Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad påverkar hur vi bedömer andras irrationalitet? En studie av naiv realism, identitetsfusion och självexpansion.

Klysing, Amanda LU and Mårtensson, Erika LU (2015) PSYK11 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Målsättningen med denna studie var att undersöka om grad av attribuerad irrationalitet skilde sig beroende på om den bedömda individen var en ingruppsmedlem eller utgruppsmedlem samt huruvida denna attribution kunde minskas genom att humanisera den bedömda. Av intresse var också ifall identitetsfusion och självexpansion påverkade attribuerad irrationalitet. Ett självskattningformulär användes som bestod av mätningar av identitetsfusion och självexpansion. Självskattningsformuläret innehöll också en bedömningsuppgift av irrationalitet gällande en person vars nationalitet manipulerades att vara antingen svensk eller rumänsk. Deltagare var 159 studenter vid Lunds Universitet. Viktiga resultat från studien var att attribuerad irrationalitet... (More)
Målsättningen med denna studie var att undersöka om grad av attribuerad irrationalitet skilde sig beroende på om den bedömda individen var en ingruppsmedlem eller utgruppsmedlem samt huruvida denna attribution kunde minskas genom att humanisera den bedömda. Av intresse var också ifall identitetsfusion och självexpansion påverkade attribuerad irrationalitet. Ett självskattningformulär användes som bestod av mätningar av identitetsfusion och självexpansion. Självskattningsformuläret innehöll också en bedömningsuppgift av irrationalitet gällande en person vars nationalitet manipulerades att vara antingen svensk eller rumänsk. Deltagare var 159 studenter vid Lunds Universitet. Viktiga resultat från studien var att attribuerad irrationalitet var högre för en bedömd ingruppsmedlem, att humanisering av den bedömda ökade attribuerad irrationalitet samt att identitetsfusion inte påverkade attribuerad irrationalitet. Självexpansion minskade attribuerad irrationalitet, men effekten uppnådde inte konventionella signifikansnivåer. Hög grad av identitetsfusion och hög grad av självexpansion interagerade signifikant med den bedömdas nationalitet och även med humanisering. Interaktionen med gruppmedlemskap var sådan att attribuerad irrationalitet till en utgruppsmedlem ökade. Interaktionen med humanisering var sådan att humanisering ökade attribuerad irrationalitet, till låg grad. Resultaten indikerar att fynd gällande naiv realism inte kunde generaliseras från politiska grupper, vilket har varit fokus för tidigare studier, till nationalitet samt att fynd gällande identitetsfusions effekt på vilja att agera för en ingrupp inte kunde generaliseras till bedömning av karakteristika. Social önskvärdhet antas ha påverkat deltagarnas bedömning av utgruppsmedlemmen. Detta eftersom utgruppen var rumäner och denna grupp har varit i centrum för en politisk kontrovers i Sverige. (Less)
Popular Abstract
The aim of this study was to investigate if the level of attributed irrationality differed when judging an ingroup versus an outgroup member, and whether this level could be decreased by humanizing the judged individual. Of interest was also if identity fusion and self-expansion would influence attributed irrationality. A questionnaire was used consisting of measures regarding identity fusion and self-expansion. The questionnaire also consisted of a task of judging the irrationality regarding a person whose nationality was manipulated to be either Swedish or Romanian. Participating were 159 students from Lund University. Key results from this study were that attributed irrationality was greater when judging an ingroup member, that... (More)
The aim of this study was to investigate if the level of attributed irrationality differed when judging an ingroup versus an outgroup member, and whether this level could be decreased by humanizing the judged individual. Of interest was also if identity fusion and self-expansion would influence attributed irrationality. A questionnaire was used consisting of measures regarding identity fusion and self-expansion. The questionnaire also consisted of a task of judging the irrationality regarding a person whose nationality was manipulated to be either Swedish or Romanian. Participating were 159 students from Lund University. Key results from this study were that attributed irrationality was greater when judging an ingroup member, that humanizing the target increased attributed irrationality, and that identity fusion did not influence attributed irrationality. Self-expansion lessened attributed irrationality, but not to a conventionally significant level. High degree of identity fusion and high degree of self-expansion interacted significantly with nationality of the target as well as with humanization. Their interaction with group-membership was such that attributed irrationality to an outgroup member increased. Their interaction with humanization was such that humanization increased attributed irrationality slightly. These results indicate that findings from naive realism could not be generalized from political affiliation, which has been the focus in previous research, to nationality, and that findings regarding identity fusions effect on willingness to act for an ingroup could not be generalized to judgement of characteristics. Social desirability is presumed to have influenced the participants’ judgment of the outgroup member, since the outgroup was Romanians and this group has been at the center of political controversy in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klysing, Amanda LU and Mårtensson, Erika LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
naiv realism, identitetsfusion, självexpansion, humanisering, irrationalitet, attribution, outgroup derogation, ingroup positivity
language
Swedish
id
4940999
date added to LUP
2015-01-27 12:17:19
date last changed
2015-01-27 12:17:19
@misc{4940999,
 abstract   = {Målsättningen med denna studie var att undersöka om grad av attribuerad irrationalitet skilde sig beroende på om den bedömda individen var en ingruppsmedlem eller utgruppsmedlem samt huruvida denna attribution kunde minskas genom att humanisera den bedömda. Av intresse var också ifall identitetsfusion och självexpansion påverkade attribuerad irrationalitet. Ett självskattningformulär användes som bestod av mätningar av identitetsfusion och självexpansion. Självskattningsformuläret innehöll också en bedömningsuppgift av irrationalitet gällande en person vars nationalitet manipulerades att vara antingen svensk eller rumänsk. Deltagare var 159 studenter vid Lunds Universitet. Viktiga resultat från studien var att attribuerad irrationalitet var högre för en bedömd ingruppsmedlem, att humanisering av den bedömda ökade attribuerad irrationalitet samt att identitetsfusion inte påverkade attribuerad irrationalitet. Självexpansion minskade attribuerad irrationalitet, men effekten uppnådde inte konventionella signifikansnivåer. Hög grad av identitetsfusion och hög grad av självexpansion interagerade signifikant med den bedömdas nationalitet och även med humanisering. Interaktionen med gruppmedlemskap var sådan att attribuerad irrationalitet till en utgruppsmedlem ökade. Interaktionen med humanisering var sådan att humanisering ökade attribuerad irrationalitet, till låg grad. Resultaten indikerar att fynd gällande naiv realism inte kunde generaliseras från politiska grupper, vilket har varit fokus för tidigare studier, till nationalitet samt att fynd gällande identitetsfusions effekt på vilja att agera för en ingrupp inte kunde generaliseras till bedömning av karakteristika. Social önskvärdhet antas ha påverkat deltagarnas bedömning av utgruppsmedlemmen. Detta eftersom utgruppen var rumäner och denna grupp har varit i centrum för en politisk kontrovers i Sverige.},
 author    = {Klysing, Amanda and Mårtensson, Erika},
 keyword   = {naiv realism,identitetsfusion,självexpansion,humanisering,irrationalitet,attribution,outgroup derogation,ingroup positivity},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad påverkar hur vi bedömer andras irrationalitet? En studie av naiv realism, identitetsfusion och självexpansion.},
 year     = {2015},
}