Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Information om fosterdiagnostik

Albinsson, Maria LU and Fritz, Veronica LU (2015) SBMM51 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Barnmorskan ansvarar för att ge allmän information kring fosterdiagnostik. Kunskapen varierar och området upplevs etiskt laddat. Oklara riktlinjer för vad som ska ingå i informationen samt avsaknad av gemensamt informationsmateral försvårar för barnmorskan. Syfte: Att belysa vilka faktorer som inverkar på informationen som barnmorskor på barnmorskemottagningen ger till blivande föräldrar om fosterdiagnostik. Metod: Kvalitativ design där datainsamling gjordes genom intervjuer med en öppen fråga. Totalt 15 barnmorskor från sju offentligt drivna barnmorskemottagningar deltog. Analysen utfördes enligt Burnards innehållsanalys. Resultat: Information anpassades efter kvinnans anamnes samt föräldrarnas behov. Den egna kompetensen och... (More)
Bakgrund: Barnmorskan ansvarar för att ge allmän information kring fosterdiagnostik. Kunskapen varierar och området upplevs etiskt laddat. Oklara riktlinjer för vad som ska ingå i informationen samt avsaknad av gemensamt informationsmateral försvårar för barnmorskan. Syfte: Att belysa vilka faktorer som inverkar på informationen som barnmorskor på barnmorskemottagningen ger till blivande föräldrar om fosterdiagnostik. Metod: Kvalitativ design där datainsamling gjordes genom intervjuer med en öppen fråga. Totalt 15 barnmorskor från sju offentligt drivna barnmorskemottagningar deltog. Analysen utfördes enligt Burnards innehållsanalys. Resultat: Information anpassades efter kvinnans anamnes samt föräldrarnas behov. Den egna kompetensen och upplevelsen av barnmorskans uppdrag påverkade vad som ingick i informationen samt hur den gavs. Egna etiska värderingar påverkade också. Verksamheten inverkade på hennes förutsättningar att informera genom riktlinjer och praktiskt upplägg. Konklusion: Det behövs tydligare riktlinjer och ett gemensamt informationsmaterial för att säkra patientens autonomi. Barnmorskor känner sig trygga med att informera om fosterdiagnostik men önskar mer praktisk erfarenhet och hospitering på en ultraljudsavdelning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albinsson, Maria LU and Fritz, Veronica LU
supervisor
organization
course
SBMM51 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
barnmorska, etik, fosterdiagnostik, kompetens, information, riktlinjer
language
Swedish
id
4985891
date added to LUP
2015-01-27 14:02:30
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{4985891,
 abstract   = {Bakgrund: Barnmorskan ansvarar för att ge allmän information kring fosterdiagnostik. Kunskapen varierar och området upplevs etiskt laddat. Oklara riktlinjer för vad som ska ingå i informationen samt avsaknad av gemensamt informationsmateral försvårar för barnmorskan. Syfte: Att belysa vilka faktorer som inverkar på informationen som barnmorskor på barnmorskemottagningen ger till blivande föräldrar om fosterdiagnostik. Metod: Kvalitativ design där datainsamling gjordes genom intervjuer med en öppen fråga. Totalt 15 barnmorskor från sju offentligt drivna barnmorskemottagningar deltog. Analysen utfördes enligt Burnards innehållsanalys. Resultat: Information anpassades efter kvinnans anamnes samt föräldrarnas behov. Den egna kompetensen och upplevelsen av barnmorskans uppdrag påverkade vad som ingick i informationen samt hur den gavs. Egna etiska värderingar påverkade också. Verksamheten inverkade på hennes förutsättningar att informera genom riktlinjer och praktiskt upplägg. Konklusion: Det behövs tydligare riktlinjer och ett gemensamt informationsmaterial för att säkra patientens autonomi. Barnmorskor känner sig trygga med att informera om fosterdiagnostik men önskar mer praktisk erfarenhet och hospitering på en ultraljudsavdelning.},
 author    = {Albinsson, Maria and Fritz, Veronica},
 keyword   = {barnmorska,etik,fosterdiagnostik,kompetens,information,riktlinjer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Information om fosterdiagnostik},
 year     = {2015},
}