Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Språkbarriärer mellan patienter och sjuksköterskor som talar olika språk

Nilsson, Fanny LU and Binhayeemahamanaing, Nawal LU (2015) SJSK20 20142
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ungefär 1,5 miljoner människor bosatta i Sverige är utrikesfödda och det kan ses en ständig ökning av invandringen till landet. Att mångkulturaliteten i landet ökar gör att sjuksköterskorna ofta hamnar i situationer där inget gemensamt språk delas med patienten.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka språkbarriären mellan sjuksköterska och patient som talar olika språk samt undersöka sjuksköterskans strategier för att försöka överbrygga språkbarriären.
Metod: Metoden som har använts i studien är en litteraturstudie som omfattar ett kvalitativt arbete. Åtta studier har analyserats och granskats.
Resultat: Det finns komplexa brister i hur patienter från en annan kultur och med ett annat språk än det som talas i landet... (More)
Bakgrund: Ungefär 1,5 miljoner människor bosatta i Sverige är utrikesfödda och det kan ses en ständig ökning av invandringen till landet. Att mångkulturaliteten i landet ökar gör att sjuksköterskorna ofta hamnar i situationer där inget gemensamt språk delas med patienten.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka språkbarriären mellan sjuksköterska och patient som talar olika språk samt undersöka sjuksköterskans strategier för att försöka överbrygga språkbarriären.
Metod: Metoden som har använts i studien är en litteraturstudie som omfattar ett kvalitativt arbete. Åtta studier har analyserats och granskats.
Resultat: Det finns komplexa brister i hur patienter från en annan kultur och med ett annat språk än det som talas i landet bemöts av vårdpersonal. Att använda sig av en tolk i detta möte har visat sig vara den bästa lösningen. Dock uppkommer det även här problem i det tvärkulturella mötet.
Konklusion: För att ta sig över språkbarriärerna som finns inom vården måste en personcentrerad vård implementeras. Det krävs också en fördjupande kunskap och utbildnings kring hur bemötande ska anpassas i det tvärkulturella mötet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Fanny LU and Binhayeemahamanaing, Nawal LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Språkbarriärer, kommunikation, vårdrelation, tolk, tvärkulturalitet och språk
language
Swedish
id
4985913
date added to LUP
2015-01-30 10:20:27
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{4985913,
 abstract   = {Bakgrund: Ungefär 1,5 miljoner människor bosatta i Sverige är utrikesfödda och det kan ses en ständig ökning av invandringen till landet. Att mångkulturaliteten i landet ökar gör att sjuksköterskorna ofta hamnar i situationer där inget gemensamt språk delas med patienten. 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka språkbarriären mellan sjuksköterska och patient som talar olika språk samt undersöka sjuksköterskans strategier för att försöka överbrygga språkbarriären. 
Metod: Metoden som har använts i studien är en litteraturstudie som omfattar ett kvalitativt arbete. Åtta studier har analyserats och granskats. 
Resultat: Det finns komplexa brister i hur patienter från en annan kultur och med ett annat språk än det som talas i landet bemöts av vårdpersonal. Att använda sig av en tolk i detta möte har visat sig vara den bästa lösningen. Dock uppkommer det även här problem i det tvärkulturella mötet.
Konklusion: För att ta sig över språkbarriärerna som finns inom vården måste en personcentrerad vård implementeras. Det krävs också en fördjupande kunskap och utbildnings kring hur bemötande ska anpassas i det tvärkulturella mötet.},
 author    = {Nilsson, Fanny and Binhayeemahamanaing, Nawal},
 keyword   = {Språkbarriärer,kommunikation,vårdrelation,tolk,tvärkulturalitet och språk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Språkbarriärer mellan patienter och sjuksköterskor som talar olika språk},
 year     = {2015},
}