Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Eurhythmics and Body-based Music Education- Methods for Increasing Mutual Integration

Lundberg, Katarina LU (2015) LMMS90 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med undersökningen är att rapportera hur rytmikpedagogik och rörelsebaserad musikundervisning kan bidra till ömsesidig integration bland elever i en multikulturell svensk skola. Jag har genomfört en studie där jag kombinerar en internetbaserad enkät med en fokusgruppsintervju. Femtio musikpedagoger över hela Sverige svarade på enkäten, de flesta vilka arbetar med El Sistema. El Sistema erbjuder frivillig musikundervisning till barn som bor och vistas i utmanande socioekonomiska bostadskvarter och skolor. Fokusgruppsintervjun gjordes med fem rytmikpedagoger vid Halmstad kulturskola. Elever i förskoleklass och årskurs ett i hela kommunen får rytmikundervisning varje vecka, elever som kommer från en stor mängd olika länder.

... (More)
Syftet med undersökningen är att rapportera hur rytmikpedagogik och rörelsebaserad musikundervisning kan bidra till ömsesidig integration bland elever i en multikulturell svensk skola. Jag har genomfört en studie där jag kombinerar en internetbaserad enkät med en fokusgruppsintervju. Femtio musikpedagoger över hela Sverige svarade på enkäten, de flesta vilka arbetar med El Sistema. El Sistema erbjuder frivillig musikundervisning till barn som bor och vistas i utmanande socioekonomiska bostadskvarter och skolor. Fokusgruppsintervjun gjordes med fem rytmikpedagoger vid Halmstad kulturskola. Elever i förskoleklass och årskurs ett i hela kommunen får rytmikundervisning varje vecka, elever som kommer från en stor mängd olika länder.

Resultatet visar att 92 % av lärarna som svarade på enkäten anser att deras arbeta med musik ökar integrationen bland deras elever. Lärarna vid El Sistema beskriver att integration äger rum mellan olika skolor, olika stadsdelar och också mellan föräldrar från olika kulturer. Bara 56 % av lärarna har studerat rytmikpedagogik, men 94 % av dem använder det i sitt arbete. I fokusgruppsintervjun berättar lärarna att imitation, ordlös kommunikation och improvisation är väl använda i rytmikundervisningen. Fokus ligger på samspel i gruppen och lekfullhet, inte på prestation eller betyg. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to investigate how eurhythmics and body-based music education could contribute to mutual integration of students in a multicultural Swedish school. I have conducted a study, combining an Internet-based survey with a focus group interview. Fifty music teachers throughout Sweden answered the survey, most of who work at El Sistema. El Sistema offers optional music education to children who reside in challenging socio-economical neighborhoods and schools. The focus group interview took place between five eurhythmics teachers at Halmstad kulturskola (Music school of Arts). They teach eurhythmics to kindergarten students and first graders in the municipality who come from a wide variety of countries.

The results... (More)
The purpose of this study is to investigate how eurhythmics and body-based music education could contribute to mutual integration of students in a multicultural Swedish school. I have conducted a study, combining an Internet-based survey with a focus group interview. Fifty music teachers throughout Sweden answered the survey, most of who work at El Sistema. El Sistema offers optional music education to children who reside in challenging socio-economical neighborhoods and schools. The focus group interview took place between five eurhythmics teachers at Halmstad kulturskola (Music school of Arts). They teach eurhythmics to kindergarten students and first graders in the municipality who come from a wide variety of countries.

The results show that 92 % of the teachers answering the survey believe that their work with music increases integration among their students. The teachers in El Sistema describe integration as taking place between different schools, different parts of the city, and also between parents of different cultures. Only 56 % of the teachers have studied eurhythmics, but 94 % use it in their work. In the focus group interview, it is shared that imitation, wordless communication and improvisation are frequently used in the eurhythmics classes. Focus is on group interaction and playfulness and not on achievements or grades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Katarina LU
supervisor
organization
alternative title
Rytmikpedagogik och rörelseinriktad musikundervisning- Metoder för att öka ömsesidig integration
course
LMMS90 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Educational Sciences, Mutual Integration, Cultural Diversity, Body-based Music Education, Eurhythmics, El Sistema, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, ömsesidig integration, kulturell mångfald, rörelsebaserad musikundervisning, rytmikpedagogik
language
English
id
4986216
date added to LUP
2015-02-18 11:27:18
date last changed
2015-02-18 11:27:18
@misc{4986216,
 abstract   = {{The purpose of this study is to investigate how eurhythmics and body-based music education could contribute to mutual integration of students in a multicultural Swedish school. I have conducted a study, combining an Internet-based survey with a focus group interview. Fifty music teachers throughout Sweden answered the survey, most of who work at El Sistema. El Sistema offers optional music education to children who reside in challenging socio-economical neighborhoods and schools. The focus group interview took place between five eurhythmics teachers at Halmstad kulturskola (Music school of Arts). They teach eurhythmics to kindergarten students and first graders in the municipality who come from a wide variety of countries. 

The results show that 92 % of the teachers answering the survey believe that their work with music increases integration among their students. The teachers in El Sistema describe integration as taking place between different schools, different parts of the city, and also between parents of different cultures. Only 56 % of the teachers have studied eurhythmics, but 94 % use it in their work. In the focus group interview, it is shared that imitation, wordless communication and improvisation are frequently used in the eurhythmics classes. Focus is on group interaction and playfulness and not on achievements or grades.}},
 author    = {{Lundberg, Katarina}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Eurhythmics and Body-based Music Education- Methods for Increasing Mutual Integration}},
 year     = {{2015}},
}