar samverkan mellan begreppen och metoderna. Studien är av kvalitativ art och vi har använt oss av semistrukturerade frågor för att fånga pedagogernas tankar och åsikter.

Sångpedagogerna säger sig ofta koncentrera sig på arbetet med ett personligt uttryck, ofta utifrån tolkning av texten. Däremot uppger pedagogerna ofta att de hyser stor försiktighet när det kommer till förebildning eftersom de ofta upplever en risk att påverka eleven. I sina beskrivningar betonar pedagogerna inte heller arbetet med genrekunskap i större utsträckning.... (More)
Syftet med vår studie är att undersöka hur fyra sångpedagoger beskriver hur de förhåller sig till och arbetar med personligt uttryck, härmning och förebildning samt genrekunskap och hur deras syn påverkar samverkan mellan begreppen och metoderna. Studien är av kvalitativ art och vi har använt oss av semistrukturerade frågor för att fånga pedagogernas tankar och åsikter.

Sångpedagogerna säger sig ofta koncentrera sig på arbetet med ett personligt uttryck, ofta utifrån tolkning av texten. Däremot uppger pedagogerna ofta att de hyser stor försiktighet när det kommer till förebildning eftersom de ofta upplever en risk att påverka eleven. I sina beskrivningar betonar pedagogerna inte heller arbetet med genrekunskap i större utsträckning. Vår tolkning av resultaten är att fokuseringen på arbetet med elevers personliga uttryck, ofta utifrån texttolkning, prioriteras högre än fördjupade genrekunskaper och härmning av stilistiska förlagor. Utifrån resultaten gör vi slutsatsen att sångpedagoger möjligen skulle vinna på att i större utsträckning prioritera genrekunskap, exempelvis genom härmning av deras förebildning, för att på så sätt möjliggöra för eleven att utveckla ett personligt uttryck även från dessa utgångspunkter. (Less)
Abstract
The purpose of our study is to investigate how vocal teachers describe how they relate to and work with personal expression, imitation, demonstration, knowledge about genre and how their views affect the interaction between these concepts and methods. The study is qualitative in nature and we have used semi-structured questions to capture the teachers’ thoughts and opinions.

The vocal teachers say they often concentrate on the work with and towards a personal expression, often based on the interpretation of the text. In contrast the vocal teachers often state that they have great caution when it comes to demonstration, as they often experience a risk to influence the student. In their descriptions the teachers do not emphasize the work... (More)
The purpose of our study is to investigate how vocal teachers describe how they relate to and work with personal expression, imitation, demonstration, knowledge about genre and how their views affect the interaction between these concepts and methods. The study is qualitative in nature and we have used semi-structured questions to capture the teachers’ thoughts and opinions.

The vocal teachers say they often concentrate on the work with and towards a personal expression, often based on the interpretation of the text. In contrast the vocal teachers often state that they have great caution when it comes to demonstration, as they often experience a risk to influence the student. In their descriptions the teachers do not emphasize the work with knowledge about genre to a greater extent. Our reading of the results is that the focus on the work of students’ personal expression, often based on textual interpretation, has higher priority than deeper knowledge about genre and imitation of stylistic models. Based on the results we conclude that vocal teachers could possibly gain from making the knowledge about genre a greater priority, for example through imitation of role models, to thus enable the student to develop a personal expression also from these starting points. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Richard, Carolina LU and Nygren, Marcus
supervisor
organization
alternative title
Is there only one way to personal expression?
course
LMMN91 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
personal expression, imitation, demonstration, knowledge about genre, singing lessons, popular music, music education, educational sciences, personligt uttryck, populärmusik, förebildning, härmning, sångundervisning, genrekunskap, utbildningsvetenskap, musikpedagogik
language
Swedish
id
4940888
date added to LUP
2015-02-12 12:49:40
date last changed
2015-02-12 12:49:40
@misc{4940888,
 abstract   = {The purpose of our study is to investigate how vocal teachers describe how they relate to and work with personal expression, imitation, demonstration, knowledge about genre and how their views affect the interaction between these concepts and methods. The study is qualitative in nature and we have used semi-structured questions to capture the teachers’ thoughts and opinions. 

The vocal teachers say they often concentrate on the work with and towards a personal expression, often based on the interpretation of the text. In contrast the vocal teachers often state that they have great caution when it comes to demonstration, as they often experience a risk to influence the student. In their descriptions the teachers do not emphasize the work with knowledge about genre to a greater extent. Our reading of the results is that the focus on the work of students’ personal expression, often based on textual interpretation, has higher priority than deeper knowledge about genre and imitation of stylistic models. Based on the results we conclude that vocal teachers could possibly gain from making the knowledge about genre a greater priority, for example through imitation of role models, to thus enable the student to develop a personal expression also from these starting points.},
 author    = {Richard, Carolina and Nygren, Marcus},
 keyword   = {personal expression,imitation,demonstration,knowledge about genre,singing lessons,popular music,music education,educational sciences,personligt uttryck,populärmusik,förebildning,härmning,sångundervisning,genrekunskap,utbildningsvetenskap,musikpedagogik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finns det bara en väg till ett personligt uttryck?},
 year     = {2015},
}