Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Jag fick en beställning: ´Jag vill hitta mig själv`" - Behandlares upplevelser av hur sexuella övergrepp påverkar den utsattes respektive behandlarens identitet

Marklund, Elisabeth LU (2015) PSPT02 20141
Department of Psychology
Abstract
The purpose of the study was to examine therapists’ experiences of how
identity is affected in adult survivors of sexual abuse, and how the identity of therapists is influenced by working with this client group. Eight therapists in Sweden and the Netherlands were interviewed based on semi-structured interviews. Thematic analysis was used as a method, based on an existential hermeneutical approach. Data shows, analyzed with existential theories, that sexual trauma had a clear impact on identity. The survivor appeared to experience a change in the feeling of being oneself, valuing oneself, security, worldview, beliefs, meaning in life and social relationships. The feeling of being a coherent being, to have continuity in life, and to believe... (More)
The purpose of the study was to examine therapists’ experiences of how
identity is affected in adult survivors of sexual abuse, and how the identity of therapists is influenced by working with this client group. Eight therapists in Sweden and the Netherlands were interviewed based on semi-structured interviews. Thematic analysis was used as a method, based on an existential hermeneutical approach. Data shows, analyzed with existential theories, that sexual trauma had a clear impact on identity. The survivor appeared to experience a change in the feeling of being oneself, valuing oneself, security, worldview, beliefs, meaning in life and social relationships. The feeling of being a coherent being, to have continuity in life, and to believe in a future, was other aspects of identity that changed after the abuse. Removing the blame from oneself, valuing oneself, integrating the trauma with the rest of the life-story, having a clear worldview or beliefs, having a community, and seeing the trauma as an opener to new hope, direction and meaning in life, are factors that seemed to help the survivor to develop a new healthy identity. The therapists experienced a personal change in worldview and an increased desire to be a voice for their clients. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka behandlares upplevelser av hur
identiteten påverkas hos vuxna individer som utsatts för sexuella övergrepp,
samt hur identiteten hos behandlare påverkas av att arbeta med denna
klientgrupp. Åtta behandlare i Sverige och Nederländerna intervjuades utifrån semistrukturerade intervjuer. Tematisk analys användes som metod, utifrån en existentiell hermeneutisk ansats. Studiens resultat visar, analyserat med existentiella teorier, att sexuella trauman hade en tydlig påverkan på identiteten. Den utsatte tycktes uppleva en förändring i känslan av att vara sig själv, värdering av sig själv, trygghet, världsbild, trosuppfattning, mening i tillvaron och sociala relationer. Känslan av att vara en sammanhängande... (More)
Syftet med studien var att undersöka behandlares upplevelser av hur
identiteten påverkas hos vuxna individer som utsatts för sexuella övergrepp,
samt hur identiteten hos behandlare påverkas av att arbeta med denna
klientgrupp. Åtta behandlare i Sverige och Nederländerna intervjuades utifrån semistrukturerade intervjuer. Tematisk analys användes som metod, utifrån en existentiell hermeneutisk ansats. Studiens resultat visar, analyserat med existentiella teorier, att sexuella trauman hade en tydlig påverkan på identiteten. Den utsatte tycktes uppleva en förändring i känslan av att vara sig själv, värdering av sig själv, trygghet, världsbild, trosuppfattning, mening i tillvaron och sociala relationer. Känslan av att vara en sammanhängande individ, att ha kontinuitet i livet och att tro på en framtid, var andra aspekter på identitet som förändrades efter övergreppen. Att lägga bort skulden från sig själv, värdera sig själv högre, integrera traumat med resten av livsberättelsen, ha en tydlig världsbild eller trosuppfattning, ha en gemenskap, samt att se traumat som en öppnare till nytt hopp, livsinriktning och mening i tillvaron, är faktorer som tycktes kunna hjälpa den utsatte att utveckla en ny sund identitet. Behandlarna upplevde en personlig förändring i världsbild och en ökad längtan efter att vara en röst för sina klienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Marklund, Elisabeth LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
världsbild, mening, existentialism, narrativ identitet, vuxna individer, sexuella övergrepp, Trauma, posttraumatisk tillväxt, ställföreträdande trauma, sexual assault, adult survivors, narrative identity, meaning, worldview, posttraumatic growth, vicarious trauma
language
Swedish
id
4986098
date added to LUP
2015-01-27 08:53:40
date last changed
2015-01-27 08:53:40
@misc{4986098,
 abstract   = {The purpose of the study was to examine therapists’ experiences of how
identity is affected in adult survivors of sexual abuse, and how the identity of therapists is influenced by working with this client group. Eight therapists in Sweden and the Netherlands were interviewed based on semi-structured interviews. Thematic analysis was used as a method, based on an existential hermeneutical approach. Data shows, analyzed with existential theories, that sexual trauma had a clear impact on identity. The survivor appeared to experience a change in the feeling of being oneself, valuing oneself, security, worldview, beliefs, meaning in life and social relationships. The feeling of being a coherent being, to have continuity in life, and to believe in a future, was other aspects of identity that changed after the abuse. Removing the blame from oneself, valuing oneself, integrating the trauma with the rest of the life-story, having a clear worldview or beliefs, having a community, and seeing the trauma as an opener to new hope, direction and meaning in life, are factors that seemed to help the survivor to develop a new healthy identity. The therapists experienced a personal change in worldview and an increased desire to be a voice for their clients.},
 author    = {Marklund, Elisabeth},
 keyword   = {världsbild,mening,existentialism,narrativ identitet,vuxna individer,sexuella övergrepp,Trauma,posttraumatisk tillväxt,ställföreträdande trauma,sexual assault,adult survivors,narrative identity,meaning,worldview,posttraumatic growth,vicarious trauma},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag fick en beställning: ´Jag vill hitta mig själv`" - Behandlares upplevelser av hur sexuella övergrepp påverkar den utsattes respektive behandlarens identitet},
 year     = {2015},
}